Po naszej interwencji zamontowano ogrodzenie uniemożliwiające przejazd samochodów po chodniku przy ulicy Malborskiej

2022-11-29 16:04:54(ost. akt: 2023-07-03 22:33:14)

Autor zdjęcia: EG

Wracamy do tematu. Na początku listopada nasza czytelniczka zwróciła się do nas z prośbą o interwencję. Jej zdaniem niektórzy mieszkańcy nowo powstałego budynku przy ulicy Malborskiej stwarzali zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników chodnika znajdującego się w pobliżu.
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zrobił ulicę i parking na chodniku przy bloku przy ulicy Malborskiej 84, a nie wyznaczył dwóch metrów szerokości chodnika. Teraz powstał tu nowy budynek. Zrobiono klatki od strony ulicy. Samochody wyjeżdżają chodnikiem do nowego bloku i na ulicę przez chodnik, mimo że mają dwa piętra parkingu i normalny wyjazd od strony zakładu Lupus. Kierowcy łamią przepisy i mają gdzieś ludzi na chodnikach. Już 20 lat prosimy Zarząd Budynków Komunalnych o chodnik przed blokiem nr 84, który zostałby obstawiony słupkami zabezpieczającym. Prosimy tylko o dwa metry szerokości chodnika przed blokiem nr 84, tak by bezpiecznie dojść do szkoły, przedszkola czy sklepu. Prosimy, aby zająć się tą sprawą, może was ZBK wysłucha, a straż miejska zacznie zakładać blokady i usuwać pojazdy z chodnika. Dodam jeszcze, że powstały nowe parkingi przy blokach 86, 88, 90, a i tak nic się nie zmienia — kierowcy i tak parkują, jak chcą. Prosimy tylko o dwa metry szerokości chodnika i zabezpieczenie go słupkami przed kierowcami — pisała nasza czytelniczka.

O komentarz w sprawie zagospodarowania terenu oraz dojeżdżania do nieruchomości przy budynku przy ul. Malborskiej 84 oraz Mielczarskiego 49 zwróciliśmy się do ZBK w Elblągu.

We wtorek 29 listopada otrzymaliśmy wiadomość, w której Zarząd Budynków Komunalnych poinformował naszą redakcję, że zostało zamontowane ogrodzenie uniemożliwiające przejazd samochodów po chodniku, co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Dodatkowo w odpowiedzi skierowanej do naszej redakcji ZBK w Elblągu wyjaśnia, że teren gminny zlokalizowany wokół budynku, stanowiący część działki nr 218/38, obręb 22, powinien być wykorzystywany przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, stąd też ZBK, jako pełnomocnik Gminy Miasto Elbląg, prowadzi działania zmierzające do wydzierżawienia (lub dokupienia) przez wspólnotę przedmiotowej nieruchomości gruntowej, umożliwiając tym samym spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych w celu prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nim związanych. Zdaniem ZBK w Elblągu wielokrotnie propozycja ta była przedstawiana wspólnocie podczas corocznych zebrań, ale chwili obecnej nie została podjęta prawomocna uchwała.

— Po wydzierżawieniu (lub dokupieniu) części przyległej działki jej zagospodarowanie znajdzie się w gestii wspólnoty mieszkaniowej, która będzie mogła podejmować decyzje o kompleksowym zagospodarowaniu przyległego terenu w sposób mający na względzie dobro ogółu i interes wspólnoty. Przejęcie przez wspólnotę części działki przyległej do budynku rozwiąże więc problem jej uporządkowania i zagospodarowania — w tym również ewentualnego zabezpieczenia dojazdu do miejsc parkingowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się pieszo — tłumaczy ZBK w Elblągu.

I dodaje: — Zarząd Budynków Komunalnych jako pełnomocnik Gminy Miasto Elbląg będzie partycypował we wszystkich kosztach z tym związanych. Jako przykład rozwiązania problemu dotyczącego braku odpowiedniej infrastruktury parkingowej należy wskazać Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Malborskiej 86, która w 2019 r. wystąpiła do ZBK o wydzierżawienie terenu na potrzeby mieszkańców, a w roku bieżącym przystąpiła do budowy parkingu na potrzeby mieszkańców nieruchomości.
Fot. nadesłane