Czwartek, 2 lipca 2020. Imieniny Kariny, Serafiny, Urbana

Obradowali elbląscy radni. Tak relacjonowaliśmy sesję na żywo

2017-06-29 10:00:00 (ost. akt: 2017-06-30 11:30:54)
We wtorek o połączeniu szpitali dyskutowano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu

We wtorek o połączeniu szpitali dyskutowano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Dzisiaj odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zapraszamy na naszą relację na żywo.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 11:54

 • 29 cze 2017 15:00
  Na tym kończymy obrady dzisiejszej sesji. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji.
 • 29 cze 2017 14:59
 • 29 cze 2017 14:59
  Prezydent nie uzyskał absolutorium od radnych. - Rok temu mieliśmy analogiczną sytuację. Naruszacie prawo, RIO to potwierdzi. Świadomie łamiecie prawo. A budżet był dobry. Polityka wzięła u was górę. Niech mieszkańcy was ocenią, bo działacie przeciwko nim i miastu - skwitował prezydent.
 • 29 cze 2017 14:53
  Radni przystępują do udzielenia absolutorium prezydentowi
  - Proszę radnych by nie kierowali się dyscypliną klubową, lecz głosowali zgodnie z własnym sumieniem i w zgodzie z prawnymi przesłankami - apeluje Witold Wróblewski.
  W głosowaniu 12 radnych było za udzieleniem absolutorium, 13 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że Rada nie rozstrzygnęła kwestii absolutorium dla prezydenta. Należy teraz przeglosować projekt uchwały o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium.
 • 29 cze 2017 14:43
  Po długiej dyskusji radni przechodzą do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 głosowało 11 radnych, a 13 wstrzymało się od głosu.
 • 29 cze 2017 14:08
  Pozytywną opinię co do wykonania budżetu za 2016 rok składają radni koalicyjni: Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz KWW Witolda Wróblewskiego.
  - W 2016 roku było i jest nadal realizowanych ponad 100 inwestycji: budowa ścieżki rowerowej w ul. Fromborskiej, droga 503, miejska sieć szerokopasmowa, remont basenu na ul. Karowej, czy spłata zobowiązań za byłe obiekty wojskowe. O ponad 252 proc. wzrosło pozyskiwanie środków z UE w stosunku do planów na 2016 rok. Radni SLD wykonanie budżetu będą opiniowali pozytywnie - mówi Wojciech Rudnicki (SLD).

 • 29 cze 2017 13:54
  Po przerwie wracamy do obrad. Na temat sprawozdania z wykonania budżetu wypowiadają się radni Prawa i Sprawiedliwości
  - Sama zgodność wydatków i dochodów nie świadczy o sytuacji finansowej miasta. Mimo wzrostu dochodów w 2016 roku zauważamy ich znaczącą niższą wielkość w przeliczeniu na jednego mieszkańca Elbląga - ponad 4 tys zł, w porównaniu do średniej krajowej, która wynosi 5,9 tys. zł. Obniżeniu uległy także wydatki na inwestycje. Spadek obserwujemy od 2 lat - w 2015 r. była to kwota 40 mln zł, a w 2016 r. to 36 mln zł. Mimo dużej samodzielności miasta obserwujemy bierność inwestycyjną prezydenta. Inwestycje głównie drogowe, choć potrzebne, nie generują nowych, stałych miejsc pracy. Niepokojący jest także dług miasta. Spadek jest zauważalny, ale to nadal 54,2 proc. udziału w budżecie, gdzie w podobnych miastach to 44 proc. - uzasadniał stanowisko klubu radny Janusz Hajdukowski.
 • 29 cze 2017 13:05
  Przechodzimy do glosowania nad uchwałami. Przed nami najważniejsze - dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok i udzielenia prezydentowi absolutorium.
  Był to bardzo dobry budżet. Proszę o przyjęcie sprawozdania finansowego - mówi prezydent.
  Przewodniczący zaś ogłasza 5 minut przerwy.
 • 29 cze 2017 12:49
  Radni składają zapytania

  Wojciech Karpiński (PO):
  - Jakie są możliwości, by opieką asystenta objąć osoby niepełnosprawne przez cały rok?

  Rafał Traks (PiS):
  - Na jakim etapie jest opracowywanie strategii sportu?

  Paweł Fedorczyk (PiS);
  - jak postępują pracę i kiedy można zwolnić wszystkie pasy ruchu na skrzyżowaniu Płk. Dąbka, na styku z Teatralną?

  Wojciech Rudnicki (SLD):
  - dostałem list od mieszkańców ul. Pionierskiej 15, pytaj,ą czy jest możliwość, by Agencja PKO mogła dale świadczyć swoje usługi na tej ulicy? Czy miasto może tę prośbę jakoś wesprzeć

  Irena Sokołowska (PO):
  - Czy w tym roku w lato zostaną uruchomione kurtyny wodne?
 • 29 cze 2017 12:34
  Irena Sokołowska (PO):
  - mieszkam przy ul. Moniuszki, gdzie występuje problem natężenia w ruchu. Tam jest też bardzo niebezpiecznie

  Robert Turlej (PO):
  - proszę o zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy al. Grunwaldzkiej
  - prosimy o dokonanie przeglądów skrzyżowań i przejść dla pieszych i ustawienie m.in. luster
 • 29 cze 2017 12:13
  Maria Kosecka (niezrzeszona):
  - Wnoszę o umieszczenie na elbląskich fontannach tabliczek zakazujących kąpieli i picia wody z tych fontann. To siedlisko bakterii.

  Małgorzata Adamowicz (PO):
  - proszę o wymianę tablic informujących o nazwie szpitala miejskiego na Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II, m.in. w ul. Bema.
  - składam wniosek o uwzględnienie w ramach weekendowych remontów dróg modernizacji ul. Komeńskiego na całej jej długości
 • 29 cze 2017 11:57
  Rafał Traks (PiS):
  - Zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców ul. Armii Ludowej z propozycją, by jej nazwę zmienić na Leonarda Zub-Zdanowicza, majora kawalerii Wojska Polskiego, cichociemnego i członka Armii Krajowej, podpułkownika Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

  Robert Turlej (PO):
  - W wielu miastach przeprowadzane akcje odkomarzania miasta od owadów: komarów, a także kleszczy. Akcja powinna zostać przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia
  - do tegorocznego budżetu obywatelskiego złożono nieco ponad 100 wniosków. To dużo mniej niż w ubiegłych latach. Powinno się dokonać modyfikacja głosowania, m.in. ująć w nim możliwości głosowania przez młodzież od 16 roku życia
  - w imieniu klubu radnych PO proszę o uhonorowanie sportowca-elblążanina Roberta Karasia specjalnym stypendium

  Halina Sałata (PiS):
  - Proszę o utworzenie gabinetu nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w mieście
 • 29 cze 2017 11:47
  Radni składają interpelacje i wnioski:

  Paweł Kowszyński (PiS):
  - Sprawa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego. Termin oddania tej inwestycji był przekładany wielokrotnie. Do tej pory nie oddano go do użytku, na dzień dzisiejszy inwestycja jest droższa o ponad 800 tys. zł, proszę o rzetelne informacje, kiedy inwestycja się zakończy, jakie aneksy zostały zawarte i czego dotyczą, jaka będzie ostateczna kwota należna wykonawcy i jakie kary przewiduje inwestor w związku z 10 miesiącami opóźnień w realizacji toru.

  Jolanta Janowska (PiS):
  - mieszkańcy budynku na ul. Moniuszki 42 skarżą się na problem natężenia ruchu na ulicy i znacznie utrudniony wjazd i wyjazd na swoje posesje.

