Czwartek, 13 sierpnia 2020. Imieniny Elwiry, Hipolita, Radosławy

Sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Przeczytaj relację

2017-02-16 10:00:09 (ost. akt: 2017-02-16 13:36:38)
Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Autor zdjęcia: fot. Karolina Okuń, Karolina Kunicka

W czwartek (16.02) obradowali elbląscy radni. Tak ją relacjonowaliśmy.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 09:56

 • 16 lut 2017 12:53
  Kolejna sesja została zaplanowana na 30 marca. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji.
 • 16 lut 2017 12:49
  - 1 marca odbędzie się Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a już 26 lutego bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych połączony z obchodami roku gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. W lutym na stronie www.elblag.eu pojawi się zakładka dot. generała Nieczuja-Ostrowskiego. W marcu planujemy konkursy dla uczniów naszych szkół, a pod koniec ostatniego kwartału 2017 roku chcemy wydać publikację wspomnień o generale. Chcemy także upamiętnić tablicą miejsce, gdzie generał był przesłuchiwany przez UB, na ul. Królewieckiej 100 - mówi Marek Pruszak.
 • 16 lut 2017 12:23
  Prezydent odpowiada na interpelacje i zapytania radnych:
  - co do zapytania zw. z aktywnością rowerową: to pomysł do rozważenia, ale pamiętajmy, że do projektów potrzeba tez nie raz wkładu własnego,
  - co do interpelacji ws. Ratusza Staromiejskiego tylko na potrzeby EOK: tu również funkcjonuje międzynarodowy sekretariat Euroregionu Bałtyk propozycja pana radnego, by Ratusz Staromiejski pozostawić tylko Orkiestrze jest nie do przyjęcia
  - interpelacja odnośnie projektu Zdrowie Miasto Elbląg - na ten temat zorganizujemy na pewno spotkanie
  - co do zapytania panów Hajdukowskiego i Traksa to dziwią mnie zarzuty dot. publikacji, bo to nie jest ulotka wyborcza, ani gazetka, a jednorazowa informacja z mojej działalności z dwóch ostatnich lat. Jako władza wykonawcza mam obowiązek informowania mieszkańców o moich działaniach i ta publikacja jest jedną z takich form, to rodzaj bezpośredniej komunikacji z elblążanami. Ta publikacja dotyczy całego samorządu. Została wykonana minimalnym nakładem finansowym, siłami urzędników elbląskich, a jej koszt wyniósł 3 tys. zł. Papier kredowy jest także o 20 gr. tańszy na kilogramie od papieru offsetowego.
 • 16 lut 2017 12:06
  Radni wyrazili także zgodę na zmiany w statucie miasta Elbląg. O te zmiany wystąpił do prezydenta Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Ja czytamy w uzasadnieniu uchwały: "Proponowana zmiana dotyczy doprecyzowania zapisu (...) Regulaminu Rady, czyli określenia formy, jaką miałoby przyjąć stanowisko Rady Miejskiej w danej sprawie, tj. formy uchwały i obowiązku wprowadzenia jej do porządku obrad". Radny Turlej zauważa, że na różnych nośnikach wykorzystywany jest różny herb miasta
  - Powinno się używać takiego herbu, jaki jest ustanowiony w Statucie Miasta - mówi Radny Turlej.
 • 16 lut 2017 11:57
  Radni udzielili także pomocy finansowej w wysokości 40 tys. zł CSE Światowid i Teatrowi im. Aleksandra Sewruka na działalność kulturalną. W ten sposób dofinansowane zostaną m.in. takie imprezy jak Baltic Cup - Międzynarodowy Turniej Tańca, czy Elbląska Wiosna Teatralna, której 16. odsłonę obejrzymy jeszcze w tym roku.
 • 16 lut 2017 11:53
  Po przerwie wracamy do obrad. Radni przyjmują uchwałę zmieniająca rezolucję w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg
  na lata 2017-2029. I tak radni zwiększyli limity wydatków programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in w projekcie Świat mody na rzecz pokoju – wyraź to strojem (2018 – 390zł), programu Wychowanie do tolerancji przez tolerancje (2018 – 15zł), Zielona Europa (2018 – 18.986zł), a także projektów finansowanych ze środków miasta, m.in przebudowy układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu (2017 – 100.000zł). W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r. zostało ujęte także nowe zadanie współfinansowane ze środków UE pn. „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI” (2017 – 73.603zł, 2018 – 26.476zł).
 • 16 lut 2017 11:12
  Po złożeniu interpelacji, oświadczeń i zapytań radnych, Przewodniczący RM Marek Pruszak ogłosił 20 minut przerwy
 • 16 lut 2017 11:04
  Janusz Hajdukowski (PiS):
  - Kto jest sponsorem wyborczej ulotki pana prezydenta, która została wydana na papierze kredowym w ilości kilku tysięcy egzemplarzy?
  Do zapytania radnego Hajdukowskiego nawiązuje także radny Rafał Traks (PiS):
  - Uważam, że o zasadność wydania tej gazetki trzeba zapytać Regionalną Izbę Obrachunkową

 • 16 lut 2017 11:00
  Małgorzata Adamowicz (PO):
  - zwracam się z prośbą o przystąpienie do przygotowania programu Zdrowe Miasto Elbląg 2017-2020, który będzie ściśle powiązany z celami programu Zdrowe Miasta
 • 16 lut 2017 10:56
  Piotr Derlukiewicz (PO):
  - czy możliwe byłoby przeniesienie niektórych urzędników z Ratusza Staromiejskiego do budynku przy ul. Łęczyckiej, który miasto zakupiło tak, by w ten sposób powiększyć pomieszczenia w RS dla pracowników Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
 • 16 lut 2017 10:51
  Radni składają swoje interpelacje:

  Maria Kosecka (radna niezrzeszona):
  - Wnoszę zapytanie o stan adaptacyjny budynku po PZU. Proszę o przedstawienie informacji o efektach przeprowadzonego audytu i kosztach ewentualnej modernizacji
  - plan rozbiórek starych budynków: mamy nowy plan wyburzeń na lata 2017-2020. Uważam, że zmiany powinny być dyskutowane z radą miasta.

  Robert Turlej (PO):
  - w listopadzie 2016 roku zwróciłem się o reaktywację Zespołu Mobilności Aktywnej, przed nami akcja "Do pracy jadę rowerem" czy "Rowerowy Maj". Proszę o aktywne włączenie naszego miasta w ten projekt.
 • 16 lut 2017 10:40
  Prezydent składa informację o swojej działalności między sesjami:
  - 27 stycznia podpisałem z przedstawicielami krakowskiej spółki umowę na budowę trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego. Koszt inwestycji to 10,2 mln zł, z czego ponad 9 mln zł stanowi dofinansowanie unijne,
  - 29 stycznia spotkałem się z mieszkańcami osiedla Zatorze, otworzyło ono cykl spotkań z mieszkańcami Elbląga ze wszystkich dzielnic. Kolejne spotkanie 21 lutego w hali CSB na ul. Grunwaldzkiej, na które zapraszam mieszkańców dzielnic Warszawskie Przedmieście i Dębica
  - 7 lutego złożyłem wniosek do ministerstwa infrastruktury o dofinansowanie do budowy wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej. Staramy się tu o dofinansowanie na ponad 6 mln zł.
  - 8 lutego rozpoczęła się kampania prozdrowotna pt. Kierunek Zdrowie. To cykl bezpłatnych spotkań dla seniorów i ich rodzin, które odbywają się w każdą środę między godz. 16 a 18. Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim było ok. 190 osób zainteresowanych tym spotkaniem
 • 16 lut 2017 10:30
  Głosowanie nad ustanowieniem nowego Skarbnika Miasta jest tylko formalnością. Rozalia Grynis pracuje w Urzędzie Miasta Elbląg nieprzerwanie od 14 czerwca 1977 roku. Od 1993 roku pracowała jako z-ca skarbnika. - Dysponuje szeroka wiedzą z zakresu finansów publicznych i spełnia wszelkie wymagania potrzebne na to stanowisko - mówi Marek Pruszak, Przewodniczący RM.
 • 16 lut 2017 10:26
  Radni wyrażają zgodę na przyjęcie do porządku obrad rezolucji dotyczącej odwołania dotychczasowego Skarbnika Miasta. Zbigniew Pater pracował w Urzędzie Miasta 23 lata, od 1994 roku. Rada Miejska żegna Zbigniewa Patera podziękowaniami za wieloletnią współpracę i bukietem złożonym na jego ręce.
  - To była trudna i odpowiedzialna funkcja, ale jestem dumny, że mogłem uczestniczyć we wszystkich zmianach dotyczących naszego miasta - mówi Zbigniew Pater.
 • 16 lut 2017 10:11
  Na wniosek prezydenta Witolda Wróblewskiego do porządku obrad została wniesiona uchwała ws. odwołania i powołania nowego Skarbnika Miasta. Przypomnijmy, że Zbigniew Pater, dotychczasowy, wieloletni Skarbnik Miasta odchodzi w tym roku na emeryturę. Prezydent wnioskuje o powołanie na to miejsce Rozalii Grynis, która do tej pory pełniła funkcję zastępcy Skarbnika Miasta.
 • 16 lut 2017 10:09
  Jacek Perliński zadeklarował swoją obecność w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
  - Pierwszą rzeczą jaką chciałbym się zająć w swojej pracy radnego będą m.in. dotacje dla klubów sportowych w naszym mieście - mówił przed sesją
 • 16 lut 2017 10:05
  W swoich szeregach elbląscy radni powitają także nowego kolegę. Jacek Perliński w Radzie Miejskiej zasiądzie na miejscu zmarłego 28 stycznia br. radnego Zdzisława Olszewskiego (PiS), byłego wojewody elbląskiego.
  Jacek Perliński jest prodziekanem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, posiada także tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Stopień naukowy nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Od 1993 pracuje w służbie zdrowia, od 1999 r. na stanowiskach kierowniczych ( m.in. 2001-2005 dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu, założyciel i prezes NZOZ Twoje Zdrowie), Wydał publikacje z zakresu dermatologii i wenerologii, medycyny estetycznej, zarządzania opieką zdrowotną, ochrony zdrowia, prewencji chorób, fizjoterapii. Od 2006r. radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest członkiem Klubu Radnych PiS.
 • 16 lut 2017 10:03
  Witamy na obradach XXIV sesji Rady Miejskiej. Oprócz stałych punktów obrad jak sprawozdanie prezydenta z okresu między sesjami, interpelacji, oświadczeń i zapytań radnych, miejscy rajcy zajmą się m.in. uchwałami dotyczącymi udzielenia finansowego wsparcia na działalność kulturalną CSE Światowid i Teatru im. Aleksandra Sewruka. Dotacja wynosi 40 tys. zł. Radni przyjmą także rezolucję dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Stoczniowej oraz skrzyżowania ulic Marymonckiej i Królewieckiej. Ponadto podejmą także rezolucję ws. zawarcia porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Elbląga.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB