Czwartek, 4 marca 2021. Imieniny Adrianny, Kazimierza, Wacława

Wyróżnienia dla najbardziej twórczych miłośników kultury

2016-05-23 13:42:13 (ost. akt: 2016-05-23 13:51:34)

Autor zdjęcia: archiwum starostwa

20 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Działacza Kultury. Spotkanie było okazją do wyróżnienia najbardziej twórczych działaczy kultury w powiecie elbląskim.

Spotkanie było znakomitą okazją, aby podziękować działaczom kultury za wszystkie starania, za ich codzienne, często niezwykle trudne chwile, a przede wszystkim za ogromne serce i umiłowanie kultury oraz zaangażowanie w realizację swoich pasji i dbałość o przekaz naszego dziedzictwa kulturowego.

Podczas uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i starosta Maciej Romanowski wręczyli przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” następującym osobom z powiatu elbląskiego: Katarzynie Hałuszczak (gmina Rychliki), Romanowi Lastovjakowi (gmina Godkowo) i Dawidowi Oszlisowi (gmina Rychliki).

Wręczone zostały również doroczne nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymali je: Maria Borowa (gm. Godkowo), Iwona Jachimek (gm. Pasłęk), ks. Piotr Miśkowicz (gm. Pasłęk), Anna Muzyczuk (gm. Markusy), Eugenia Osiak (gm. Tolkmicko), Wojciech Pałka (gm. Tolkmicko), Emilia Piaścik (gm. Tolkmicko), Dominika Zabiełło (gm. Młynary) oraz nagroda zespołowa dla Grupy Teatralnej z Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej (gm. Pasłęk) obchodzącej właśnie jubileusz 10-lecia istnienia.

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły i soliści działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin z terenu powiatu elbląskiego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz sympatycy i animatorzy kultury na co dzień zaangażowani w upowszechnianie i popularyzację kultury w naszym regionie.


Sylwetki osób odznaczonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Maria Czajkowska (gmina Tolkmicko) - od 1985 r. była zatrudniona w Bibliotece Publicznej w Tolkmicku, z tego przez 15 ostatnich lat pełniła funkcję dyrektora. Była inicjatorką i organizatorką wielu imprez kulturalnych. Były to między innymi spotkania autorskie z pisarzami, gminne konkursy czytelnicze, warsztaty literackie, Dni Młodego Czytelnika. Przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa na terenie gminy Tolkmicko. Kierowana przez nią biblioteka osiągała jeden z najwyższych wskaźników społecznego zasięgu książki w województwie warmińsko-mazurskim.
Pani Czajkowska pozyskiwała środki zewnętrzne z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej. Ponadto aktywnie włączała się w ogólnopolskie akcje np. Tydzień Globalizacji, czy Narodowe Czytanie.
Kierowana przez nią biblioteka za szczególne osiągnięcia została nagrodzona tytułem „Bibliotheca Bona 2012”, przyznawanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Katarzyna Hałuszczak (gmina Rychliki) - od 2000 r. funkcję pełni kierownika Biblioteki Publicznej w Rychlikach. Jej działania przyczyniają się do upowszechniania kultury na terenie gminy Rychliki. Spośród ważniejszych przedsięwzięć należy wymienić festyny rodzinne integrujące społeczeństwo gminy, spotkania z teatrem dla dorosłych i dla dzieci, spotkania autorskie z pisarzami zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, angażuje się w przygotowywanie uroczystości gminnych typu Święto Plonów, Dzień Przedsiębiorcy oraz Święta Niepodległości.
Pani Hałuszczak prowadzi szeroką działalność mająca na celu upowszechnianie i popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców. Organizowany nieprzerwanie od 2011 r. konkurs literacko-plastyczny „Chomiczek” w 2013 r. otrzymał nagrodę Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie pn. „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.
W 2015 roku z myślą o seniorach z gminy Rychliki, przy filii biblioteki w Jelonkach zorganizowała prężnie działający „Klub Seniora”.

Roman Lastovjak (gmina Godkowo) - w latach 80. ubiegłego wieku pracował na Litwie jako kierownik zespołu „Swietlica”, popularyzując folklor różnych narodowości we Lwowie, Kijowie, Wilnie, Rydze, Gdańsku, Warszawie, Pradze. Jednocześnie pracował jako kierownik polskiego zespołu „Edelwejs” w Duksztach koło Wilna, za co otrzymał kilka nagród. Od 2001 r. pracuje w Polsce jako kierownik zespołu „Godkowianka”, a od 2007 r. jako kierownik zespołu ”Melodie z Godkowa”. Zespół wielokrotnie koncertował podczas uroczystości gminnych i powiatowych, występował też na wielu przeglądach i festiwalach. Pracę zespołu i jego kierownika docenił Starosta Elbląski przyznając im dwukrotnie swoją nagrodę. Pan Roman Lastovjak wyróżnia się dużą aktywnością społeczną na rzecz krzewienia kultury i integracji wspólnot narodowych.

Dawid Oszlis (gmina Rychliki) - od 2009 roku pracuje na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Rychlikach. Zaangażowany w działalność na rzecz przybliżenia i upowszechnienia wśród młodzieży najnowszej historii Polski, rozbudzania uczuć patriotycznych, szacunku do symboli narodowych oraz poszukiwania tożsamości narodowej.
Pan Dawid organizował wielokrotnie konferencje - spotkania historyczne, z udziałem młodzieży, lokalnych władz, ludzi nauki oraz „żywych świadków historii”. Z jego inicjatywy odbyły się pokazy historyczne, które przybliżyły uczniom zasady kodeksu rycerskiego, historię walk średniowiecznych czy historię ubioru wspomnianej epoki. W 2014 roku zainicjował cykl pn. „Gimnazjalne Spotkania z Historią”, które na stałe wpisały się w harmonogram uroczystości szkolnych. Warto wspomnieć, że w obecnym roku opracował projekt edukacyjny „Razem tworzymy historię”, który ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych.
Pan Dawid Oszlis w 2018 roku zamierza zorganizować konkurs i konferencję międzyszkolną z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Laureaci nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Maria Borowa (gm. Godkowo), jest nauczycielką Szkoły Podstawowej w Godkowie z 30-letnim stażem pracy. Bardzo zaangażowana w społeczną pracę z dziećmi. Z jej inicjatywy i pod jej kierunkiem działały zespoły dziecięce, z których zespół wokalny „Nutki” działa obecnie, uświetniając wiele uroczystości gminnych i kościelnych.
Pani Maria sama aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu, śpiewając w chórze „Adoramus” w Pasłęku.
Jej podopieczni zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach. Za swoją wieloletnią działalność otrzymała w 2012 r. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2013 r. podczas Festiwalu Wokalno-Teatralnego w Młynarach statuetkę i tytuł „Instruktora Roku”.


Iwona Jachimek (gm. Pasłęk), jest nauczycielką z prawie 30-letnim stażem pracy. Obecnie pracuje w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku. Od początku swojej pracy zawodowej działa na rzecz upowszechniania kultury w lokalnym środowisku. Organizuje liczne wyjazdy młodzieży na wystawy, do muzeów, teatrów i galerii. Zorganizowała również pięć edycji Szkolnego Festiwalu Piosenki Zimowej, zrealizowała pierwszy w swojej szkole program umożliwiający rozwijanie zdolności plastycznych i przygotowujący do odbioru sztuki pn. „Uwierz w siebie” sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jej podopieczni zajmują wysokie miejsca w konkursach muzycznych i plastycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.


ks. Piotr Miśkowicz (gm. Pasłęk), pełni posługę jako proboszcz w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku. Znany ze wspaniałej pracy z młodzieżą a także z organizacji licznych pielgrzymek parafian po sanktuariach Europy i świata.
Do jego największych osiągnięć należy zaliczyć ratowanie zabytków sakralnych na terenach powiatów elbląskiego i ostródzkiego. Dzięki wieloletnim staraniom księdza udało się odrestaurować między innymi zabytkowy kościół w Kwitajnach. Na ten cel ksiądz Miśkowicz pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie prawie 500 000 zł. Przedsięwzięcie to uzyskało tytuł laureata w tegorocznym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016”. Jury konkursu przyznało nagrodę „za kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej. Wykonane prace utrwaliły wartość zabytkową obiektu, przyczyniły się w znaczący sposób do poprawy jego stanu technicznego i do podniesienia walorów estetycznych zabytku. Należy podkreślić tu dużą staranność zrealizowanych prac badawczych – analiz historycznych, badań architektonicznych i konserwatorskich”.


Anna Muzyczuk (gm. Markusy), od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy. Systematycznie prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w okresie ferii zimowych. Pomaga w organizacji cyklicznych konkursów recytatorskich. Była pomysłodawczynią powstania „Klubu Seniora” przy filii bibliotecznej w Zwierznie, w którym realizuje wiele inicjatyw jako członek zarządu. W ramach wolontariatu włączyła się w projekt „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato – Klub Malucha w Bibliotece”.
Pani Anna może pochwalić się również swoim specyfikiem kulinarnym pod nazwą „pyszne pączki”, które serwowane są przy różnych okazjach i spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę.


Eugenia Osiak (gm. Tolkmicko), od 30 lat bierze czynny udział w życiu kulturalnym Tolkmicka. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Przez 20 lat śpiewała w rozmaitych zespołach wokalnych. Występowała również w amatorskich kabaretach działających przy Ośrodku Kultury. Jej występy uświetniały wiele imprez okolicznościowych organizowanych w Tolkmicku i w powiecie.
Inną pasją pani Osiak są kulinaria. Swoje umiejętności i doświadczenie w tej dziedzinie przekazuje młodszym koleżankom w klubach i kołach kulinarnych, takich jak „Klub Gosposia” czy „Praktyczna Pani”. Zawsze godnie i z dumą reprezentuje nasz region na licznych wyjazdach.Wojciech Pałka (gm. Tolkmicko), od urodzenia jest mieszkańcem Pogrodzia, w którym był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości”. Brał czynny udział w tworzeniu podstaw wsi tematycznej „Pogrodzie – Wioska Dzieci”. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. W tym samym roku został prezesem Partnerstwa Wsi Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”. Jest inicjatorem i współtwórcą wielu inicjatyw o zasięgu ponadlokalnym, takich jak „Na królewskim szlaku – w stronę wsi tematycznych” czy „Teatralna Wioska Dzieci”, wyróżnionego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie jako przykład innowacyjnych działań i dobrych praktyk.
Jego kolejną inicjatywą był „Album rodzinny Pogrodzia” – historia miejscowości zebrana przez młode pokolenie, złożona z wywiadów z najstarszymi mieszkańcami i zapisana w postaci albumu ze zdjęciami. Jest również współtwórcą i realizatorem pięciu edycji Festiwalu Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”, które odbywają się we Fromborku.
Pan Wojciech jest osobą kreatywną i energiczną, więc może się pochwalić licznymi inicjatywami lokalnymi, jak festyny, spotkania okolicznościowe, rajdy kiermasze, czy zloty osób urodzonych w Pogrodziu.


Emilia Piaścik (gm. Tolkmicko), od 20 lat pełni funkcję instruktora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku. W swoim środowisku znana jest z wielu pasji i zainteresowań, którym poświęca swój wolny czas. Na szczególną uwagę zasługują jej działania na rzecz promowania dziedzictwa kulinarnego regionu oraz produktów lokalnych. Pani Piaścik uczestniczy w wielu konkursach i przeglądach kulinarnych osiągając znaczne sukcesy. Przygotowywane przez nią nalewki owocowe zdobywały wielokrotnie najwyższe laury w konkursach wojewódzkich. Pierwsze nagrody przyniosły jej również ser z jabłek, wyroby cukiernicze czy okoń z Zalewu Wiślanego na złoto oraz sandacz w sosie słodko-pikantnym.
Z jej inicjatywy w 2010 r. powstał projekt pn. „Warmiacy śpiewają, że kulturę znają”, w ramach którego mieszkańcy Tolkmicka zachwycali górali swoim śpiewem i potrawami regionalnymi.
Pani Emilia przyczyniła się również do stworzenia i wypromowania lokalnego produktu o nazwie „tolkmicki serek jabłkowy”, który otrzymał miano Produktu Lokalnego Wysoczyzny Elbląskiej potwierdzonego stosownym certyfikatem.


Dominika Zabiełło (gm. Młynary), jest nauczycielką Zespołu Szkół w Młynarach i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary. Od 10 lat aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, angażując się w aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży. Do najważniejszych wydarzeń współkoordynowanych przez panią Dominikę należą Fetiwal Wokalno-Teatralny „Jesienne spotkania”, Gminny Piknik Rodzinny, Ponadlokalny Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej oraz inne koncerty.
Jej istotnym elementem pracy jest działalność artystyczna przejawiająca się prowadzeniem Szkolnej Grupy Teatralnej, grupy tańca z ogniem, grupy bębniarskiej, które odnoszą liczne sukcesy na przeglądach i festiwalach w regionie.
Pani Zabiełło zrealizowała również szereg projektów edukacyjnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Grupa Teatralna z Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej (gm. Pasłęk) obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Kierownikiem i animatorem grupy od września 2006 r. jest pani Lucyna Hulanicka. Jej doświadczenie sceniczne oraz lokalne tradycje teatralne sprawiły, że w krótkim czasie dwudziestoosobowa grupa młodzieży z różnych szkół utworzyła zespół, który obecnie może się pochwalić wieloma przedstawieniami na swoim koncie. Cieszą się one niesłabnącym uznaniem publiczności powiatu elbląskiego. Choć w repertuarze przeważa tematyka kabaretowa, to nie brakuje w nim przedstawień poważnych.
Przy współpracy z elbląskim teatrem im. Aleksandra Sewruka grupa brała udział w projekcie dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej pn. „Warsztaty Teatralne Zielonka Pasłęcka 2010”.
Szczególny zachwyt publiczności wzbudziły przygotowane przez grupę młodych aktorów jasełka.

Źródło: Dziennik Elbląski

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB