Czwartek, 30 marca 2023. imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Elbląg: Trwa rekrutacja do przedszkoli

2023-02-08 17:49:45 (ost. akt: 2023-02-08 15:53:10)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl


Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2022/2023 udział biorą dzieci 3-4-5-6-letnie urodzone w latach 2019-2016. Dzieci urodzone w roku 2020, które ukończyły 2,5 roku, będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2022 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

UM Elbląg