Honorowi Obywatele Fromborka: W zaszczytnym gronie Helena Rusiecka, Kazimierz Władysław Gugałka i Marek Gulda

2023-08-14 11:22:51(ost. akt: 2023-08-14 11:25:36)

Autor zdjęcia: UMiG Frombork

— Mamy przyjemność ogłosić, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Honorowych Wyróżnień, 12 sierpnia do grona Honorowych Obywateli Fromborka dołączyły 3 kolejne osoby, które podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek burmistrza miasta i gminy Frombork Zbigniewa Pietkiewicza zostały jednogłośnie wyróżnione tym zaszczytnym tytułem — przekazują władze miasta.
Honorowymi obywatelami Fromborka zostali Helena Rusiecka, Kazimierz Władysław Gugałka i Marek Gulda.

Helena Rusiecka to harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego, która w latach 1967-1968 pełniła funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Braniewo, w tym czasie była pełnomocnikiem komendanta Hufca do spraw Fromborka i Operacji 1001 Frombork. To jej program pozaprodukcyjny realizowano w pierwszych latach Operacji, skierowany był na potrzeby mieszkańców, a przede wszystkim młodzież. Helena Rusiecka była wykonawcą i realizatorem przedsięwzięć wynikających z tego programu. Uczestniczyła w pracach sztabu operacji i realizowała jego zadania. Po wyjeździe z Braniewa do Olsztyna pracowała w okresie wakacji głównie na obozach międzynarodowych ZHP w Polsce, corocznie przyjeżdżając z grupami dzieci z tych obozów do Fromborka i przybliżając im historię miasta, Mikołaja Kopernika, oraz Operacji 1001 Frombork.


Marek Gulda jest instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza. W trakcie swojej służby instruktorskiej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. Jako zastępca komendanta Chorągwi ZHP, w latach 80. Marek Gulda odpowiedzialny był za zabezpieczenie organizacyjno-logistyczne pobytu harcerzy we Fromborku, podczas realizowanych w wówczas zadań Operacji Frombork 1985 i 1986, która następnie, w latach 87-88 została przemianowana na Operację 2001 Frombork. W roku 1988 Marek Gulda należał do realizatorów 7. Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego, na zbiórkę do Fromborka przybyło wówczas blisko 10 tysięcy harcerzy z całego kraju. Marek Gulda od lat przysługuje się promocji Fromborka. Poza tym, od 9 lat kieruje Domem Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu.

Kazimierz Władysław Gugałka to harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, który w latach 1965-1968 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej we Fromborku. W tym okresie był instruktorem w drużynie wodnej i komendantem ośrodka ZHP Frombork „Zalewianie”. Z racji pełnienia tych funkcji, uczestniczył w pracach przygotowawczych skupionych wokół Operacji 1001 Frombork. Był przede wszystkim organizatorem prac i działań młodzieży ze szkół budowlanych. Po wyjeździe z Fromborka służbę pełnił w ZHP Garwolin i w komendzie Hufca ZHP w Kielcach. Miasto Kopernika nadal jednak bardzo chętnie odwiedza.

Oto kolejni Honorowi Obywatele Fromborka. Od lewej: Marek Gulda, Helena Rusiecka i Kazimierz Władysław Gugałka
Fot. UMiG Frombork
Oto kolejni Honorowi Obywatele Fromborka. Od lewej: Marek Gulda, Helena Rusiecka i Kazimierz Władysław Gugałka