200 tys. zł w ramach premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

2023-08-20 11:05:50(ost. akt: 2023-08-20 09:07:04)

Autor zdjęcia: pixaby

30 sierpnia 2023 rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.
Od 30 sierpnia do 29 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Zaznaczono, iż będzie je można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

„Podobne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 cieszyło się sporym zainteresowaniem. Teraz można się będzie starać o otrzymanie większego dofinansowania niż w latach ubiegłych – 200 tys. zł” – wskazała Agencja. Dodano, iż pomoc ma charakter ryczałtu, a wypłata będzie realizowana w dwóch ratach.

O Premię dla młodych rolników – zgodnie z ARiMR – mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia; nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia; złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Agencja poinformowała, iż otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na: inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, lub przygotowania ich do sprzedaży; zakup nieruchomości rolnych; zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich; inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich; zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności; zakup oprogramowania komputerowego.

PAP