należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata Wiadomości i artykuły