Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś. Z tą epidemią świat zmaga się od 40 lat

2023-11-07 13:29:18(ost. akt: 2023-11-07 13:34:08)
„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi

„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi

Autor zdjęcia: freepik

Świat od ponad 40 lat zmaga się z epidemią HIV/AIDS. Chociaż obecnie wiedza, zarówno epidemiologiczna, jak i medyczna jest znacznie bogatsza, wciąż żaden z regionów świata, ani żaden kraj nie poradził sobie z problemem. Wiemy natomiast, że kluczowym elementem walki z epidemią jest profilaktyka, a niezwykle istotnym elementem tej profilaktyki jest wczesne diagnozowanie zakażeń, czyli wykonywanie testów w kierunku HIV.
Niestety tylko ok. 10% dorosłych Polaków, którzy rozpoczęli życie seksualne, wykonało test w kierunku HIV! Nadal liczna jest grupa osób, która nie jest świadoma swojego zakażenia i może nieświadomie zakażać swoich partnerów.
Z tego powodu Krajowe Centrum ds. AIDS zdecydowało o podjęciu działań informacyjno-edukacyjnych po hasłem „Jedyny taki test” – szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej skierowanej najpierw do ogółu społeczeństwa, a następnie do grupy zawodowej, jaką są lekarze, którzy w znacznej mierze mają wpływ na zdrowie publiczne.

W roku 2023 przekaz kampanii pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” został skierowany do środowiska medycznego, zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do lekarzy ginekologów, pediatrów/neonatologów, lekarzy chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz studentów medycyny, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa. Skierowanie pacjenta na wykonanie testu w kierunku HIV powinno być standardowo inicjowane przez lekarzy w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także w wielu sytuacjach klinicznych wynikających ze specyfiki danej specjalizacji.

Głównym celem działań jest zwiększenie liczby zlecanych testów, a tym samym poprawa wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, dzięki czemu osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie, będą mogły jak najszybciej rozpocząć terapię antyretrowirusową, co ograniczy liczbę nowych zakażeń.

Krajowe Centrum ds. AIDS zaprosiło do udziału w kampanii ekspertów ze środowiska medycznego – lekarzy różnych specjalności, którzy wystąpili w krótkich filmowych materiałach edukacyjnych dotyczących diagnostyki HIV/AIDS w wybranych sytuacjach klinicznych:
• dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego, ordynator Oddziału III w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie,
• prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak – kierownik Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• prof. dr n. med. Ewa Helwich – specjalista chorób płuc i neonatologii, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii,
• prof. dr hab. Magdalena Marczyńska – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, ordynator oddziału XI Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,
• prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – konsultant wojewódzki ds. epidemiologii dla województwa mazowieckiego, Prodziekan ds. Programów i Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego WUM.

W ramach kampanii Krajowe Centrum ds. AIDS wydało ulotkę „Diagnostyka HIV. Wskazania dla lekarzy” zawierającą wykaz jednostek chorobowych, których podejrzenie lub rozpoznanie powinno skłonić lekarza do zlecenia pacjentowi testu w kierunku HIV.


Tekst opracowany na podstawie oficjalnej informacji Krajowego Centrum ds. AIDS skierowanej do lekarzy.