Zatrzymania burmistrz Młynar i wicestarosty elbląskiego przez CBA były bezzasadne

2023-10-26 11:54:23(ost. akt: 2023-10-26 14:20:21)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: PAP

Zatrzymania przez CBA burmistrz Młynar i wicestarosty elbląskiego oraz przymusowe doprowadzenie ich do prokuratury były bezzasadne — orzekł Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.
Do głośnego zatrzymania 5 osób, w tym wicestarosty elbląskiego Ryszarda Zająca i burmistrz Młynar Renaty Bednarczyk doszło — przypomnijmy — we wtorek 29 sierpnia 2023 r. Jak informowało wówczas CBA, zatrzymania miały związek ze śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawie wykorzystania funkcji publicznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zatrzymanych przymusowo doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty.

CBA nie podało szczegółów prowadzonego śledztwa, m.in. tego, na czym polegać miały zarzucane zatrzymanym przestępstwa.

— Prokurator postawił mi zarzuty dotyczące działalności na korzyść Gminy związanej z pozyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji przebudowy i rozbudowy nawierzchni dróg gminnych Sąpy — Warszewo. Inwestycja ta zrealizowana została trzy lata temu oraz pozytywnie rozliczona. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że stawiane mi zarzuty nie dotyczą korupcji. W Prokuraturze Okręgowej złożyłam stosowne wyjaśnienia. Nie przyznaję się do zarzuconych mi czynów — wyjaśniła za pomocą oświadczenia przesłanego do mediów Renata Bednarczyk.

Również wicestarosta elbląski zabrał głos w sprawie zatrzymania go przez CBA.

— Prokurator przedstawił mi zarzut popełnienia występu przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego polegającego na wydaniu decyzji o zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej, publicznej drogi gminnej leżącej na terenie gminy Młynary, z pominięciem 14-dniowego terminu na obwieszczenie o zamiarze wydania ww. decyzji. Jedynym zarzucanym mi „czynem” jest zastosowanie 7-dniowego, zamiast 14-dniowego terminu na obwieszczenie — wyjaśnił Ryszard Zając.

Zarówno burmistrz Młynar, jak i wicestarosta elbląski złożyli zażalenia na postępowanie prokuratury dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie.

— W poczuciu obowiązku relacjonowania postępowania, w którym prokuratura zarzuciła mi popełnienie występku przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, uprzejmie informuję, że na skutek mojego zażalenia na postępowanie prokuratury Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 25 października 2023 r. uchylił decyzję o zastosowaniu poręczenia majątkowego. Jednocześnie sąd stwierdził, że nieuzasadnione było zatrzymanie mnie przez CBA i przewiezienie do prokuratury w Bydgoszczy. Orzeczenie sądu jest prawomocne. Aktualnie czekam na dalsze kroki prokuratury — przekazał w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji wicestarosta Ryszard Zając.

Podobną decyzję sąd podjął wobec zatrzymania przez CBA Renaty Bednarczyk, burmistrz Młynar.

— W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd orzekający podkreślił, że zarówno zatrzymanie mnie, jak i przymusowe doprowadzenie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy było bezzasadne. Sąd wskazał również na brak podstaw do zastosowania przez prokuratora środka zapobiegawczego w celu zabezpieczenia dalszego toku postępowania — poinformowała Renata Bednarczyk.

Jak przekazała w rozmowie z nami pani burmistrz, sąd orzekł podobnie w stosunku do wszystkich zatrzymanych przez CBA osób w tej sprawie.