Nowakowo: Nowy most obrotowy otwarty już na wiosnę? Trwa II i III etap budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

2023-01-16 15:22:13(ost. akt: 2023-01-16 14:21:37)

Autor zdjęcia: Urząd Morski w Gdyni

Możliwe, że już wiosną do użytku oddany zostanie nowy most w Nowakowie, a przestarzały pontonowy zostanie zamknięty. W 2022 świętowaliśmy zakończenie I etapu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ale prace w ramach kolejnych nadal trwają.
We wrześniu 2022 roku oficjalnie zakończono I etap budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jak informuje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, z nowego kanału od czasu jego otwarcia skorzystało pół tysiąca jednostek. Jak wskazuje Gróbarczyk, większość z nich to jednostki o mniejszym zanurzeniu z uwagi na prace prowadzone na rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym.
— Z kanału korzystają również jednostki robocze, zaangażowane w kolejne etapy budowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, żegluga na tym akwenie osiągnie docelowe parametry po zakończeniu całej inwestycji — zapewnia Gróbarczyk.

II etap


W kwietniu 2021 roku rozpoczęły się prace w ramach II etapu inwestycji, poziom ich zaawansowania wynosi obecnie około 80 procent.
W ramach II etapu na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości ponad 10 kilometrów. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną, tor wodny zostanie zabezpieczony skarpą podwodną, a w celu ułatwienia dostępu do rzeki wybudowane zostaną dwie przystanie niskie ze slipem do wodowania jednostek.
— Etap II obejmuje również przebudowę staw nawigacyjnych oraz budowę nowego, najdłuższego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości — przypomina Urząd Morski w Gdyni.
Jak informuje Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni, w ramach prac hydrotechnicznych, obejmujących obudowę brzegów rzeki Elbląg, pogrążono dotąd ponad 15 tys. metrów bieżących grodzic stalowych, wykonano system kotwiący w ilości 4,4 tys. sztuk, oczepy żelbetowe, pochylnie dla zwierząt, przepusty wałowe, a także zmodernizowano elementy oznakowania nawigacyjnego.
Rozpoczęto również roboty brukarskie, a w Nowakowie trwa wytwarzanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
— Tu zaawansowanie wynosi około 74 proc. Dostarczono już na plac budowy prawie połowę elementów konstrukcji stalowej, natomiast na podporach P1 i P3 w całości wykonano roboty żelbetowe. Trwa montaż konstrukcji stalowej na podporze P2, a na P3 deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej. W 90 proc. wykonano mur oporowy przed podporą P1 — wylicza Andrzej Małkiewicz.
To nie wszystko, jednocześnie prowadzone są: roboty czerpalne, montaż pomostu stalowego na stawie zielonej, roboty instalacyjne i montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe. Kable do oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej — do sygnalizacji świetlnej i szlabanów na brzegu zachodnim — zostały już ułożone.

III etap


Prace w ramach III etapu zadania rozpoczęły się w maju 2022 roku, ich celem jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości około 8200 m.
— Przedmiotowe zadanie stanowi istotną część drogi wodnej i swoim zakresem obejmuje tor na odcinku od ujścia rzeki Elbląg do kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także wykonanie nowego oznakowania nawigacyjnego — wyjaśnia Urząd Morski w Gdyni.
Chociaż w połowie grudnia ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane na trzy tygodnie, zaawansowanie prac w tym etapie wynosi aktualnie niemal 80 proc.
— Do tej pory wykonawca przeprowadził sondaż przedwykonawczy wraz z inwentaryzacją, rozpoczął roboty czerpalne do projektowanej rzędnej wraz z transportem urobku do wnętrza sztucznej wyspy. Zgodnie z warunkami umowy, we wrześniu 2022 roku został osiągnięty kamień milowy, polegający na wykonaniu 50 proc. prac czerpalnych — informuje Dorota Słabek, naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w gdyńskim Urzędzie Morskim.
I podsumowuje: — Ze względów logistycznych i technologicznych tor wodny na Zalewie Wiślanym został podzielony na 5 odcinków, a w momentach kulminacyjnych, wymagających największego zaangażowania, wykonawca prowadził prace pięcioma zestawami. Ponadto zdjęte zostały pławy kolidujące z nowo projektowanym torem oraz pławy tymczasowe.

Co dalej?


Jeżeli chodzi o to, co wokół inwestycji będzie się działo przez najbliższe miesiące, dla II etapu pierwsze półrocze roku 2023 to czas intensywnych pracy związanych z kontynuacją i zakończeniem robót drogowych.
— Jeszcze wiosną planowane jest oddanie do użytkowania nowego mostu w Nowakowie, co usprawni nie tylko żeglugę, ale także komunikację kołową z Wyspą Nowakowską — informuje Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
I wyjaśnia: — Umożliwi to także podjęcie kolejnych działań związanych z zamknięciem dotychczasowego przestarzałego mostu pontonowego i przeprowadzenie prac polegających na umocnieniu brzegów w tym rejonie.
O najbliższych miesiącach na Zalewie Wiślanym i pracach w ramach III etapu inwestycji opowiada za to Barbara Olczyk, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inwestycji.
— Płynność prac jest zależna od warunków pogodowych, zalodzenie Zalewu Wiślanego jest monitorowane. Do ukończenia pozostało około 20 procent stanowiące odcinek końcowy, nazywany potocznie łokciem — to odcinek toru wodnego, gdzie lokalnie, w celu umożliwiania mijania się jednostek, zwiększono szerokość do 120 metrów, mierząc w dnie — tłumaczy Barbara Olczyk.
— Wszelkie prace związane z tym etapem inwestycji powinny zostać ukończone zgodnie z harmonogramem — zapewnia.