Krzysztof Szumała: Nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie

2023-01-10 07:20:00(ost. akt: 2023-01-10 07:49:26)
Krzysztof Szumała był gościem VI Kongresu Przyszłości, który odbywał się w listopadzie 2022 w Olsztynie.

Krzysztof Szumała był gościem VI Kongresu Przyszłości, który odbywał się w listopadzie 2022 w Olsztynie.

Autor zdjęcia: Redakcja

To moje miejsce na ziemi. Tu spotkało mnie to, co najpiękniejsze i najlepsze w życiu — tak o gminie Milejewo mówi jej wójt Krzysztof Szumała, który w rozmowie z nami opowiada o tym, z jakimi wyzwaniami musiał zmierzyć się w minionym roku i jakie ma plany rok 2023.
— Jaki był dla gminy Milejewo rok 2022? Jakie zadania udało się zrealizować? Jakie przeszkody udało się pokonać? Nad czym nadal trzeba popracować?
— Miniony rok był kolejnym rokiem wytężonej pracy nad realizacją zaplanowanych zadań, których realizacja ma podnieść poziom i komfort życia naszych mieszkańców. Zmieniająca się wokół rzeczywistość, pojawiające się problemy z galopującą inflacją, skokowym wzrostem cen robót budowlanych i materiałów nie ułatwiają realizacji zaplanowanych inwestycji. Jeżeli do tego dodamy rosnące koszty codziennego funkcjonowania samorządu i jego jednostek — szkoła, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, świetlic e czy jednostki OSP, to mamy obraz skali problemów do rozwiązania.
Dzięki temu, że od kilku lat realizujemy inwestycje, które docelowo pozwalają obniżyć koszty funkcjonowania, możemy w miarę bezpiecznie pełnić naszą służbę na rzecz lokalnej społeczności. Realizowane w latach ubiegłych i kontynuowane w roku 2022 inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji oświetlenia ulicznego, które od początku tego roku w całej gminie wymieniliśmy na LED-owe, połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w jeden zespół, oraz kolejna już racjonalizacja wydatków bieżących zapewniają nam bezpieczeństwo finansowe.
Dzięki tym działaniom nie planujemy wprowadzenia nauczania zdalnego w naszych placówkach oświatowych, wyłączania oświetlenia ulicznego, czy ograniczania kursowania komunikacji zbiorowej. Nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
Mimo tych problemów, które mają wszystkie samorządy, staramy się nie ograniczać wykonania zaplanowanych inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przebudowujemy drogi, budujemy centrum sportowo-rekreacyjne, zagospodarowujemy przestrzeń publiczną w poszczególnych miejscowościach, co podnosi estetykę i stwarza nowe miejsca do rekreacji.
Po zakończeniu trzech projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE nasi partnerzy — Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych — mogli rozpocząć prowadzenie odpowiednio Klubu Malucha i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Realizując liczne inwestycje, wydając z budżetu gminy coraz większe środki finansowe na funkcjonowanie oświaty i nowe zadania nakładane na samorządy oraz skokowe wzrosty nakładów na zadania bieżące, terminowo spłacamy kredyty zaciągnięte jeszcze przed 2014 rokiem, a więc jeszcze przed objęciem przeze mnie — z woli mieszkańców — urzędu wójta. Od 2015 roku nie posiłkowaliśmy się żadnymi kredytami ani pożyczkami. Przez te lata budżet gminy wzrósł z 11 mln zł do ponad 38 mln w roku 2022, a wydatki majątkowe stanowią obecnie blisko 45 procent budżetu.

— Jakie plany na 2023 rok?
— To będzie kolejny rok ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców. W planach mamy dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz realizację nowych. W projekcie budżetu na 2023 rok zapisaliśmy dochody w wysokości ponad 36 mln zł, a wydatki blisko 39 mln zł, z czego planujemy na inwestycje przeznaczyć ponad 60 procent wydatków.
Za tymi suchymi cyframi kryje się wysiłek i olbrzymie zaangażowanie moich współpracowników, którzy razem ze mną posiedli umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków finansowych na planowane inwestycje, ich realizację i końcowe rozliczenie.
Moja wizja rozwoju gminy Milejewo nie mogłaby być realizowana bez współpracowników, ale również bez przychylności Rady Gminy, która akceptuje moje wnioski i propozycje poprawy poziomu życia mieszkańców naszej gminy.
Muszę również podkreślić bardzo dobrą współpracę z sąsiednimi samorządami, radą i zarządem Powiatu Elbląskiego, samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, posłami z naszego regionu, przedstawicielami administracji rządowej, wieloma instytucjami państwowymi i sektorem pozarządowym.
Jesteśmy otwarci na dyskusję, pomysły i wspólne działanie, zarówno z naszymi mieszkańcami, jak i każdą osobą życzliwą naszej gminie.

W ubiegłorocznym plebiscycie samorządowym wójt Krzysztof Szumała zajął w swojej kategorii zaszczytne drugie miejsce. Podsumowanie plebiscytu miało miejsce podczas VI Kongresu Przyszłości.
Fot. Zbigniew Woźniak
W ubiegłorocznym plebiscycie samorządowym wójt Krzysztof Szumała zajął w swojej kategorii zaszczytne drugie miejsce. Podsumowanie plebiscytu miało miejsce podczas VI Kongresu Przyszłości.


— Od kilkudziesięciu lat mieszka pan w Milejewie, jak zmieniało się z czasem? Dlaczego stało się pana domem?
— W samym Milejewie mieszkam dopiero kilkanaście lat, ale na terenie gminy Milejewo rzeczywiście kilkadziesiąt. Jest to moje miejsce na ziemi. Tu spotkało mnie to, co najpiękniejsze i najlepsze w życiu. Mieszkając na tych terenach, założyłem rodzinę, urodziły się nam dzieci, z których oboje z żoną jesteśmy dumni, zbudowaliśmy rodzinny dom. Prawie całe moje życie zawodowe jest związane z gminą Milejewo. Znam się z większością mieszkańców, jestem jednym z nich. Z każdym porozmawiam, nie unikam trudnych tematów, staram się pomagać w rozwiązywaniu problemów, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy.
Myślę, że zmiany, które przez te lata nastąpiły w naszej gminie, wszystkie inwestycje zarówno te małe, lokalne, polegające na tworzeniu miejsc rekreacji i wspólnych spotkań, zagospodarowania centrów wsi, jak i te duże, drogowe, wodno-kanalizacyjne, termomodernizacyjne i energooszczędne są zauważalne przez mieszkańców i wpływają na poziom życia. Jeżeli do tego dodamy wiele działań wspomagających osoby potrzebujące pomocy, w tym teleopiekę dla osób samotnych i schorowanych, to mamy obraz zmian, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat.

— Co motywuje pana do działania? Czy współpraca z lokalną społecznością jest ważna w pańskiej codziennej pracy?
— Gmina Milejewo w kategorii gmin wiejskich jest wymieniana w rankingach niezależnych instytucji i ekspertów jako miejsce, gdzie warto żyć. Coraz częściej spotykam się w rozmowach z mieszkańcami, radnymi, sołtysami czy członkami organizacji pozarządowych ze słowami wsparcia i podziękowania za zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. A, że słucham ludzi i staram się, w miarę możliwości, realizować ich pomysły i wspólnie ustalać kierunki zmian czy kolejność inwestycji, to tych głosów zadowolenia jest coraz więcej, co zaowocowało zdobyciem tytułu wójta roku 2021 w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego na najpopularniejszego samorządowca, a w tegorocznej edycji zajęciem wysokiego drugiego miejsca.

— Gdzie widzi się pan za 10 lat?
— Wierzę, że nie zabraknie mi, jak dotychczas, wrażliwości na ludzką krzywdę. Dalej będę chciał służyć pomocą i wsparciem każdemu, kto się o to zwróci, lub będzie takiego wsparcia potrzebował.
Ciągle będę mieszkańcem naszej pięknej i rozwijającej się gminy Milejewo. Będę przebywał wśród ludzi, którzy będą dumni, że są mieszkańcami naszej Małej Ojczyzny, bo tu mogą realizować swoje marzenia, być szczęśliwymi i uznać gminę Milejewo — tak jak ja — za swoje miejsce na ziemi.

Rozmowy z Krzysztofem Szumałą posłuchasz TUTAJ.


Rozmawiała Kamila Kornacka

W ubiegłorocznym plebiscycie samorządowym organizowanym przez Dziennik Elbląski i Gazetę Olsztyńską wójt Krzysztof Szumała zajął w swojej kategorii zaszczytne drugie miejsce. Podsumowanie plebiscytu miało miejsce podczas VI Kongresu Przyszłości, video znajduje się TUTAJ.