Mieszkańcy Elbląga są niechlubnymi rekordzistami. Produkują najwięcej śmieci w regionie

2023-01-09 08:38:09(ost. akt: 2023-07-03 21:15:22)

Autor zdjęcia: EG

W warmińsko-mazurskim najwięcej odpadów komunalnych wytworzonych przypadało na jednego mieszkańca Elbląga, najmniej zaś na jednego mieszkańca powiatu szczycieńskiego i węgorzewskiego.
Mieszkańcy naszego regionu produkują coraz większą ilość śmieci. Zwiększa się także liczba nielegalnych wysypisk. W 2021 roku jeden mieszaniec naszego województwa pozostawił po sobie 325 kg odpadów.

Statystyczny mieszkaniec naszego województwa produkuje o 28 kg więcej odpadów niż cztery lata wcześniej. Najwięcej, bo aż 83,1 proc., pochodzi z gospodarstw domowych. Pozostała część odpadów komunalnych, zebranych między innymi w ramach świadczenia usług komunalnych (czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy), spadła o 21,5 proc. Łącznie w naszym województwie wytworzono 447,8 tys. ton odpadów komunalnych – o 5,7 proc. więcej niż w 2017 roku (w kraju wzrost o 14,2 proc.).

Według danych GUS-u najwięcej śmiecą mieszkańcy miast, którzy produkują 370 kg na osobę (więcej o 16 kg niż w 2017 roku). Natomiast na obszarach wiejskich 259 kg (więcej o 48 kg).

W warmińsko-mazurskim najwięcej odpadów komunalnych wytworzonych przypadało na jednego mieszkańca Elbląga, najmniej zaś na jednego mieszkańca powiatu szczycieńskiego i węgorzewskiego.

W 2021 roku na jednego mieszkańca regionu przypadało około 120 kg odebranych lub zebranych selektywnie (recycling) odpadów i było to o 67 kg więcej niż w cztery lata wcześniej. Najwięcej tego typu odpadów (powyżej 160 kg na jednego mieszkańca) zebrał mieszkaniec powiatu działdowskiego i nowomiejskiego, a najmniej (poniżej 100 kg) braniewskiego i mrągowskiego.

Większość, bo 89,8 proc. odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie zostało wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Było ich dwukrotnie więcej niż w 2017 roku.

Na koniec 2021 roku w województwie istniało 85 ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (o 11 więcej niż w 2017 roku), z czego 38 zlokalizowanych było w miastach, a 47 na obszarach wiejskich.
Ponad 293 tys. ton wytworzonych w 2021 odpadów komunalnych zostało przeznaczonych do odzysku, z czego 48,1 proc. odpadów komunalnych przeznaczono do recyclingu.

Mimo tego, iż wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie bądź zebranych w wyznaczonych do tego punktach (166 tys. ton, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2017), a na terenie województwa funkcjonuje 10 składowisk odpadów komunalnych, których powierzchnia zajmuje 47 ha, to odnotowano 20 dzikich wysypisk śmieci (w 2017 było ich 15). Większość z nich (15) znajdowała się na terenach wiejskich. Natomiast nieodnotowanych miejsc, w których mieszkańcy województwa porzucają swój „balast”, są tysiące – wystarczy wybrać się na spacer po mniej uczęszczanej okolicy, by natknąć się na „miniśmietnisko”.