 • 29 cze 2017 11:32
  Na pytania odpowiada prezydent Wróblewski:
  - co roku proponuję Radzie zwiększanie środków na fundusz remontowy tych lokali, w ramach posiadanych środków
  - Na przełomie 2014 i 2016 roku a remonty została przeznaczona kwota prawie 2 mln zł. To budownictwo przedwojenne i podejmujemy działania by tę substancję rewitalizować. W ciągu ostatnich kilku lat powstał także nowy budynek komunalny na ul. Obrońców Pokoju - mówi Artur Adamczyk, dyrektor ZBK.
  Debata w tej kwestii została przeniesiona na sesję wrześniową - Pytań jest dużo, trzeba się nad tymi problemami rzetelnie pochylić - dodaje radna Kosecka.
 • 29 cze 2017 11:26
  Prezydent składa informację o stanie zasobu mieszkaniowego miasta za lata 2014-2016.
  W sprawie głos zabierają radni:
  Maria Kosecka (niezrzeszona):
  - Podstawowym problemem jest niedoinwestowanie w kontekście remontów, a także duże zadłużenie czynszowe lokatorów tych mieszkań, lista oczekujących na mieszkanie komunalne
  570 lokali posiada toaletę na klatce, a nieco ponad 20 - poza budynkiem, do miejskiej sieci ciepłowniczej jedynie 12 bloków komunalnych posiada takie podłączenie. To tylko 6 proc. ogółu. Uważam, że rządowy program - Mieszkanie plus - może być panaceum na te problemy.
 • 29 cze 2017 11:09
  Uwagi do analizy zgłasza m.in. radny Rafał Traks (PiS):
  - W tym dokumencie brak np. terminu odpowiedzi na interpelacje, a prezydent ma na to 30 dni, są tu też interpelacje zaznaczone jako zrealizowane, a tak w rzeczywistości nie jest.
  - Ja także znalazłam tu interpelacje, które nie zostały zrealizowane. Pierwsza o którą występowałam kilka razy to regulacja świateł na elbląskich ulicach - dodaje radna Jolanta Lisewska (PiS).
 • 29 cze 2017 10:46
  Prezydent informuje także o realizacji interpelacji oraz wniosków radnych w okresie od 5 grudnia 2014 roku do 31 marca 2017. Wynika z niej, że w tym czasie radni złożyli 559 interpelacji ( w tym siedem skierowano do Przewodniczącego RM). Z tego zrealizowano 405, częściowo - 74, a niezrealizowano - 73. W większości dotyczyły one finansów, edukacji i sportu oraz zdrowia i pomocy społecznej.
 • 29 cze 2017 10:32
  Prezydent informuje o swojej działalności między sesjami (wybrane):
  - 27 kwietnia podpisałem umowę dofinansowania na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego, unijne dofinansowanie wynosi prawie 2 mln zł
  - uczestniczyłem także w wernisażu Salonu elbląskiego w Galerii EL
  - 17 maja spotkanie z przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną, który odwiedził Elbląg
  - 19 maja spotkałem się z przedstawicielami związków zawodowych Tramwaje Elbląskie
  - udało mi się odzyskać ponad 6 mln zł od jednej z firm, która w rejonie ulic Żuławskiej i Warszawskiej miała zbudować market budowlany ale nie wywiązała się z umowy, w maju z przedstawicielami firmy zostało też podpisane porozumienie w tej sprawie
  - 23 maja w Olsztynie uczestniczyłem w forum samorządowym
  - w czerwcu odbyłem spotkania z mieszkańcami Śródmieścia i osiedla Na Stoku
  - 16 czerwca przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli w Turnieju Miast Kopernikańskich. Elbląg wygrał tę rywalizację
  - w czerwcu otworzyliśmy tez zmodernizowaną bieżnię przy ZS nr 1 na ul. Korczaka. Zadanie zostało wykonane z budżetu obywatelskiego.
  - podpisałem umowę z poznańską firmą na zakup trzech nowych tramwajów. Środki a tabor będziemy starali się pozyskać ze źródeł zewnętrznych
  - w najbliższych dniach podpiszemy umowę z wykonawcą robót na ulicach Warszawskiej i Odrodzenia
 • 29 cze 2017 10:17
  Radni rozpoczynają obrady. Jedną z propozycji jest zdjęcie z obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
  dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, z Integracyjnym Klubem Sportowym "ATAK".
  - Budynek hotelowy przy ul. Brzeskiej jest w złym stanie technicznym – potrzebna jest modernizacja
  węzła ciepłowniczego, pokoje i łazienki wymagają generalnego remontu, wyposażenie meblowe, z uwagi na
  wysoki stopień zużycia, winno być wymienione. Niski standard nie sprzyja funkcjonowaniu obiektu i przekłada się na jego słabe obłożenie, co sprawia, że jest nierentowny i jego dalsze utrzymywanie wiąże się z dużym dofinansowaniem. Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając różnorodność i duży wybór bazy noclegowej zlokalizowanej na terenie Elbląga, nie ma zarówno społecznego jak i ekonomicznego uzasadnienia
  dalsze utrzymywanie obiektu noclegowego „Stadion” przy ulicy Brzeskiej 44 - argumentuje w projekcie uchwały miasto.
  Tymczasem Integracyjny Klub Sportowy „Atak” wystąpił z propozycją, by obiekt po hotelu Stadion przekształcić w centrum szkoleniowe oraz integracyjno-społeczne zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jednak część radych chciałoby jeszcze zapoznać się z kompleksową analizą wykonaną w tej sprawie przez władze klubu i przenieść projekt na sesję wrześniową. Jednak w głosowaniu rezolucja została utrzymana i będzie dziś przegłosowana.
 • 29 cze 2017 10:03
  Witamy na obradach XVII sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Podczas dzisiejszych obrad, radni będą debatowali nad 30 projektami uchwał.
  Wśród najważniejszych należy wymienić rezolucje dotyczące sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenia absolutorium prezydentowi Elbląga. Witold Wróblewski podkreśla, że ubiegłoroczny budżet został bardzo dobrze zrealizowany.
  — Po raz pierwszy od lat nie zakładał on zaciągnięcia zobowiązań finansowych: brania kredytów i obligacji. Po raz pierwszy od wielu lat miasto zmniejszyło zadłużenie i uzyskało stabilność finansową — wskazywał Witold Wróblewski, w trakcie wczorajszej konferencji prasowej z elbląskimi dziennikarzami.
  O 100 mln zł wzrosły także dochody miasta, a wydatki zwiększyły się o 64 mln zł. W 2016 roku udało się także pozyskać 32 mln zł dofinansowań od samorządu województwa, wojewody i ministrów. Po raz pierwszy od 10 lat uzyskano także bardzo wysoką nadwyżkę budżetową w wysokości 39,6 mln zł. Wypracowano również rekordową nadwyżkę operacyjną - ponad 53,6 mln zł.
  Pozytywnego głosu w sprawie udzielenia mu absolutorium prezydent może spodziewać się od radnych klubów koalicyjnych: PO, SLD i KWW Witolda Wróblewskiego. Nie wiadomo jednak jak w tej sprawie zagłosują radni PiS, którzy przy stole sesyjnym mają w tej kadencji większość.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. wyborca #2275305 | 93.105.*.* 29 cze 2017 15:31

  Kabaret w radzie miasta trwa w najlepsze. Jaki Wróblewski jest, to raczej kwestia subiektywnego odbioru (np. ja na niego nie głosowałem), ale co innego kogoś nie lubić a co innego drugi rok z rzędu stroić sobie żarty ze sprawowanej służby radnego i nie dawać absolutorium "bo tak". Mieszkam tu od urodzenia i "rusza mnie to", że rada miasta traci czas na pompowanie ego, zamiast brać się za konkretną robotę. Jeśli rada miasta ma coś konkretnego do zarzucenia w kwestii nie wykonania budżetu, to niech go odwoła a jeśli pajacują, bo uważają go za buca niech sobie dadzą spokój z politykowaniem, bo są na to zbyt dziecinni. Żebyście mnie źle nie zrozumieli - nie opowiadam się za żadną siłą polityczną - bardziej zwracam uwagę na to kto jakim jest człowiekiem niż jaką wpinkę nosi w klapie marynarki. Fakt - byłem swojego czasu PISowy, ale wypowiedzi radnego Hajdukowskiego zmieniły moje postrzeganie świata.

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz