Inwestycje zredukowane do minimum, czyli budżet trudny, ale bezpieczny

2023-11-20 16:19:48(ost. akt: 2023-11-20 16:52:47)

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Przygotowano już projekt budżetu Elbląga na 2024 rok. Zdaniem prezydenta Wróblewskiego to budżet trudny, ale bezpieczny. Poza rewitalizacją kąpieliska miejskiego, remontem Przedszkola nr 8 i przebudową stadionu przy ul. Agrykola próżno w nim szukać nowych inwestycji.
W poniedziałek 20 listopada w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyła się debata nad projektem budżetu Elbląga na 2024 rok. Choć słowo „debata” jest tu użyte zdecydowanie na wyrost. Radni otrzymali projekt budżetu dopiero w piątek 17 listopada, natomiast na stronie Urzędu pojawił się on dopiero dzisiaj. To zbyt mało czasu, aby przeciętny mieszkaniec mógł zapoznać się z projektem uchwały budżetowej. Biorąc jednak pod uwagę, że zrezygnowano z nowych inwestycji, być może zdaniem prezydenta Elbląga, który omawiając przyszłoroczny budżet, stwierdził, że „cytryna została już wyciśnięta do samego końca i więcej się nie da”, nie było po prostu o czym debatować.

Zaplanowano, że budżet Elbląga na 2024 rok ma wynieść 895 mln zł. Przewiduje się, że w przyszłym roku dochody elbląskiego samorządu wyniosą 868 mln zł (w 2023 roku wynosiły 711,96 mln zł). Niezmiennie od wielu lat główną pozycję dochodów własnych miasta będą stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Planowane na 2024 rok wydatki elbląskiego samorządu oszacowano na ponad 890 mln zł. Dług publiczny elbląskiego samorządu, na który składają się przede wszystkim wyemitowane obligacje, ma wynosić w 2024 roku 277,9 mln zł (czyli 32 proc. dochodów), deficyt budżetowy: 22,750 mln zł. Oszczędności samorządowcy chcą szukać przede wszystkim w rezygnacji z nowych inwestycji.

Jakie inwestycje zaplanowano w przyszłorocznym budżecie? Poza budową kąpieliska miejskiego przy Spacerowej i modernizacją zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 głównie te, które zostały już rozpoczęte i potrzebne są środki na ich dalszą realizację.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane w projekcie budżetu do realizacji w 2024 roku to m.in. rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego, budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Legionów, budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli, rozbudowa cmentarza Dębica, rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka, przebudowa stadionu przy ul. Agrykola. Ogółem na wydatki inwestycyjne w 2024 zaplanowano prawie 64 mln zł.