Czwartek, 8 czerwca 2023. imieniny: Ady, Celii, Medarda

Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnej. Rusza projekt Green Up

2022-10-18 11:31:50 (ost. akt: 2022-10-18 13:32:01)

Autor zdjęcia: Estera Turkot

Konferencją w Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się 20-miesięczny projekt Green Up — młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnej. Biorą w nim udział m.in. Elbląski Park Technologiczny i samorząd gminy Braniewo.

Projekt Green Up — młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnej angażuje trzech partnerów społecznych, instytucję otoczenia biznesu, trzy jednostki samorządu terytorialnego oraz dziewięć placówek edukacyjnych w działania prośrodowiskowe.

— Jest to innowacyjny projekt o charakterze międzynarodowym, w który zaangażowane są podmioty stanowiące partnerstwo. Stowarzyszenie WAMA COOP jest liderem tego projektu. Partnerami są: Elbląski Park Technologiczny Stowarzyszenie RP Euroregion Baltic, organizacja Fønix z Norwegii. Chcemy przeprowadzić pilotażowo połączenie inicjatyw młodzieżowych z pracą samorządu i pokazać młodzieży, że ich inicjatywy związane z kwestiami ekologicznymi i zrównoważonym rozwojem dla samorządu są bardzo ważne. Planujemy włączyć aktywnie samorządy — mówi Mateusz Dobkowski, koordynator projektu.

Na udział w projekcie zdecydowały się trzy gminy — gmina Dzierzgoń, gmina Nowe Miasto Lubawskie i gmina Braniewo. Na ich terenach testowane będzie wdrażanie ekologicznych inicjatyw młodzieżowych.

W każdej gminie diagnozowane będą potrzeby i zasoby w kontekście projektów i inicjatyw przyszłej perspektywy finansowej UE w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

— Chcemy zbadać zasoby gminy, aby sprawdzić, czym dysponuje — jakie ma instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty aktywnie działające w sferze ekologicznej. A z drugiej strony planujemy zapytać młodzież, co dla nich jest ważne, jakie oni mają pomysły na swoje działania. A pod koniec projektu zderzymy to ze sobą — aby stworzyć długofalowy program współpracy młodzieżowej. W tych trzech gminach, które biorą udział w projekcie, aktywnie działają młodzieżowe rady gmin — tłumaczy Dobkowski.

I dodaje:

— Prowadzone będą innowacyjne warsztaty interaktywne, które będą prowadziły osoby z Politechniki Gdańskiej. Warsztaty będą nastawione na praktykę. Nie będzie teorii, suchych wykładów tylko praktyka. W ramach warsztatów będziemy starali się pokazywać, że włączenie aktywnej postawy młodzieży jest bardzo ważne. Często podczas prowadzonych warsztatów wiele pomysłów zostaje na kartce, a my chcemy pokazać, że można uzyskać praktyczny wymiar, nawet siedząc przy stole i pisząc coś w zeszycie. Planujemy później zrealizować najciekawsze pomysły — właśnie w ramach naszego projektu.
Fot. Estera Turkot