Elbląg: Te budynki czekają na remont. Witold Wróblewski złożył 10 wniosków w sprawie odbudowy zabytków

2023-04-03 13:34:24(ost. akt: 2023-04-03 16:11:58)

Autor zdjęcia: Jan F

Prezydent Witold Wróblewski w odpowiedzi na ostatnią aktywność wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki w Elblągu, którą nazwał kampanią wyborczą, zapowiedział, że złoży 10 wniosków do rządowego programu odbudowy zabytków. Jak powiedział, tak też zrobił. Aż 5 wniosków złożono na renowację obiektów sakralnych, a tylko 3 na remont placówek oświatowych.
Przypomnijmy, że sprawa związana z pozyskaniem środków z rządowego programu na odbudowę elbląskich zabytków ma związek z sytuacją Przedszkola nr 8 przy ul. Bema. Sprawa z przedszkolem nabrała medialnego rozgłosu po tym, jak rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola zaproponowano przeniesienie do innych placówek. Podczas pierwszego spotkania przekazano rodzicom, że budynek przedszkola jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu osób w nim przebywających. Poinformowano, że zabytkowy obiekt nie będzie remontowany z powodu braku funduszy na ten cel. Nie miało mieć to też uzasadnienia ekonomicznego. Janusz Nowak przekazał, że Elbląg stawia na budowę nowych obiektów oświatowych. Dodał, że stan techniczny innych przedszkoli również jest zły. Przekazał, że planuje się przenoszenie dzieci także z innych placówek przedszkolnych do miejsc w szkołach podstawowych na terenie miasta.

Po tym, jak rodzice dzieci nagłośnili sprawę w mediach, prezydent Witold Wróblewski postanowił pozyskać środki na remont przedszkola i złożyć wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. A gdy w sprawę związaną z Przedszkolem nr 8 zaangażował się wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, który na swoim profilu społecznościowym skrytykował poczynania władz miasta związanych z zamknięciem rekrutacji do placówki i przeniesieniem dzieci do innych obiektów, prezydent Wróblewski postanowił udowodnić, że „nie jest złym gospodarzem” i zapowiedział złożenie aż 10 wniosków do rządowego programu odbudowy zabytków.


Jak powiedział, tak też zrobił. Inwestycje złożone do rządowego programu Polski Ład w ramach odbudowy zabytków:

– modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu,
– modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej w Elblągu,
– modernizacja zabytkowego obiektu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Agrykola 6 w Elblągu,
– modernizacja zabytkowego budynku przychodni specjalistycznej w zespole Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu,
– modernizacja zabytkowego budynku głównego i kotłowni w zespole Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu,
– prace konserwatorskie murów zabudowań wokół klasztoru podominikańskiego i krużganka północnego Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny,
– restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Elblągu,
– restauracja i renowacja zabytkowych murów kościoła rektoralnego p.w. Bożego Ciała w Elblągu,
– wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku kościoła parafialnego p.w. św. Pawła w Elblągu,
– remont budowlano-konserwatorski kościoła pw. Dobrego Pasterza przy ulicy Warszawskiej 9 w Elblągu.

W sumie kwota dofinansowania na remont zabytków, o jaką zawnioskował elbląski samorząd, to prawie 30 mln zł.

Termin na składanie wniosków upłynął 31 marca, był on już kilkukrotnie przedłużany.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2 procent wartości zadania inwestycyjnego. Oznacza to, że w przypadku zakwalifikowania wszystkich wniosków elbląski samorząd będzie musiał wygospodarować z miejskiej kasy około 600 tys. zł. Wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie naboru ma być ogłoszone w najbliższych miesiącach. Biorąc pod uwagę, że termin naboru był już kilkukrotnie przekładany, można przypuszczać, że pula wyznaczonych środków była większa niż kwota przeznaczona na wstępnie zakwalifikowane wnioski.

— Mam nadzieję, że prezydent złożył dobry wniosek, że się nie pomylił i zależy mu na tym remoncie — powiedział Andrzej Śliwka pytany o sprawę związaną ze złożeniem wniosków na renowację zabytków przez prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Przypomnijmy, że niedługo zostanie rozstrzygnięty również konkurs na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków i położonym na terenie miasta Elbląga – ogłoszony przez elbląski samorząd. W tym roku o dotację walczą zarządcy wymienionych nieruchomości: przy ul. Warszawskiej 9, ul. Królewieckiej 135, ul. Mostowej 4 oraz ul. Zamkowej 15-16.
EG