Elbląg: Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum odrzucony. Inicjatorzy nieujęci w spisie wyborców

2022-11-03 15:27:26(ost. akt: 2023-07-03 22:51:28)
Czy referendum w Elblągu dojdzie do skutku?

Czy referendum w Elblągu dojdzie do skutku?

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

W czwartek 2 listopada grupa 15 osób złożyła zawiadomienie o podjęciu inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej. Pełnomocnikiem grupy jest Stefan Rembelski. W piątek 3 listopada komisarz wyborczy odmówił przyjęcia tego powiadomienia ze względu na braki formalne.
Grupa 15 obywateli powinna być wpisana do rejestru wyborców danej gminy. We wspomnianej grupie inicjatorów referendum dwie osoby nie spełniały tego wymagania. Oznacza to zatem, że wniosek nie spełniał wymogów ustawy o referendum lokalnym i z tego powodu został odrzucony.

Od odmowy przyjęcia zawiadomienia nie służy żaden środek odwoławczy. Inicjator referendum może złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej skargę na działanie komisarza wyborczego.

— Sprawa została zamknięta. Jeśli inicjatorzy referendum zdecydują się ponownie złożyć zawiadomienie — procedura rozpocznie się od początku. Jeśli powiadomienie będzie prawidłowe, wtedy ruszy dalszy tryb ustawy o referendum lokalnym — wyjaśnia Ewelina Paszko, dyrektorka elbląskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Jeszcze rano w rozmowie z nami Stefan Rembelski powiedział:

— Ze względów technicznych pod wnioskiem podpisało się wymagane ustawowo 15 osób, ale cała grupa na chwilę obecną to 36 osób i cały czas zgłaszają się kolejne, które deklarują wsparcie dla inicjatywy i pomoc w zbieraniu podpisów.

— Gdy tylko uzyskam ostateczne potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych, przekażę uzasadnienie wraz z pytaniami referendalnymi — zapowiedział przedstawiciel "Inicjatorów Referendum".