Pożegnanie rocznika 2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu [ZDJĘCIA]

2023-05-01 11:17:00(ost. akt: 2023-07-03 09:45:53)

Autor zdjęcia: nadesłane

Ostatniego kwietniowego dnia nauki nastąpiło ceremonialne pożegnanie społeczności szkolnej z uczniami klas czwartych, pierwszego rocznika zreformowanego liceum. Absolwenci z pięciu klas czwartych po raz ostatni w pełnym składzie zgromadzili się w szkolnej auli, by uczestniczyć w uroczystości.
„Logika zabierze cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zabierze cię wszędzie”. - to słowa Alberta Einsteina, które wybrzmiały w czasie tegorocznej, uroczystej gali pożegnania maturzystów w przemówieniu absolwentki. Określiły one charakter przełomowej w życiu młodych ludzi cezury, wskazując otwierające się od momentu opuszczenia szkoły najróżniejsze drogi życiowe.

Uroczystość mieli zaszczyt poprowadzić uczniowie klasy drugiej: Katarzyna Mital oraz Sebastian Okupski. W czasie gali zebrani wysłuchali poruszających, okolicznościowych przemówień: pani dyrektor Marzeny Bieleckiej, która wyrażała żal z powodu rozstania i składała życzenia na czas maturalny, przedstawicielki wychowawców, pani Beaty Sucharskiej, wyrażającej satysfakcję z sukcesów wychowanków i wspominającej trudne pandemiczne okoliczności nauki, a także młodych członków szkolnej społeczności: reprezentanta młodszych roczników, a zarazem przewodniczącego Samorządu Szkolnego Mateusza Małeckiego oraz przemawiającej w imieniu bohaterów uroczystości absolwentki Zuzanny Piaskowskiej. We wszystkich mowach wybrzmiewały emocje związane ze wspólnymi doświadczeniami i słowa otuchy zagrzewające do niepoddawania się w realizacji kolejnych życiowych celów.

Korespondowały ze sobą słowa życzliwości i serdeczności. W mowie wychowawczyni został podkreślony fakt, że odchodzi ze szkoły pionierski zespół ludzi, który przetarł szlak nowej struktury czteroletniego liceum, przygotowując się początkowo do nowej, bardziej wymagającej formuły egzaminu maturalnego w trudnych okolicznościach pandemicznych. W przemówieniu absolwentki również pojawiło się nawiązanie do tego zjawiska, stawiającego na nowe formy komunikacji w edukacji. Zabrzmiały też słowa podziękowania dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w pracę. Zuzanna Piaskowska zacytowała słowa Elizy Orzeszkowej „Szacunek oddany klasie nauczycielskiej, jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą”.

Podczas ceremonii pani dyrektor Marzena Bielecka uhonorowała nagrodami i dyplomami wyróżniających się absolwentów. W pierwszej kolejności uwieńczeni zostali maturzyści Primus Inter Pares. Statuetki Najlepszej Absolwentki i Najlepszego Absolwenta za uzyskanie najwyższej średniej w nauce 6,00 otrzymali ex aequo: Zuzanna Borowska i Nikodem Stańczewski. Tytuł Absolwenta z Pasją uzyskała za swoje wybitne osiągnięcia szachistka Lidia Czarnecka, zaś za Najbardziej Aktywną Absolwentkę uznano Julię Grzelak.

Do grona szczególnie zasłużonych absolwentów zaliczono też uczniów reprezentujących szkołę w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach oraz akcjach artystycznych i społecznych. Statuetki za wyjątkowe zaangażowanie w działalność artystyczną otrzymały Zuzanna Borowska i Lidia Czarnecka. Jako laureat Olimpusa z języka hiszpańskiego nagrodę odebrał Daniel Cieszewski. Za sukces w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii wyróżnieni zostali: Julia Grzelak, Dominika Sielicka i Przemysław Mróz. Na podium stanęli też uhonorowani przez wychowawczynię panią Agatę Jakubczyk wyjątkowi absolwenci ze stuprocentową frekwencją w ciągu czerech lat nauki – Paula Grzebyk i Szymon Muttka. Nagrodę za wyróżnienie w matematycznym Kangurze otrzymała Zuzanna Borowska. Jako najwybitniejsi sportowcy uhonorowani zostali: Lidia Czarnecka, Blanka Boleska, Anita Maciąg, Patrycja Dudzik, Sebastian Głowacki.

Spośród 132 absolwentów 38 otrzymało nagrody i dyplomy za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wyróżnieni zostali uhonorowani przez panią dyrektor i wychowawców: panią Agnieszkę Błaszczyk, panią Małgorzatę Zbucką, panią Agatę Jakubczyk, panią Beatę Sucharską i pana Cezarego Alaszkiewicza. W trakcie uroczystości podziękowano również najbardziej zaangażowanym w życie szkoły rodzicom tegorocznych absolwentów.

Pożegnanie uświetnił występ artystyczny grona czwartoklasistów, którzy we współpracy z koleżankami z klas młodszych przygotowali iskrzące euforią koncertowe przedstawienie I'm Still Standing do muzyki i słów Eltona Johna. W ten optymistyczny i energetyczny sposób pożegnało się ze szkołą za sprawą inicjatywy trzecioklasistek Aleksandry Kosacz i Aleksandry Malinowskiej grono artystyczne maturzystów: Lidia Cytacka, Zuzanna Borowska, Ola Mioduszewska, Aleksandra Kosacz, Zuzanna Piaskowska, Magdalena Szaciło, Oliwier Konwent.

Uroczysta gala zakończyła się spotkaniami maturzystów ze swoimi wychowawcami, którzy wszystkim wręczyli świadectwa ukończenia szkoły. Była to ostatnia okazja, by pożegnać lata szkolne przed wejściem w dorosłość.

Nad oprawą i organizacją tegorocznego pożegnania absolwentów czuwała pani Adrianna Adamek-Świechowska.

Adrianna Adamek-Świechowska, Rzecznik prasowy I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu