Budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Braniewie

2023-10-19 17:11:44(ost. akt: 2023-10-19 17:26:10)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: MPEC Braniewo

W Braniewie realizowana jest przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej 2*2 MW i mocy cieplnej 2*2MWt.
Inwestycja warta ponad 23 mln zł jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w wysokości ok. 40 proc. całej inwestycji zostało udzielone w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryte zostaną przez Spółkę w ramach udzielonego finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszty obejmują budowę rejonie ciepłowni Stefczyka:
- budynku technicznego,
- układu kogeneracyjnego,
- stacji regazyfikacji LNG,
- układu elektroenergetycznego ze stacją transformatorową.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w porównaniu z produkcją w tradycyjnych węglowych układach. Emisja dwutlenku węgla będzie więc mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, Spółka MPEC uzyskała dla tego źródła tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, wyznaczając ramy transformacji energetycznej, która ma prowadzić do stopniowego dochodzenia do neutralności klimatycznej, promuje kogeneracyjne układy gazowe. Są to bowiem źródła energii klasyfikowane przez ekspertów jako te o możliwie najniższej emisyjności.
Aktualnie w MEPC sp. z o.o. na terenie Ciepłowni przy ul. Stefczyka w Braniewie realizowane są prace wykończeniowe budynku technicznego, w którym 11 października posadowiono silniki gazowe wraz z generatorami prądu. Równocześnie trwają prace nad realizacją stacji regazyfikacji LNG, z której zasilane będą jednostki wytwórcze kogeneracji.

Zakończenie prac planowane jest na 31 grudnia 2023 r. Uruchomienie układu uzależnione jest od przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator.
Celem inwestycji jest:
- wdrożenie innowacyjnej technologii skojarzonego wytwarzania energii w oparciu o gaz LNG;
- podniesienie ogólnej sprawności wytwarzania energii;
- zabezpieczenie potrzeb własnych Spółki z produkcji skojarzonej;
- sprzedaż nadwyżki do sieci dystrybucyjnej;
- obniżenie emisji zanieczyszczeń z procesu spalania.
Obieg wodny inwestycji został włączony do sieci Spółki i będzie zapewniał w sezonie zimowym podgrzanie wody powrotnej z sieci do kotłowni, a w okresie letnim zapewni dostawę energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Wyprodukowana przez system energia elektryczna po zapewnieniu potrzeb własnych zostanie oddana do sieci poprzez wybudowane przyłącze oraz GPZ 110/15kV Braniewo.