Niedziela, 28 lutego 2021. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

To była 23. sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Tak relacjonowaliśmy ją na żywo

2017-01-26 10:00:00 (ost. akt: 2017-01-26 12:32:43)
Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Dzisiaj odbyła się 23. sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Obrady radnych rozpoczęły się o godz. 10. Tak relacjonowaliśmy je na żywo.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 23:22

 • 26 sty 2017 11:48
  Kolejna sesja odbędzie się 16 lutego. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji z obrad.
 • 26 sty 2017 11:39
  Prezydent udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  - ws. dotacji dla Kram Start Elbląg: podał pan tylko dotację od UM w 2016 roku - 450 tys. zł, ale dotacja od miasta i od służb i firm komunalnych to dodatkowe ponad 800 tys. zł. w 2016 roku. Narazie stać na na tyle,
  - Jeśli chodzi o bieg Żołnierzy Wyklętych - przygotowujemy uchwałę dotyczącą gen. Nieczuja-Ostrowskiego w tym szereg imprez dot. roku generała w naszym mieście, w tym również zakładamy bieg, który miałby się wtedy odbyć.
  - ws. jakości powietrza w Elblągu - w mieście monitoring jakości powietrza prowadzi stacja na ul. Bażyńskiego. Zwrócimy się do WOŚ, czy byłaby możliwość zamontowania większej ilości czujników w różnych miejscach Elbląga.


 • 26 sty 2017 11:33
  Radni przechodzą do głosowania nad rezolucją w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta. W tym głosowaniu 20 radnych było za, czterech wstrzymało się od głosu (radni PO: Irena Sokołowska, Piotr Derlukiewicz, Małgorzata Adamowicz, Robert Turlej). Identycznie przegłosowano także projekt uchwały w sprawie nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu. Obie rezolucje zostały przyjęte.

 • 26 sty 2017 11:25
  Na pytania radnych odpowiada Piotr Żuchowski, doradca prezydenta Elbląga:
  - Będziemy wszelkimi sposobami ratować etaty nauczycielskie. Trzeba przygotować takie instrumenty, które pozwolą tych nauczycieli zachować. Przygotujemy program zachęt finansowych do przejścia na emeryturę nauczycieli, którzy mogą zakończyć karierę zawodową. Kiedy policzymy, ilu nauczycieli może to dotyczyć, będziemy szukać w budżecie środków na odprawy dla tych osób. Myślimy także o uruchomieniu projektu przekwalifikowania w tych kierunkach w których w poszczególnych szkołach będzie taka potrzeba, projekt będzie prowadzony w porozumieniu z PWSZ Elbląg - wymienia Żuchowski
  - Budynek przy ul. Zamkowej nie jest w najlepszym stanie technicznym i trzeba przeznaczyć duże środki na jego remont. Wabikiem jest lokalizacja, może poszukamy dla tego budynku funkcji turystycznej związanej bezpośrednio ze Starym Miastem - dodaje prezydent.
 • 26 sty 2017 11:19
  Rozpoczyna się dyskuja radnych
  Irena Sokołowska (PO):
  - Propozycja pana prezydenta w zakresie sieci szkół jest bardzo dobra. Ale nadal nie wiemy, w jakim zakresie miasto będzie obciążone kosztami np. w ramach wyposażenia gabinetów chemicznych czy fizycznych, które trzeba będzie urządzić w podstawówkach. Podobnie z cięciami nauczycielskich etatów. Nadal nie wiemy, ilu pedagogów straci pracę? Jestem pełna obaw i pytań co do drugiej strony tej reformy.

  Jolanta Janowska (PiS):
  - W tej reformie dobro dzieci jest ważne, podobnie jak i dobro nauczycieli. Na każdej komisji będziemy się z tym mierzyć. Planujemy także jeszcze jedną debatę oświatową, o jej terminie poinformujemy.

  Rafał Traks (PiS)
  - mam propozycje ws. powstania szkoły sportowej. Będzie tworzony zespół który będzie opracowywał koncepcję działania tej szkoły. Warto zaprosić przedstawicieli tych dyscyplin sportowych, które będą tworzone w klasach tej szkoły.
  Chce także wiedzieć co się stanie z budynkiem po Szkole Zawodowej nr 1 przy ul. Zamkowej? Cy miasto ma już na to jakiś pomysł (przypominamy: w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie tej szkoły rozpoczną naukę w budynku po dawnym Gimnazjum nr 2 na ul. Robotniczej).

 • 26 sty 2017 10:59
  Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Jedne z dwóch najważniejszych to rezolucje dotyczące dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowych standardów ustawy reformującej ustrój oświatowy w Polsce, a także podobnego dostosowania szkół średnich.
  - Spotkałem się z dyrektorami szkół, związkami zawodowymi w tej sprawie, a 19 stycznia odbyła się miejska debata oświatowa. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie będą kontynuowali naukę w tym samym budynku od klasy I do VIII, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące w obecnej sieci będą nadal prowadziły kształcenie. Nie zamykamy żadnej szkoły średniej. Gimnazja za będą wygaszane w sposób naturalny - mówi prezydent Witold Wróblewski.
 • 26 sty 2017 10:46
  Ryszard Klim (SLD):
  - 40 tys. zł dotacji na wymianę starych pieców na ogrzewanie bardziej nowoczesne. To kropla w morzu potrzeb. W tym roku ogrzewanie piecowe powinno zostać zmienione w ponad 400 lokalach. Powietrze w Elblągu co roku przekracza znaczne normy benzopirenu w powietrzu. Uważam, że emisję pyłów do atmosfery powinny ograniczyć m.in. elektrociepłownie. W 2013 roku Urząd Marszałkowski opracował Program Ochrony Powietrza. Proszę prezydenta o sprawozdanie, co i w jakim zakresie miasto zrobiło, by realizować zalecenia tego programu?
 • 26 sty 2017 10:33
  Radni składają swoje interpelacje:

  Rafał Traks (PiS):
  - Kram Start Elbląg od lat jest klubem zajmującym wysokie miejsce na arenie piłki ręcznej. Klub został dofinansowany dotacją w 2016 roku w wysokości 450 tys. zł. Dla porównania: Pogoń Szczecin 700 ty. zł, MKS Lublin - 2,3 mln zł.
  - W Polsce został zorganizowany Bieg pamięci tropem Żołnierzy Wyklętych. Podobny bieg na orientację, na 10 km, moglibyśmy zorganizować w elbląskiej Bażantarni 1 marca.

  Paweł Kowszyński (PiS):
  - ile obecnie jest niezainwestowanych terenów w warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej, podstrefa Elbląg i co się w tej kwestii do tej pory zadziało?

  Antoni Czyżyk (PO);
  - Elbląg przeznaczy w 207 roku 40 tys. zł dotacji na wymianę starych pieców na ogrzewanie bardziej nowoczesne. Taka suma wystarczy na wymianę 5, może 10 pieców. Czy istnieje możliwość zwiększenia w ciągu roku budżetowego środków na takie inwestycje?
 • 26 sty 2017 10:20
  Prezydent składa informację o swojej działalności między sesjami:
  - 4 stycznia została podpisana umowa z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem na rozbudowę trakcji tramwajowej w ul. Grota-Roweckiego-12 Lutego. Wysokość dofinansowania wynosi ok. 9.5 mln zł. Jutro zaś podpiszemy umowę na budowę tej linii z wykonawcą robót.
  - 10 stycznia w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbył się koncert noworoczny Młodzieżowego
  -16 stycznia podpisałem umowę na remont ul. Studziennej, od Wodnej do ul. Stary Rynek, wykonane zostaną także chodniki i oświetlenie. Prace mają być gotowe do 30 czerwca br.
  - 19 stycznia odbyła się debata oświata w której brał udział m.in. warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  -25 stycznia przekazałem służbom mundurowym sprzęt potrzebny im do pracy, min, dron dla Policji, defibrylator dla Urzędu Celnego czy nowoczesne lornetki dla Straży Granicznej. Łączna wartość sprzętu to ok. 30 tys. zł.
  - do 31 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie na roboty konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie miasta.
 • 26 sty 2017 10:10
  Na sali sesyjnej jest 24. radnych co stanowi większość do podejmowania decyzji. W dzisiejszej sesji uczestniczą m.in. komendanci służb mundurowych w Elblągu, a także przedstawiciele środowisk związanych z oświatą elbląską.
 • 26 sty 2017 09:56
  Dużo pozytywnych emocji wzbudza decyzja miasta o powołaniu do życia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą przy ul. Agrykola 6. Szkoła ta powstanie od 1 września 2018 roku z przekształcenia Gimnazjum nr 5 z klasami sportowymi. Organizacja tej szkoły na bazie profesjonalnego zaplecza sportowego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej ma zapewnić uczniom z Elbląga i okolic możliwość rozwijania sportowych pasji i zainteresowań. Ponadto obecnie funkcjonujące przy gimnazjach szkolne ośrodki sportowe będą mogły w sportowej szkole podstawowej kontynuować swoją działalność i wspierać kształcenie uczniów już od najmłodszych lat. Nabór do pierwszej klasy sportowej szkoły podstawowej planowany jest na dzień 1 września 2019 r., tj. po zakończeniu kształcenia uczniów gimnazjów. Przekształcenie gimnazjum w sportową szkołę podstawową planowane jest rok wcześniej niż rozpoczęcie naboru do klas I, aby umożliwić zarówno odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dydaktycznych i opiekuńczych,
  wzbogacenie istniejącej bazy sportowej, jak również stworzyć możliwości na przeprowadzenie kampanii promocyjnej szkoły.
 • 26 sty 2017 09:55
  Witamy na obradach XXXIII sesji Rady Miejskiej. Dzisiejsze spotkanie zdominują tematy związane z przyszłością elbląskiej oświaty po reformie. Radni będą rozmawiali m.in. o dostosowaniu szkół podstawowych oraz średnich do nowego ustroju szkolnego. Przypomnijmy, że miasto przedstawiło już plan sieci szkół w Elblągu po reformie.
  Wszyscy uczniowie - podstawówek i gimnazjów - będą kontynuować naukę w dotychczasowych obiektach. Gimnazja będą wygaszane w sposób naturalny. Zaś budynki po tych, które do tej pory funkcjonowały jako samodzielne placówki zostaną na nowo wykorzystane.
  I tak do budynku po Gimnazjum nr 2 na ul. Robotniczej ma zostać przeniesiony Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z ul. Zamkowej. Obiekt po Gimnazjum nr 9 na ul. Browarnej zasiedli zaś kadra i uczniowie III LO, które w tej chwili mieści się w budynku przy ul. Saperów. Budynek po Gimnazjum nr 6 na ul. Rawskiej stanie się zapleczem lokalowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zaś przy ul. Bema 54 powstanie Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wielkie zmiany szykują się także na ul. Agrykola, gdzie w tej chwili w zabytkowym budynku funkcjonuje Gimnazjum nr 5. Tutaj ma zostać utworzona Sportowa Szkoła Podstawowa z zapleczem sal gimnastycznych i sportowym kampusem. Rozwiązania będą wdrożone w roku szkolnym 2018/2019.
  A już w przyszłym roku szkolnym przeprowadzka czeka także cztery oddziały klasy z Gimnazjum nr 7 na ul. Lotniczej. Uczniowie będą kontynuowali swoją naukę w SP nr 14 na ul. Mielczarskiego, natomiast do budynku po Gimnazjum nr 7 ma zostać przeniesione przedszkole z ul. Mielczarskiego, które dziś mieści się w barakach. Jeśli pozwolą na to warunki miasto będzie je chciało powiększyć o żłobek.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB