Czwartek, 2 lipca 2020. Imieniny Kariny, Serafiny, Urbana

Obradowali elbląscy radni. Tak relacjonowaliśmy sesję na żywo

2017-03-30 10:00:00 (ost. akt: 2017-03-30 14:41:51)
We wtorek o połączeniu szpitali dyskutowano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu

We wtorek o połączeniu szpitali dyskutowano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Dzisiaj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Sprawdź, jak ją relacjonowaliśmy na żywo.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 10:35

 • 30 mar 2017 14:19
  Kończymy relację z XXV sesji RM. Dziękujemy za śledzenie obrad.
 • 30 mar 2017 14:18
  Wiceprezydent Janusz Nowak
  - ws. przebudowy baraków na ul. Skrzydlatej - mamy pomysł na modernizację tego miejsca, pan prezydent wskaże, który z departamentów będzie się tym zajmował, zmierzamy do aczkolwiek ich lokatorzy nie płaca na bieżąco czynszów za te lokale, mają z tym ogromne problemy, nie wiem, czy podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej nie spowodowałoby takich kolejnych finansowych problemów.
 • 30 mar 2017 13:27
  - ws. budowy toru wrotkarskiego - mamy dwa wyjścia: albo wyrzucić wykonawcę, albo dokończyć budowę. Wybrałem drugie rozwiązanie. Na dziś tor jest zabetonowany, w wyniku przetargu nie trafił się nam po prostu dobry wykonawca. Trzeba inwestycję dokończyć i dopiero wtedy będziemy się rozliczać z wykonawcą
  - ws. usuwania azbestu - miasto przeznaczało i nadal przeznacza środki finansowe na ten program, w tym roku mamy złozonych 6 wniosków, w tym dwa dotyczące dofinansowania do jego usunięcia, w 2016 podpisaliśmy 19 umów na usunięcie azbestu, w ten sposób udało się zutylizować ponad 33 tony tego materiału
 • 30 mar 2017 13:19
  Prezydent odpowiada na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
  - ws. szkolnej infrastruktury sportowej - od początku kadencji pozyskujemy środki z ministerstwa, w ubiegłym roku realizowaliśmy kilka obiektów przyszkolnych, w tym roku przy SP nr 19, ale także będziemy realizować infrastrukturę na Agrykola, kończymy też modernizację basenu,
  - ws. arkuszy organizacyjnych pracy nauczycieli - w pierwszej kolejności przekazujemy je do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty
  - ws. banku nasadzeń drzew - swego czasu Elbląg był ekoliderem w tej sprawie, to ciekawy pomysł, dotyczący raczej zieleni miejskiej, chciałbym także dodać, że wykorzystujemy to, że jeśli inwestor wchodzi na budowę i ma do wycięcia drzewa, to też wskazujemy mu, gdzie ma zrobić nasadzenia zastępcze.
 • 30 mar 2017 13:09
  Radni dali także zielone światło nowej sieci szkół na terenie miasta po reformie oświaty. Wyrazili także zgodę na utworzenie Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Oznacza to, że MPO i PDiM przestaną istnieć, a załogi obu zlikwidowanych spółek znajdą pracę w nowym podmiocie. Obie uchwały przeszły przez głosowanie bez uwag radnych.
 • 30 mar 2017 13:06
  Radni wyrazili zgodę na dofinansowanie szpitala wojewódzkiego kwotą 250 tys. zl na zakup nowego ambulansu.
  - Jednocześnie uwaga do prezydenta - prosimy sejmik województwa o podobną wzajemność finansową, jeśli chodzi o potrzeby zdrowotne Elbląga - mówi radny Pruszak.
 • 30 mar 2017 12:34
  Po przerwie radni przyjmują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2017-2029 i m.in. zmniejszyli limity wydatków programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.
  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji
  tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu (2017 – 50.000 zł).
  2. Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i
  placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji
  kryzysowych (2017 – 1.052 zł).
  b) finansowane ze środków miasta tj.:
  1. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej (2017 –14.760 zł),
  2. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (2017 – 480.000 zł,
  2018 – 451.000 zł).
  Ponadto Gmina ujęła w wykazie przedsięwzięć na 2017r. zadania finansowane ze środków miasta, tj.:
  1. Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu. Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 14.760 zł, na opłacenie należności za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego zadania,
  2. „Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka. Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 15.000 zł, na wykonanie 4 dodatkowych punktów oświetlenia przy bieżni,których realizacja rozpoczęła się w 2016r.
 • 30 mar 2017 12:04
  Po wysłuchaniu raportu na temat stanu sanitarnego miasta przewodniczący RM ogłosił pół godziny przerwy.
 • 30 mar 2017 11:35
  Radni zakończyli swoje wstąpienia i przyjmują sprawozdania m.in. komendantów miejskich Straży Pożarnej, Policji, a także dyrektorów: Referatu Zdrowia, MOPS-u i Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.
 • 30 mar 2017 11:24
  Radni składają zapytania:
  Halina Sałata (PiS):
  - jaka jest skala zjawiska azbestu w naszym mieście, czy oprócz środków miasta jest szansa na pozyskanie funduszy zewnętrznych na akcję usuwania azbestu z dachów?

