Utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Bema z Orzeszkowej i Mickiewicza

2023-09-15 15:22:55(ost. akt: 2023-09-18 08:24:34)

Autor zdjęcia: EG

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że od poniedziałku tj. od dnia 18.09.2023 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Józefa Bema z ulicami Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiewicza.
Powyższe utrudnienia wynikają z realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnych na trzech skrzyżowaniach w ciągu ul. Józefa Bema w Elblągu wraz z zapewnieniem optymalizacji ruchu i koordynacji tych sygnalizacji w tej ulicy”. Czasowo zajęte na czas robót będą pojedyncze pasy ruchu na wlotach ulic Mickiewicza, Orzeszkowej i Bema co związane jest z wykonaniem pętli indukcyjnych w jezdni na potrzeby optymalizacji sygnalizacji. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada funkcjonowanie wszystkich relacji na skrzyżowaniu.

Zakres całego zadania dotyczy sygnalizacji na trzech skrzyżowaniach tj. ul. Józefa Bema – ul. Saperów – ul. Czołgistów, ul. Józefa Bema – ul. Stanisława Żeromskiego, ul. Józefa Bema – ul. Adama Mickiewicza – ul. Tadeusza Kościuszki – ul. Elizy Orzeszkowej i obejmuje m.in.: wymianę sterowników, wymianę masztów i słupków sygnalizacji wraz z sygnalizatorami oraz wykonaniu pętli indukcyjnych i przycisków dla pieszych wraz z zasilaniem tych elementów w nowych kanalizacjach kablowych oraz ich połączeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej. Wprowadzone zostaną nowe programy sygnalizacji świetlnej optymalizujące funkcjonowanie ruchu, a pomiędzy sygnalizacjami na poszczególnych skrzyżowaniach wprowadzona zostanie koordynacja w ciągu ul. Józefa Bema.

Celem przedmiotowego zadania jest poprawa przepustowości ul. Bema co wpłynie na zmniejszenie „korków”.

Przed przystąpieniem do prac na pozostałych skrzyżowaniach Departament Zarząd Dróg z wyprzedzeniem przekaże odrębną informację.

UM Elbląg