Sobota, 11 lipca 2020. Imieniny Benedykta, Kariny, Olgi

Co postanowili radni? Tak relacjonowaliśmy sesję Rady Miejskiej

2017-10-19 10:00:01 (ost. akt: 2017-10-19 14:11:36)

Autor zdjęcia: MIchał Kalbarczyk

W czwartek (19.10) odbyła się kolejna w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Tal relacjonowaliśmy jej przebieg na żywo.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 12:54

 • 19 paź 2017 13:27
  Kończymy naszą relację z obrad sesji Rady Miejskiej. Kolejne posiedzenie radnych już w listopadzie.
 • 19 paź 2017 13:20
  Radni zagłosowali także nad powołaniem komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu w sprawie odwołania ławniczki. Przypomnijmy. Z tym wnioskiem do Marka Pruszak, Przewodniczącego RM zwrócił się sędzia Marek Omelan, były już prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. - Wystąpiłem do Rady Miejskiej o odwołanie ławniczki, której zachowanie podczas posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia urągało wszelkim elementarnym zasadom kultury i etyki. O zachowaniu ławniczki zostałem poinformowany przez sędziów uczestniczących w naradzie - tłumaczył wczoraj (18.10) sędzia Omelan na łamach naszej gazety.
  Tymczasem wraz z dokumentami prawnymi do wniosku miały być także dołączone oświadczenia dotyczące przebiegu narady wewnętrznej i poufnej, która działa się już poza rozprawą sądową.
  Marek Pruszak o tym, że wpłynął do niego wniosek sędziego Omelana poinformował ławniczkę, a ona z kolei wystąpiła z prośbą na piśmie o udostępnienie tych dokumentów. — Z opinii prawnej wynika, że miała takie prawo — tłumaczył Marek Pruszak. — Mogę się jedynie domyślać, że po zapoznaniu z nimi pani ławnik przekazała te dokumenty do Ministerstwa Sprawiedliwości.
  A Zbigniew Ziobro w trybie pilnym odwołał Marka Omelana w pełnionej funkcji zarzucając sędziemu złamanie tajemnicy służbowej oraz "rozpowszechnianie informacji z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą". Teraz sprawą ławniczki zajmą się jeszcze elbląscy radni. W skład komisji wejdą radni Ryszard Klim (SLD), Michał Missan (PO), Małgorzata Adamowicz (PO) oraz Paweł Fedorczyk, Jolanta Janowska i Teresa Król (PiS).
 • 19 paź 2017 13:14
  Radni jednogłośnie przyjęli także uchwałę wprowadzającą bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada. • 19 paź 2017 12:46
  Radni zagłosowali nad zmianą statutu Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II. Od 1 października w placówce realizowana jest bowiem nocna i świąteczna opieka zdrowotna, która obejmuje poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie. Pomoc udzielana jest przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, a także przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  Przypomnijmy, że nocna i świąteczna opieka medyczna realizowana jest także w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
 • 19 paź 2017 12:34
  Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zwiększenia dotacji dla Zarządu Budynków Komunalnych na wykonanie remontów lokali mieszkalnych celem ich ponownego zasiedlenia. Zamiast 1,8 mln zł, ZBK dostanie na ten cel nieco ponad 2 mln zł.
 • 19 paź 2017 12:28
  Radni wysłuchują informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Elbląg za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię o sprawozdaniu.

