Elbląg: Będzie prawie jak referendum? Przyszłość elbląskiego portu w rękach mieszkańców? Prawdopodobnie zagłosować będzie można też w centrach handlowych. Głosowanie ma być wiążące

2023-03-03 11:38:41(ost. akt: 2023-03-04 16:17:04)

Autor zdjęcia: archiwum DE

Prezydent Witold Wróblewski ma podjąć decyzję w sprawie dokapitalizowania elbląskiego portu przez rząd w zamian za pakiet kontrolny, na podstawie opinii mieszkańców naszego miasta. W dniach od 24 kwietnia do 7 maja osoby pełnoletnie i zameldowane na pobyt stały w Elblągu będą mogły wypowiedzieć się w sprawie przyszłości elbląskiego portu. Głosowanie ma być wiążące, a prezydent ma później zadecydować zgodnie z wolą mieszkańców.
— 9 lutego na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Elblągu jednogłośnie uchwaliła, że temat przyszłości naszego portu jest tematem bardzo ważnym i myślę, że jesteśmy w takim okresie, gdy ruszają nowe perspektywy finansowe, są pewne propozycje analizowane. Rada Miejska i ja uważamy, że powinniśmy zasięgnąć opinii mieszkańców na temat portu — przekazał Wróblewski.

W poniedziałek 27 lutego zarządzeniem prezydenta Elbląga został powołany zespół do przeprowadzenia badania opinii elblążan w zakresie przyszłości portu morskiego w Elblągu.

W skład zespołu wchodzi 8 osób. To pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz radca prawny. Przewodniczącym zespołu został sekretarz Elbląga Artur Zieliński.

Zespół ma dwa zadania — opracować ogólne zasady przeprowadzenia badania opinii oraz przeprowadzić badanie opinii na temat portu.


Zasady badania opinii elblążan w zakresie przyszłości portu morskiego w Elblągu.

Badanie ma być przeprowadzone w dwóch formach:

- ankieta dla mieszkańców w wersji papierowej i elektronicznej,
- sondaż telefoniczny przeprowadzony przez niezależny ośrodek badawczy.

Ankieta będzie zawierała tylko jedno proste pytanie dotyczące przyszłości portu.
W ankiecie będzie trzeba wybrać jedną z dwóch odpowiedzi:„TAK” lub „NIE”.
Formularz ankiety i treść pytania ma zostać zlecona niezależnemu ośrodkowi badawczemu.

W badaniu będą mogły brać udział tylko osoby pełnoletnie zameldowane w Elblągu na pobyt stały.

Każda osoba może wziąć udział w badaniu tylko jeden raz. Badanie będzie miało charakter bezpośredni. W formularzu najprawdopodobniej nie będzie trzeba wpisywać numeru PESEL.

Badane zostanie przeprowadzone w dniach 24.04. 2023 r. - 7.05. 2023 r.

Przeprowadzenie badania za pomocą ankiet w wersji papierowej.

Druki ankiet i urny, w których będzie można umieścić papierowe ankiety, będą znajdowały się w następujących miejscach:

a) Urząd Miejski w Elblągu (ul. Łączności 1):
• Biuro Podawcze (Budynek A, główne wejście do Urzędu),
• Departament Spraw Obywatelskich (Budynek B, od strony ul. Kosynierów Gdyńskich),
b) Ratusz Staromiejski (ul. Stary Rynek 25),
c) Referat Obsługi Kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich (Plac Dworcowy 4),
d) CRW Dolinka (ul. Moniuszki 25),
e) centra handlowe w Elblągu (po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem).
f) w mobilnych urnach (dostępne w miejscach imprez i wydarzeń miejskich).

Przeprowadzenie badania za pomocą ankiet w wersji elektronicznej:
- za pomocą platformy elektronicznej.


30 maja - ogłoszenie wyników przeprowadzonej ankiety.

Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu przypomniał, że za uchwałą intencyjną w sprawie potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga dotyczącej przyszłości portu morskiego w Elblągu zagłosowali wszyscy radni, co oznacza, że wszyscy uważają za zasadną potrzebę zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga w tej kwestii. Podziękował prezydentowi i Radzie Miejskiej, że tak szybko przystąpiono do realizacji tej uchwały i podkreślił, że przyszłość portu morskiego jest ważna dla mieszkańców Elbląga.

— Mam nadzieję, że do czasu przeprowadzenia ankiety w skuteczny sposób przedstawimy problem, który dotyczy portu w Elblągu i wszystkich zagadnień z tym związanych. W przestrzeni publicznej istnieją różne opinie na ten temat, ale wydaje mi się, że my jako radni, jako mieszkańcy Elbląga musimy wiedzieć, że to są takie nasze dobra, których nie możemy sprzedać za garść srebrników. To nie radni powinni do końca zdecydować, chociaż mają wolny wybór, ale wsparcie mieszkańców Elbląga będzie ważnym elementem w podjęciu takiej decyzji — przekazał Antoni Czyżyk.

— Podjęcie decyzji w sprawie propozycji (którą złożył rząd — przyp. red) jest bezpośrednio w kompetencji prezydenta, ale nie wyobrażam sobie, abym wspólnie z Radą Miejską nie zapytał mieszkańców. Dzisiaj trudno jest dyskutować (o wynikach konsultacji — przyp. red.). Co, jeśli wynik będzie pół na pół? Nie wiem. Pytanie musi być proste, zrozumiałe i niebudzące wątpliwości. Chcemy zapytać elblążan (o port — przyp. red.), a nie mieszkańców całej Polski czy świata — podsumował Witold Wróblewski.