  Jolana Janowska (PiS):
  - mam pytanie o plan przebudowy baraków przy ul. Skrzydlatej, czy ten plan uwzględnia podłączenie tych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej?
  - według jakiego klucza w naszym mieście ustawiane są ławki. Przy budynku Energii przy ul. Królewieckiej stoją dwie ławki, jedna jest nowa, druga to obraz nędzy i rozpaczy,

  Michał Missan (PO):
  - czy Urząd Miasta podejmuje działania co do koncepcji zagospodarowania terenu między wieżowcami na ul. Malborskiej, mają tam m.in. powstać parkingi ale również miejce z zielenią i rekreacją
 • 30 mar 2017 11:19
  Przewodniczący RM Marek Pruszak (PiS) zgłasza inicjatywę uchwałodawczą
  - w imieniu radnych klubu PiS, zgłaszam inicjatywę ws. nadania nazwy jednej z ulic w naszym mieście imienia i nazwiska Zdzisława Olszewskiego, byłego wojewody elbląskiego, wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Elbląga, do końca swoich dni był aktywnie działającym mieszkańcem Elbląga i samorządowcem.
 • 30 mar 2017 11:06
  Radni składają swoje wnioski:
  Jacek Perliński (PiS):
  - proszę o zamontowanie kolejnej stacji pomiarowej badającej wysokość zanieczyszczeń powietrza w Elblągu. Jedna stacja na ul. Bażyńskiego jest niewystarczająca,

  Małgorzata Adamowicz (PO):
  - od grudnia mamy jeden szpital miejski, trzeba by zmienić tabliczki informacyjne na elbląskich ulicach, które do tej pory wskazują drogę do dawnego szpitala wojskowego an ul. Komeńskiego. Należałoby to zmienić i postawić tablice kierujące do Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II

  Paweł Kowszyński (PiS):
  - Jak obecnie wygląda realizacja toru łyżwiarsko-wrotkarskiego na ul. Agrykola, oraz czy będą egzekwowane kary umowne nałożone na wykonawcę robót?
 • 30 mar 2017 10:56
  Michał Missan (PO):
  - w lutym br. wycięto wiele drzew i krzewów na osiedlu Zawada z inicjatywy spółdzielni Zakrzewo, za zgoda miasta, wprawdzie będą zasadzenia, ale dopiero w 2019 roku, a to chyba zbyt późno, nie chcemy też pustyni w środku osiedla. Może uda się je zrobić w tym roku,

  Andrzej Tomczyński (SLD):
  - proszę o remont ul. Morszyńskiej od Pabianickiej do Grottgera,
  - proszę o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Bulwar Zygmunta Augusta

  Robert Turlej (PO):
  - zamiast wycinać drzewa, lepiej je sadzić, chciałbym zaproponować powstanie banku nasadzeń drzew wzorem Gdańska

  Maria Kosecka (radna niezrzeszona):
  - lokatorzy mieszkający w budynkach gminnych wybudowanych na początku XX wieku skarżą się na fatalne warunki mieszkaniowe, brak łazienek, zagrzybienie, cieknące dachy, korzystanie ze wspólnych ubikacji na korytarzu i mycie się w miskach w tych czasach nie powinno mieć w ogóle miejsca. wnoszę o wprowadzenie do programu środków pieniężnych na modernizacje gminnego zasobu miejskiego w tych elementach.
  - w okolicy ul. Kłoczewskiego od ponad 30 lat znajdują się tereny nieużytkowane, na ten obszar były zgłoszone wnioski mieszkańców do budżetu obywatelskiego, jednak zostały odrzucone przez miasto. A warto byłoby zagospodarować ten teren pod kątem rekreacyjnym.

 • 30 mar 2017 10:56
  Michał Missan (PO):
  - w lutym br. wycięto wiele drzew i krzewów na osiedlu Zawada z inicjatywy spółdzielni Zakrzewo, za zgoda miasta, wprawdzie będą zasadzenia, ale dopiero w 2019 roku, a to chyba zbyt późno, nie chcemy też pustyni w środku osiedla. Może uda się je zrobić w tym roku,

  Andrzej Tomczyński (SLD):
  - proszę o remont ul. Morszyńskiej od Pabianickiej do Grottgera,
  - proszę o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Bulwar Zygmunta Augusta

  Robert Turlej (PO):
  - zamiast wycinać drzewa, lepiej je sadzić, chciałbym zaproponować powstanie banku nasadzeń drzew wzorem Gdańska

  Maria Kosecka (radna niezrzeszona):
  - lokatorzy mieszkający w budynkach gminnych wybudowanych na początku XX wieku skarżą się na fatalne warunki mieszkaniowe, brak łazienek, zagrzybienie, cieknące dachy, korzystanie ze wspólnych ubikacji na korytarzu i mycie się w miskach w tych czasach nie powinno mieć w ogóle miejsca. wnoszę o wprowadzenie do programu środków pieniężnych na modernizacje gminnego zasobu miejskiego w tych elementach.
  - w okolicy ul. Kłoczewskiego od ponad 30 lat znajdują się tereny nieużytkowane, na ten obszar były zgłoszone wnioski mieszkańców do budżetu obywatelskiego, jednak zostały odrzucone przez miasto. A warto byłoby zagospodarować ten teren pod kątem rekreacyjnym.

 • 30 mar 2017 10:41
  Radni zgłaszają swoje interpelacje:
  Rafał Traks (PiS)
  - ruszyła kolejna edycja programu szkolnej infrastruktury sportowej, spora cześć dzieci nie ma dostępu do bezpiecznej infrastruktury sportowej, w ramach programu mają być dofinansowane przede wszystkim sale sportowe przy szkołach, które po lekcjach będą mogły służyć także mieszkańcom. Czy Elbląg będzie korzystał z tego programu?

  Jolanta Janowska (PiS):
  - mieszkańcy domków jednorodzinnych zam. przy ul. Suwalskiej zwracają się do prezydenta z prośbą o wykonanie oświetlenia ulicy i remontu drogi. Po raz piąty składam tę interpretację.

  Paweł Kowszyński (PiS)
  - reforma oświaty daje samorządowi możliwość kreowania kształtu szkolnictwa na terenie miasta. Wnoszę o przygotowanie dla radnych opracowania jak będzie wyglądało zatrudnienie radnych w roku 2017/18 oraz ile nauczycielskich etatów jest zagrożonych. Opracowanie można złożyć na najbliższej, kwietniowej sesji.