 • 19 paź 2017 11:41
  Wniosek składa radna Maria Kosecka (niezrzeszona):
  - Wnoszę o opracowanie procedur w zakresie opieki nad osobami starszymi, żyjącymi samotnie, oraz zasad nadzoru nad dysponowaniem majątkiem takich osób po ich śmierci - mówi radna.
 • 19 paź 2017 11:38
  Wcześniej radna Halina Sałata (PiS) składa wniosek:
  - Ostatnio pojawiły się informacje o wyłudzeniach od osób starszych metodą na CBŚ, wspólnie z radną Kosecką składamy wniosek o podjęcie wspólnych działań w celu opracowania informacji skierowanej do elblążan, osób starszych, jak należy się zachować w takich sytuacjach. Proponujemy, by w uzgodnieniu z biskupem przez miesiąc, po każdej mszy świętej przekazywane były takie informacje, a także w kościołach innych wyzwań, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie powinny też wystosować takie informacje, te ostanie powinny się pojawić także w środkach komunikacji miejskiej - mówi radna Sałata.
 • 19 paź 2017 11:34
  W związku z tym, że Witold Wróblewski, prezydent miasta i przewodniczący RM Marek Pruszak udali się na wyjazdowe posiedzenie komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do Tolkmicka, dzisiejsza sesja będzie miała nieco inny przebieg. Nie zostanie złożona informacja z działalności prezydenta między sesjami - tę prezydent przekaże na kolejnej, listopadowej sesji, a radni swoje interpelacje złożą za to na piśmie. Sesję dalej poprowadzi radna Jolanta Lisewska, wiceprzewodnicząca RM (PiS). Do obrad zostają dołączone propozycje prezydenta, m.in. darmowa komunikacja na czas święta Wszystkich Świętych, 1 listopada br.
 • 19 paź 2017 10:52
  I Jeszcze minister Gróbarczyk:
  - Żaden wniosek nie został wycofany z Komisji Europejskiej, ta ostatnia dostała wcześniej od polskiego rządu trzy lokalizacje, gdzie ma być budowany kanał. W związku z tym, że przeprowadziliśmy badania, dziś możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to Nowy Świat - mówi.
 • 19 paź 2017 10:50
  Głos zabiera także senator Jerzy Wcisła:
  - Cieszę się, że pan minister jest dziś w Elblągu. To pokazuje, że kontynuacja w polityce ma sens, bo lokalizacja w Nowym Świecie została wskazana już w 2014 roku jako najlepsza i optymalna (...) żałuję jednak, że ta inwestycja wykonywana jest na bazie specustawy, bo wiemy jak silną pozycję mają dziś ekolodzy i nie wie, czy w ten sposób nie uzbrajamy kryptoekologów, którzy mogą protestować przeciwko budowie kanału. Niemniej życzę rządowi wszystkiego dobrego na drodze budowy kanału - mówi senator.
 • 19 paź 2017 10:46
  Na mównicy staje poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
  - Ta inwestycja jest dla regionu zadaniem niezwykle istotnym. Szczególnie jest to inwestycja ogromnie ważna z punktu widzenia elbląskiego portu. Na całym etapie realizacji tej inwestycji zapraszam wszystkich elbląskich radnych do Warszawy do rozmów, by na bieżąco byli z informacjami o stanie budowy kanału żeglugowego - mówi.

  Głos zabiera poseł Jerzy Wilk (PiS):
  - To historyczna chwila dla Elbląga. To ważne, że te obietnice się spełniają. To nie są mrzonki. W 2006 roku premier Jarosław Kaczyński zobowiązał się z zrealizowania tej inwestycji. Ciesze się z wyboru tej lokalizacji - Nowy Świat to najwęższy przesmyk i najdogodniejsze warunki - dodaje poseł.
 • 19 paź 2017 10:37
  Wszystko jest już więc jasne - przekop będzie realizowany w miejscowości Nowy Świat.
 • 19 paź 2017 10:34
  Na mównicy staje minister Marek Gróbarczyk:
  - Inwestycja jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma trwałe finansowanie, w tym zakresie nie przewidujemy zmian, została już przyjęta specustawa, która ma przyspieszyć powstanie tej inwestycji. Ta ostatnia nie jest w żaden sposób zagrożona i stanowi priorytet dla rządu polskiego. Poprzez dokumenty i wszelkie badania przygotowane na tę okoliczność, inwestor, czyli Urząd Morski w Gdynia wybrał jako miejsce przekopu miejscowość Nowy Świat. Ta ostatnia jest najlepsza jeśli chodzi m. in. o kompensacje przyrodnicze - mówi minister Gróbarczyk. - Inwestycję planujemy rozpocząć w drugiej połowie 2018 roku, to zależy kiedy zostanie zatwierdzony m. in. projekt budowlany. Inwestycja zacznie się od budowy mostów zwodzonych, by ułatwić sprawne poruszanie się w obrębie drogi nr 511.
 • 19 paź 2017 10:34
  Na mównicy staje minister Marek Gróbarczyk:
  Inwestycja jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma trwałe finansowanie, w tym zakresie nie przewidujemy zmian, została już przyjęta specustawa, która ma przyspieszyć powstanie tej inwestycji. Ta ostatnia nie jest w żaden sposób zagrożona i stanowi priorytet dla rządu polskiego. Poprzez dokumenty i wszelkie badania przygotowane na tę okoliczność, inwestor, czyli Urząd Morski w Gdynia wybrał jako miejsce przekopu miejscowość Nowy Świat - mówi minister Gróbarczyk.
 • 19 paź 2017 10:09
  Podczas sesji radni zagłosują także nad uchwałami dotyczącymi stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta, a także przyjmą rezolucję zwiększającą dotację dla Zarządu Budynków Komunalnych na wykonanie remontów lokali mieszkalnych celem ich ponownego zasiedleni. Zamiast 1,8 mln zł, ZBK ma dostać na ten cel nieco ponad 2 mln zł.

