Czy elblążanie od maja zapłacą więcej za wywóz śmieci?

2023-03-07 17:53:50(ost. akt: 2023-07-03 16:18:01)

Autor zdjęcia: EG

Elbląscy radni mają zadecydować w sprawie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to od 1 maja 2023 roku opłata za odpady segregowane wzrośnie o 4 zł i będzie wynosić 25 zł (obecnie 21 zł), natomiast za odpady zmieszane elblążanie zapłacą 50 zł miesięcznie (obecnie 42 zł), a więc o 8 zł więcej.
Jeśli proponowany projekt uchwały wejdzie w życie, to od 1 maja 2023 roku mieszkańcy Elbląga będą płacili 25 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odbiór odpadów segregowanych. 15,70 zł miesięcznie to stawka, która będzie pobierana od piątego do dziesiątego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast 1,50 zł miesięcznie to stawka za odbiór odpadów segregowanych obowiązująca w przypadku jedenastej i następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Miesięczny skutek finansowy podwyżki opłaty dla gospodarstwa domowego segregującego odpady komunalne wyniesie w przypadku trzyosobowej rodziny 12 zł.

Osoby niesegregujące odpadów za wywóz śmieci zapłacą 50 zł za osobę miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych do czterech osób i 31,40 zł miesięcznie w przypadku od piątego do dziesiątego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Radni PiS są przeciw podwyżkom

— Ostatnia podwyżka była w marcu 2020 roku, my głosowaliśmy przeciwko tej podwyżce. Wtedy ta podwyżka wyniosła ponad 40 proc. Mijają trzy lata od ostatniej podwyżki. Prezydent Elbląga przekłada kolejną propozycję podwyżki — tym razem o kolejne 40 proc. Klub Radnych PiS będzie głosować przeciw, ponieważ takie podwyżki, zwłaszcza w przeciągu kilku lat, na poziomie ponad 80 proc. naszym zdaniem nie pomagają elblążanom. Wręcz przeciwnie — obciążają ich budżety domowe. Uważamy, że w tym przypadku pan prezydent powinien pochylić się nad reorganizacją całego systemu zarządzania odpadami w mieście i dopiero wtedy, jako ostatni wariant zaproponować podwyżkę. Ponad 80 proc. podwyżki to jest bardzo dużo. Chyba żaden z produktów tak nie podrożał w przeciągu ostatnich kilku lat — poinformował radny Paweł Kowszyński.

Uzasadnienie podwyżek

— W ostatnim okresie, niezależnie od samorządu elbląskiego, drastycznie wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Elbląg. Wzrost kosztów jest następstwem: – wysokiej inflacji, która w grudniu 2022 r. wynosiła 16 proc., a w okresie 2-letnim (okres obowiązywania umowy wywozowej) 26,6 proc.; – wzrostu płacy minimalnej i kosztów wynagrodzeń; – płaca minimalna od 1.01.2023 r. wzrasta z 3010 zł do 3490 zł, a od 1.07.2023 r. wzrośnie do 3600 zł, a więc o 19,6 proc., a w stosunku do 2021 (2800 zł) łącznie o 28,6 proc.; – wzrostu cen paliw, energii elektrycznej oraz materiałów i usług. Łączne szacunkowe roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów rosną z obecnego poziomu ok. 26,1 mln zł do blisko 33,4 mln zł, w tym w roku 2023 (przy zmianie cennika ZUO od maja 2023 r.) do ponad 32,6 mln zł. Roczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi ok. 7,3 mln zł, czyli 28 proc., w tym koszty odbioru rosną o ok. 5,0 mln zł (o 55 proc.) oraz koszty zagospodarowania wzrastają o ok. 2,3 mln zł (o 14 proc.). Dlatego też od 1 maja 2023 r. proponuje się podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami w wysokościach wskazanych w uchwale — czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Mieszkańcy Elbląga są rekordzistami

W warmińsko-mazurskim najwięcej odpadów komunalnych wytworzonych przypadało na jednego mieszkańca Elbląga, najmniej zaś na jednego mieszkańca powiatu szczycieńskiego i węgorzewskiego. Mieszkańcy naszego regionu produkują coraz większą ilość śmieci. Zwiększa się także liczba nielegalnych wysypisk. W 2021 roku jeden mieszaniec naszego województwa pozostawił po sobie 325 kg odpadów.

W 2021 roku na jednego mieszkańca regionu przypadało około 120 kg odebranych lub zebranych selektywnie (recycling) odpadów i było to o 67 kg więcej niż w cztery lata wcześniej. Najwięcej tego typu odpadów (powyżej 160 kg na jednego mieszkańca) zebrał mieszkaniec powiatu działdowskiego i nowomiejskiego, a najmniej (poniżej 100 kg) braniewskiego i mrągowskiego.

Większość, bo 89,8 proc. odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie zostało wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Było ich dwukrotnie więcej niż w 2017 roku.

Na koniec 2021 roku w województwie istniało 85 ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (o 11 więcej niż w 2017 roku), z czego 38 zlokalizowanych było w miastach, a 47 na obszarach wiejskich.
Ponad 293 tys. ton wytworzonych w 2021 odpadów komunalnych zostało przeznaczonych do odzysku, z czego 48,1 proc. odpadów komunalnych przeznaczono do recyclingu.