List od Czytelników: Bezmyślni kierowcy niszczą trawniki i chodniki

2023-08-16 19:13:49(ost. akt: 2023-08-16 15:14:22)

Autor zdjęcia: nadesłane

Publikujemy list od naszych Czytelników, którzy borykają się z problemem parkowania pojazdów przy ul. Malborskiej.
Bezradność straży miejskiej i wydziału ruchu drogowego od 20 lat przez niniejsze pisemko, pragnę zwrócić Państwa uwagę na niepokojącą sytuację, która narasta w naszej okolicy, przy ulicy Malborskiej od 20 lat przy blokach 90,88,86,80,82,84. Problem dotyczy bezmyślnego parkowania pojazdów na terenie wokół posesji niewyznaczonych do tego miejsca np. blokowanie chodników niszczenie trawników wyganianie dzieci z chodnik, bo muszą parkować itp. Chce zauważyć, że przy blokach zrobiono kierowcą powiększenie parkingów przy blokach 90,88,i 86, ale mimo że jest miejsce na parkingu, mają to gdzieś. Najgorsza sytuacja jest przed blokiem 84, gdzie zabrano chodnik, który prowadzi do biedronki szkoły czy przedszkola, dla parkingu nielegalnego, bo wyłamali tam kierowcy słupki znak zakazu wjazdu. Zgłosiliśmy te fakty już niejednokrotnie do ZBK, ale odpisali, że w mamy zgłaszać to straży miejskiej, ale oni mają nas gdzieś. ZBK odmawia nam wydzielenia chodnika koło bloku 84. Nie ma tam nikogo, kto by pilnował ruchu, a patrole policji spisują tylko pijaków, co do samochodów każą dzwonić do straży miejskiej w Elblągu.

Niestety, ta niewłaściwa i nieregulowana praktyka utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia poruszanie się po chodnikach osobom na wózkach, jak również matkom z małymi dziećmi czy dojazdom karetki, czy straży pożarnej itp. Przez zastawione drogi i chodniki, piesi są zmuszeni do chodzenia po jezdni, co stwarza znaczne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Dodatkowo ta sytuacja powoduje znaczny dyskomfort dla mieszkańców tych bloków.

Jako mieszkańcy Elbląga, cieszymy się, że mamy Straż Miejską, której zadaniem jest dbać o ład i porządek w naszym mieście. Wierzymy, że państwo podejmą konieczne działania, aby rozwiązać ten problem i zmusić do działań Straż miejską itp. by zaczęto karać kierowców i zakładać blokady i dawać wysokie mandaty, gdyż upomnienia są ignorowane przez kierowców.


Prosimy o zwiększenie patrolowania i dozoru w rejonie ulicy Malborskiej, w celu zapewnienia, że przestrzeń ta pozostaje bezpieczna i dostępna dla wszystkich jej użytkowników i pilnowaniu kierowców by nie łamali przepisów drogowych i parkowali na parkingach. Zdajemy sobie sprawę, że może to wymagać dodatkowych wysiłków i zasobów, ale jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo i dobro mieszkańców powinny być priorytetem.

Czytelnicy Dziennika Elbląskiego