  Miejscy rajcy przyjmą także nowy program opieki nad miejskimi zabytkami na lata 2017-2020. Z programu wynika, że w latach 2008-2016 dotacje celowe z budżetu miasta przeznaczone na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wyniosły łącznie niespełna 2 mln zł.
  — Uchwalenie programu pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków jak i zamierzeń miasta w tym zakresie w najbliższych latach. Umożliwi to też monitorowanie podejmowanych działań i ocenę postępów w zakresie szeroko pojętej opieki nad zabytkami — czytamy w uzasadnieniu uchwały.
 • 19 paź 2017 10:08
  Radni zagłosują dziś nad 17 uchwałami. Wysłuchają także sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Przypomnijmy: reforma oświaty i likwidacja gimnazjów wymusiła na elbląskim samorządzie zmiany w sieci elbląskich szkół. W ich wyniku już od 1 września tego roku uczniowie Gimnazjum n 7 przy ul. Lotniczej zostali przeniesieni do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego i tam kontynuują naukę.
  Pozostałe zmiany rozpoczną się w 2018 roku: od 1 września Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej zostanie włączone do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Gimnazjum nr 6 przy ul. Rawskiej zostanie przeniesione do Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej zostanie włączone do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Jednocześnie nastąpi też przeniesienie siedziby szkół ponadgimnazjalnych do budynków włączanych gimnazjów. Zmiany szykują się także w Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola. Od 1 września 2018 roku placówka ta zamieni się w Sportową Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.

 • 19 paź 2017 10:07
  Witamy na obradach 30. sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Dzisiejsza sesja bez wątpienia wpisze się w karty historii naszego miasta, bo po raz pierwszy na obradach pojawi się minister polskiego rządu. W czwartek do Elbląga przyjechał minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, który dziś, na specjalnym posiedzeniu zorganizowanym w Tolkmicku, w samo południe ogłosi, gdzie dokładnie powstanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Na razie wiadomo jedynie, że kanał będzie budowany w gminie Sztutowo, a pod uwagę brane były lokalizacje w Przebrnie, Piaskach, Skowronkach i w Nowym Świecie, choć to ta ostatnia była często wskazywana jako najbardziej optymalna.
  Marek Gróbarczyk przyjechał do Elbląga wraz z posłanką Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na sesji wygłoszą krótkie przemówienie. Około godziny 10.30 goście wraz z Witoldem Wróblewskim, prezydentem Elbląga, Markiem Pruszakiem, Przewodniczącym RM w Elblągu oraz z radnym Januszem Hajdukowskim (PiS) udadzą się do Tolkmicka na posiedzenie. Sesja będzie kontynuowana już bez włodarza miasta i przewodniczącego, którego pracę podczas obrad przejmie zastępca.

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentowanie wyłączone

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ryszard Klim #2355366 | 188.146.*.* 20 paź 2017 19:46

  Dziękuję bardzo za "wierność" relacji z obrad RM. Nie zauważono mojego wystąpienia nt. chorób zakaźnych ( boreliozy, WZW), ocznych kolejek do poradni zakaźnej, propozycji usprawnienia pracy oddziału zakaźnego ze zwiększeniem ilości lekarzy. Także mojej prośby o udział mediów w monitoringu tego tematu. Nie zauważono także w dyskusji nad Strategią Rozw. Problemów Społecznych krytycznych danych nt. sytuacji społ.-gosp, Elbląga z koniecznością całkowitej zmiany filozofii sprawowania władzy. Nie lubią w "dzienniku" lewicy, oj nie lubią.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. tomek #2354555 | 178.235.*.* 19 paź 2017 17:26

  25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz