Czwartek, 8 czerwca 2023. imieniny: Ady, Celii, Medarda

Elbląg: Energa Kogeneracja z Grupy Orlen rozważa możliwość usług przeładunkowych dla portu. Spółka chce też inwestować w odnawialne źródła energii

2023-03-16 14:35:08 (ost. akt: 2023-03-16 14:45:53)

Autor zdjęcia: AP

Energa Kogeneracja rozważa możliwość świadczenia usług przeładunkowych dla Portu Morskiego w Elblągu, po oddaniu do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. EKO posiada szereg atutów logistycznych: place składowe, elektrociepłownię blisko nabrzeża rzeki Elbląg i drogi ekspresowej S7 oraz dostęp do transportu kolejowego i wodnego.

Energa Kogeneracja (EKO) z Grupy ORLEN realizuje na terenie swojej elbląskiej elektrociepłowni szereg inicjatyw rozwojowych. Pozwolą one poszerzać działalność spółki w obszarze OZE oraz poza główną działalnością, czyli produkcją ciepła i energii elektrycznej.

— Jedną z inicjatyw są prace nad wykorzystaniem nowych paliw w kogeneracyjnym bloku biomasowym BB20p, który obecnie może spalać jedynie pelety. Użycie innych rodzajów biomasy zwiększy podaż dostępnego paliwa, a tym samym umożliwi obniżenie jego kosztów. Warto wymienić pomysł wykorzystania jako paliwa frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych, precyzyjnie wyodrębnionej z odpadów zmieszanych. Wstępne analizy wykazały, że odpowiednio przygotowana w specjalnej instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów, frakcja ta ma bardzo dużą wartość opałową (wynosi ok. 13 MJ/kg surowca) i wysoki udział biomasy w masie całkowitej. Wykorzystanie takiego surowca może być obiecującym uzupełnieniem miksu paliwowego w bloku biomasowym BB20p. Pozyskany w ten sposób surowiec może być konkurencyjny cenowo w stosunku do biomasy rolniczej lub leśnej, korzystnie wpływając na obniżanie kosztów zmiennych ponoszonych przez spółkę, czyli na zapewnienie paliw do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Spółka szacuje, że w ciągu roku wykorzystanie jako surowca odpadów frakcji biodegradowalnej pozwoli na wyprodukowanie ok. 10% energii cieplnej wytwarzanej przez blok BB20p. Warunkiem wdrożenia tego projektu jest formalne potwierdzenie, że frakcja biodegradowalna nie będzie mieć statusu odpadu — przekazało Biuro Prasowe Grupy Energa.

OZE w elektroenergetyce

Wśród realizowanych projektów rozwojowych znajduje się też modułowa instalacja ogniw paliwowych, której zadaniem jest wytwarzanie tzw. „zielonego wodoru” w oparciu o parę wodną ze wspomnianego już kogeneracyjnego bloku biomasowego BB20p. Pilotażowa instalacja działa od grudnia 2022 roku, a jej łączna moc to 10 kW. Składa się na nią stos odwracalnych stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, pracujących w trybie elektrolizera, wytwarzającego wodór i tlen. Może też jednak pracować w trybie odwracalnym, czyli produkować energię elektryczną i ciepło poprzez utlenianie zmagazynowanego uprzednio wodoru.

— Projekt realizowany jest na terenie elbląskiej elektrociepłowni przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk im. Roberta Szewalskiego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. Badane rozwiązanie służyć ma nie tylko Elektrociepłowni Elbląg, ale docelowo może znaleźć zastosowanie w innych przemysłowych jednostkach wytwórczych, poprawiając ich elastyczność — informuje Biuro Prasowe Grupy Energa.

Rozwój spółki wespół z portem

Spółka rozważa również możliwość świadczenia usług przeładunkowych dla Portu Morskiego w Elblągu, po oddaniu do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. EKO posiada szereg atutów logistycznych: place składowe, elektrociepłownię blisko nabrzeża rzeki Elbląg i drogi ekspresowej S7 oraz dostęp do transportu kolejowego i wodnego.