Radni PiS Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego chcą, by Elbląg przyjął propozycję rządową dokapitalizowania portu

2023-05-18 17:10:34(ost. akt: 2023-07-02 06:17:58)

Autor zdjęcia: Zarząd Portu Morskiego Elbląg

Radni klubu PiS Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego chcą, by Elbląg przyjął rządową propozycję dokapitalizowania portu morskiego w tym mieście. Prezentując w czwartek projekt stanowiska w tej sprawie, podkreślali potrzebę dofinansowania rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury portowej.
Jak poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej w Elblągu radni klubu PiS Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas sesji 30 maja 2023 r. pod głosowanie poddany zostanie projekt stanowiska w sprawie działań inwestycyjnych w porcie morskim w Elblągu.

Radny PiS Marcin Kazimierczuk podkreślił, że "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, której kluczowy etap stanowi przekop przez Mierzeję Wiślaną, jest priorytetową inwestycją, która skróci drogę statków na Bałtyk, uniezależniając jednocześnie żeglugę od stanowiska strony rosyjskiej". Wskazał, że projekt stanowiska akcentuje, iż "wymierną korzyścią z realizacji inwestycji będzie m.in. wzrost aktywności portu morskiego w Elblągu, w szczególności zaś wzrost przeładunków".

— Przedmiotowa inwestycja wniesie nową jakość do działalności portu oraz zwiększy możliwości wykorzystywania go na potrzeby społeczno-gospodarcze zarówno w skali regionu, jak i kraju. Port morski w Elblągu jako port regionalny wyróżnia się na tle swoich odpowiedników, ponieważ jest w nim rozwinięta funkcja przeładunkowo-składowa charakterystyczna dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej — głosi projekt stanowiska.

Radna PiS Bożena Ulewicz zaznaczyła, że istnieje potrzeba dofinansowania działań inwestycyjnych spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, "w tym w szczególności niezbędnej rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury portowej".

Projekt stanowiska zakłada, że "Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego opowiada się za przyjęciem przez Gminę Miasto Elbląg, jako jedynego wspólnika spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o., rządowej propozycji dokapitalizowania portu morskiego w Elblągu kwotą 100 mln zł w pierwszym etapie, wpisania go do ustawy o portach i przystaniach morskich, jako portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nadając mu status portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu, oraz wzięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za dalszy rozwój i inwestycje w porcie morskim w Elblągu".

Sesja, na której planowane jest głosowanie nad dokumentem, ma się odbyć 30 maja.

PAP