 • 30 mar 2017 10:22
  Przechodzimy do stałych punktów sesji. Prezydent Witold Wróblewski informuje o swojej pracy między sesjami (wybrane - red.):
  - 17 lutego odbyło się zebranie komitetu ZIT dotyczące infrastruktury drogowej i ochrony zdrowia m.in. w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, oba nasze wnioski dot. budowy dróg dojazdowych do wiaduktu oraz wnioski m.in. na budowę nowego bloku operacyjnego w szpitalu miejskim uzyskały rekomendację,
  - 21 lutego spotkałem się z mieszkańcami dzielnic Warszawskie Przedmieście, Dębica i Stagniewo
  - od 1 do 2 marca rozgrywany był puchar miast w brydżu sportowym
  - 14 marca odbyłem spotkania m.in. z dyrektorami naszych szpitali, spotkanie dotyczyło kontraktowania dla naszych szpitali
  - 14 marca spotkałem się także z załogami i związkami zawodowymi w MPO i PDiM, na którym pracownicy zostali poinformowani o planach utworzenia nowej miejskiej spółki - Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
  - 16 marca brałem udział w Elbląskiej Gali Sportu, wręczyłem nagrody i stypendia sportowe utalentowanym zawodnikom z Elbląga, które wspomogą ich dalszy, sportowy rozwój
 • 30 mar 2017 10:05
  Radni zadecydują także, czy powołać do życia nową spółkę miejską - Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która ma powstać na bazie rozwiązanego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów. EPKG miałoby się zająć np. wywozem odpadów, zimowym i letnim utrzymaniem dróg, a nawet wykonywać remonty cząstkowe na drogach i chodnikach. Wszystkie usługi spółka wykonywałaby w ramach tzw. ustawy in-house, której zasady pozwalają spółkom na świadczenie miastu części usług „z wolnej ręki”, bez organizowania przetargów.
  Przyszła siedziba EPGK, wraz z zapleczem technicznym miałaby powstać na Modrzewinie, na ul. Kwiatkowskiego. Miasto jako aport, wniesie do spółki działkę, która jest jej własnością.
 • 30 mar 2017 10:05
  Miejscy rajcy zajmą się także przyjęciem uchwał określających nową sieć szkół w Elblągu po reformie oświaty. Ustawa reformująca ustrój szkolny w Polsce została podpisana 9 stycznia przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Zmiany wprowadzają przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie, a także przekształcenie szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszego stopnia oraz powstanie 4-letnich liceów i 5-letnich techników.
  Przypomnijmy: władze Elbląga przedstawiły już projekt sieci szkół po reformie oświaty. Wszyscy uczniowie - podstawówek i gimnazjów - będą kontynuować naukę w dotychczasowych obiektach. Gimnazja będą wygaszane w sposób naturalny. Zaś budynki po tych, które do tej pory funkcjonowały jako samodzielne placówki zostaną na nowo wykorzystane. I tak do budynku po Gimnazjum nr 2 na ul. Robotniczej ma zostać przeniesiony Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z ul. Zamkowej. Obiekt po Gimnazjum nr 9 na ul. Browarnej zasiedli zaś kadra i uczniowie III LO, które w tej chwili mieści się w budynku przy ul. Saperów. Budynek po Gimnazjum nr 6 na ul. Rawskiej stanie się zapleczem lokalowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zaś przy ul. Bema 54 powstanie Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wielkie zmiany szykują się także na ul. Agrykola, gdzie w tej chwili w zabytkowym budynku funkcjonuje Gimnazjum nr 5. Tutaj ma zostać utworzona Sportowa Szkoła Podstawowa z zapleczem sal gimnastycznych i sportowym kampusem. Rozwiązania będą wdrożone w roku szkolnym 2018/2019.
  Przeprowadzka czeka także cztery oddziały klasy z Gimnazjum nr 7 na ul. Lotniczej. Uczniowie będą kontynuowali swoją naukę w SP nr 14 na ul. Mielczarskiego, natomiast do budynku po Gimnazjum nr 7 ma zostać przeniesione przedszkole z ul. Mielczarskiego, które dziś mieści się w barakach. Jeśli pozwolą na to warunki można je będzie także powiększyć o żłobek.
 • 30 mar 2017 10:05
  Miejscy rajcy zajmą się także przyjęciem uchwał określających nową sieć szkół w Elblągu po reformie oświaty. Ustawa reformująca ustrój szkolny w Polsce została podpisana 9 stycznia przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Zmiany wprowadzają przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie, a także przekształcenie szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszego stopnia oraz powstanie 4-letnich liceów i 5-letnich techników.
  Przypomnijmy: władze Elbląga przedstawiły już projekt sieci szkół po reformie oświaty. Wszyscy uczniowie - podstawówek i gimnazjów - będą kontynuować naukę w dotychczasowych obiektach. Gimnazja będą wygaszane w sposób naturalny. Zaś budynki po tych, które do tej pory funkcjonowały jako samodzielne placówki zostaną na nowo wykorzystane. I tak do budynku po Gimnazjum nr 2 na ul. Robotniczej ma zostać przeniesiony Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z ul. Zamkowej. Obiekt po Gimnazjum nr 9 na ul. Browarnej zasiedli zaś kadra i uczniowie III LO, które w tej chwili mieści się w budynku przy ul. Saperów. Budynek po Gimnazjum nr 6 na ul. Rawskiej stanie się zapleczem lokalowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zaś przy ul. Bema 54 powstanie Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wielkie zmiany szykują się także na ul. Agrykola, gdzie w tej chwili w zabytkowym budynku funkcjonuje Gimnazjum nr 5. Tutaj ma zostać utworzona Sportowa Szkoła Podstawowa z zapleczem sal gimnastycznych i sportowym kampusem. Rozwiązania będą wdrożone w roku szkolnym 2018/2019.
  Przeprowadzka czeka także cztery oddziały klasy z Gimnazjum nr 7 na ul. Lotniczej. Uczniowie będą kontynuowali swoją naukę w SP nr 14 na ul. Mielczarskiego, natomiast do budynku po Gimnazjum nr 7 ma zostać przeniesione przedszkole z ul. Mielczarskiego, które dziś mieści się w barakach. Jeśli pozwolą na to warunki można je będzie także powiększyć o żłobek.
 • 30 mar 2017 10:04
  Dotacja na zakup nowego ambulansu wiąże się z utworzeniem od 1 sierpnia 2017 roku dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego. Na tak potrzebę wskazuje radny Michał Missan, na co dzień koordynator Działu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
  — Obecne, cztery zespoły działające w 24 godzinnych dyżurach, wyjeżdżają do różnych zdarzeń nawet kilkanaście razy w ciągu dnia. Czasami są to wyjazdy dwu godzinne i dłuższe i jeśli przeliczymy to przez 24 godziny to zdarza się, że taki zespół praktycznie nie wysiada z karetki. Ilość wyjazdów w naszym mieście jest naprawdę duża i okazuje się, że te cztery zespoły są bardzo obciążone i po prostu niewystarczające — mówi radny Missan.
  W nowym ambulansie znajdzie się sprzęt określany mianem małego oddziału intensywnej terapii na kółkach. Pojazd ma kosztować między 400 a 500 tys. zł. Cześć pieniędzy pochodzi ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego, a 250 tys. zł obiecał wnieść prezydent miasta Elbląg.
 • 30 mar 2017 10:04
  Zapraszamy na obrady XXV sesji Rady Miejskiej. Dziś elbląscy radni zajmą się m.in. uchwałami dotyczącymi przyznania dotacji dla szpitala wojewódzkiego na zakup nowego ambulansu i przyjęciem nowej sieci szkół po reformie oświaty. Zadecydują także, czy powołać do życia nową spółkę która w przyszłości zadba o czystość i porządek w Elblągu.


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. eeeeeeeee #2214007 | 91.196.*.* 31 mar 2017 15:06

  reforma oświaty daje samorządowi możliwość kreowania kształtu szkolnictwa na terenie miasta. Wnoszę o przygotowanie dla radnych opracowania jak będzie wyglądało zatrudnienie radnych w roku 2017/18 oraz ile nauczycielskich etatów jest zagrożonych. Jakich radnych będą zatrudniać - kto to pisał???????

  ! - + odpowiedz na ten komentarz