Od 30 lat pomagają osobom z niepełnosprawnościami. ERKON świętuje jubileusz

2023-11-17 13:47:17(ost. akt: 2023-11-17 14:22:47)

Autor zdjęcia: Anna Posacka

Dzięki nim setki osób z niepełnosprawnościami znalazło pracę i szansę na lepsze życie. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych świętuje w tym roku 30-lecie istnienia.
Dziesiątki zrealizowanych projektów, setki osób zaktywizowanych społecznie i zawodowo, dziesiątki godzin wsparcia asystenckiego, tysiące porad prawnych i specjalistycznych, miliony czytelników gazety oraz serwisu informacyjnego „Razem z Tobą” — tak w skrócie można scharakteryzować Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. ERKON na co dzień prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

W tym roku organizacja świętuje jubileusz 30-lecia. Tyle lat trwa walka ERKON-u o równe szanse dla osób z niepełnosprawnościami wykluczonymi społecznie oraz ich rodzin. Od początku działalność organizacji odbywała się dwukierunkowo: wewnątrz środowiska osób z niepełnosprawnościami w formie poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych oraz wsparcia organizacji osób niepełnosprawnych, a na zewnątrz jako rzecznika ich interesów.


Ważnym aspektem działalności ERKON jest integracja samego środowiska osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. Stąd też pomysł zorganizowania z inicjatywy Karola Kowzana w 1993 r. obchodów Europejskiego Tygodnia Walki o Równe Prawa i z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, które już na stałe wpisały się w kalendarz działań społecznych w Elblągu pod nazwą Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Ich realizatorem od samego początku był ERKON.

Organizacja powołała też do życia Zakład Aktywności Zawodowej, który na co dzień prowadzi jadłodajnię „Elblążanka” oraz pracownię wydawniczo-reklamową. Podstawowym zadaniem zakładu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do niezależnego oraz — w miarę indywidualnych możliwości — aktywnego życia. Jednak to umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami wejścia na rynek pracy jest jednym z najważniejszych działań ERKON, Głównie dzięki nieżyjącej już Ewie Sprawce, która podjęcie pracy uważała za główny cel całego procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Organizacja nie zapominała też o osobach starszych i powołała uczelnię dla seniorów. Inicjatorką jej powstania była Helena Kilen — osoba, która nie godziła się na społeczne wykluczenie osób starszych i lekceważenie ich potrzeb edukacyjnych.

ERKON powstał 25 czerwca 1992 roku. Wówczas na zaproszenie Teresy Bocheńskiej, członka Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty i radnej oraz Karola Kowzana, działacza Towarzystwa Walki z Kalectwem na spotkanie przybyli przedstawiciele 28 organizacji, placówek i instytucji działających w Elblągu na rzecz osób niepełnosprawnych. Podjęto też decyzję o utworzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Od początku misją organizacji jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia.