Pojazd uprzywilejowany: Jak się zachować?

2023-09-11 09:10:08(ost. akt: 2023-09-11 09:21:09)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: policja

Jak zachować się podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Jakie uprawnienia ma taki pojazd? Czy pojazd wysyłający sygnały świetlne koloru żółtego jest pojazdem uprzywilejowanym?
Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Sygnały świetlne koloru czerwonego używane są przez pojazdy uprzywilejowane na początku i końcu kolumny. Pamiętajmy, że nie możemy wyprzedzać pojedynczych pojazdów jadących w kolumnie. Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania między pojazdy w kolumnie uprzywilejowanej.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w sytuacji, gdy: uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, lub porządku publicznego,
wysyła jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe – po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego; w pojeździe włączone są światłą drogowe lub mijania.

Jednak kierowcy pojazdów uprzywilejowanych zobowiązani są do stosowania się do poleceń oraz sygnałów wydawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Jak zachować się wobec pojazdu uprzywilejowanego?


Jeśli usłyszymy sygnał dźwiękowy emitowany przez pojazd uprzywilejowany, przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i ustąpić mu pierwszeństwa. Dotyczy to zarówno kierowców samochodów, jak i innych uczestników ruchu – również pieszych i rowerzystów.

Każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd takiego pojazdu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Piesi powinni powstrzymać się od przejścia na drugą stronę ulicy, nawet jeśli mają zielone światło lub już znajdują się na przejściu. Stojący w korku kierowcy powinni rozjechać się na boki, wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze, a pojazdy znajdujące się w ruchu powinni zmienić pas ruchu, aby jak najszybciej przepuścić pojazd uprzywilejowany.

Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym! Pojazdy wyposażone w żółte sygnały błyskowe NIE SĄ pojazdami uprzywilejowanymi.

KPP Braniewo