Program Pierwsze Mieszkanie. Od kiedy i dla kogo?

2023-02-06 13:00:15(ost. akt: 2023-02-06 09:23:31)
Kiedy program pierwsze mieszkanie?

Kiedy program pierwsze mieszkanie?

Autor zdjęcia: freepik

Program Pierwsze Mieszkanie już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Zastanawiamy się nad wieloma kwestiami z nim związanymi, a należą do nich podstawowe pytania o to, od kiedy wejdzie w życie, do kogo będzie skierowany, jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niego skorzystać i czy potrzebny będzie wkład własny. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Program Pierwsze Mieszkanie został skierowany do konsultacji i opiniowania.
Jakie są cele programu Pierwsze Mieszkanie? Jak przekazuje Ministerstwo, to przede wszystkim poprawa finansowych możliwości kupna mieszkania przez znaczną część obywateli, a co za tym idzie, zwiększenie rynku zbytu dla budowanych mieszkań.

— Program, przewidujący rządowe dopłaty do kredytów o stałej stopie procentowej, pozwoli na stopniowe odbudowanie popytu, zanim zostaną obniżone stopy procentowe w wyniku spodziewanego spadku inflacji — przekazuje Ministerstwo.

A minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wyjaśnia: — Chcemy zadbać o to, żeby mieszkanie był w stanie kupić każdy polski obywatel. Dlatego pracujemy nad programem Pierwsze Mieszkanie, które ma pomóc w zakupie pierwszego M, osobom, które jeszcze go nie mają

Projekt Pierwsze Mieszkanie. Główne założenia


Jak wyjaśnia Ministerstwo, według projektu, kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.
— Kredyt będzie mógł zostać udzielony do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko — do 600 tys. zł — wyjaśnia MRiT.
I tłumaczy: — Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 procent. Dopłata do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez 10 lat. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie — przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m kw.

Kredyt będzie dotyczył mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego.
— Marża i prowizja banku nie będzie mogła być wyższa od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych. Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 roku, z możliwością przedłużenia — przekazuje Ministerstwo.
Kolejnym rozwiązaniem jest specjalne konto oszczędnościowe, które będzie mógł otworzyć każdy, kto nie ma i nie miał mieszkania albo osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką dzieci (mieszkanie nie może być większe niż 50 m kw. w przypadku dwójki dzieci, 75 m kw. w przypadku trójki dzieci, 90 m kw. w przypadku czwórki dzieci, bez ograniczeń w przypadku piątki lub większej liczby dzieci).

Prowadzenie konta ma zobowiązywać do systematycznego oszczędzenia przez 3 do 10 lat, na określonych zasadach: minimalna wpłata miesięczna — 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie); w każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji; możliwe wpłaty w różnej wysokości; minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł — to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa (brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach); konto można założyć od 13 roku życia; w przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat — w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończy się przed 25. rokiem życia, termin ten zostanie przedłużony do osiągnięcia 30. roku życia.

— Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki — wyjaśnia MRiT.

I tłumaczy: — Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup co do zasady pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM, albo TBS. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.