Czwartek, 2 lipca 2020. Imieniny Kariny, Serafiny, Urbana

Obradowali elbląscy radni. Tak relacjonowaliśmy sesję na żywo

2017-11-16 10:00:09 (ost. akt: 2017-11-16 17:58:08)

Autor zdjęcia: MIchał Kalbarczyk

W czwartek (16.11) o godz.10 rozpocznie się sesja rady miejskiej. Radni zadecydują m.in., czy przyjąć nowe taryfy cen za wodę i ścieki na terenie miasta. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji na żywo.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 10:34

 • 16 lis 2017 15:11
  Kolejna sesja została zwołana na dzień 28 grudnia. Kończymy naszą relację na żywo, dziękujemy za śledzenie obrad.
 • 16 lis 2017 15:02
  Ostatnie kilkanaście uchwał dotyczy przekształcenia sześcioletnich podstawówek w ośmioletnie szkoły podstawowe. Zmiany spowodowane są likwidacją gimnazjów i reformą oświaty. Radni przyjmują je jednogłośnie, bez dyskusji i uwag.
  Przypomnijmy najważniejsze skutki reformy oświaty w naszym mieście: ta ostatnia wymusiła na elbląskim samorządzie zmiany w sieci elbląskich szkół. W ich wyniku już od 1 września tego roku uczniowie Gimnazjum n 7 przy ul. Lotniczej zostali przeniesieni do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego i tam kontynuują naukę. Pozostałe zmiany rozpoczną się w 2018 roku: od 1 września Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej zostanie włączone do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Gimnazjum nr 6 przy ul. Rawskiej 3 zostanie przeniesione do Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej zostanie włączone do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Jednocześnie nastąpi też przeniesienie siedziby tych szkół ponadgimnazjalnych do budynków włączanych gimnazjów. Zmiany szykują się także w Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola. Od 1 września 2018 roku placówka ta zamieni się w Sportową Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.
 • 16 lis 2017 14:50
  Dyskusja w tej kwestii była bardzo krótka. Radni przyjęli nowe ceny za wodę i ścieki. Za głosowało 18 radnych, przeciw było czterech, dwóch wstrzymało się od głosu.
 • 16 lis 2017 14:49
  Halina Sałata (PiS):
  - W ciągu roku zmniejszyliśmy w budżecie przeszło o milion złotych dodatki mieszkaniowe, apeluję: niech elblążanie starają się o dodatki, nawet przy tych ewentualnych podwyżkach wody - mówi radna.
 • 16 lis 2017 14:48
  Uwagi do uchwały zgłasza radny Ryszard Klim (SLD):
  - Głosujemy "przy pistolecie", bo dotacja nam przepadnie. Zabrakło społecznej dyskusji w tej kwestii. Wzrastają koszty codziennego życia, a dlaczego nie można pójść w drugą stronę i odciążyć od nich elblążan: może przez zmniejszenie czynszów?
 • 16 lis 2017 14:42
  Radni przystępują do zatwierdzenia jednej z najważniejszych uchwał - nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga. Przypomnijmy:
  Obecnie elblążanie płacą za wodę 4,27 zł/m sześcienny, a za ścieki 3,83 zł/m sześcienny, czyli łącznie 8,10 zł/m sześć. brutto. Te ceny od 1 stycznia mają pójść w górę: planowana przez EPWiK podwyżka to 21 groszy za wodę i 54 grosze za ścieki. Łącznie cena wody i ścieków dla mieszkańca Elbląga ma wynieść 8,85 zł/m sześć. brutto, co oznacza wzrost o 9,3 procent.
  Jak tłumaczył prezydent Elbląga Witold Wróblewski, podwyżka związana jest koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków, która zbudowana została w 1976 r. Elbląg otrzymał 56 mln zł na modernizację oczyszczalni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednak, aby inwestycja została zrealizowana EPWIK potrzebuje jeszcze 52 mln zł jako wkład własny do projektu. • 16 lis 2017 14:39
  Radni przyjmują bez uwag także kilka uchwał dotyczących zbycia kilku nieruchomości gruntowych, m.in. na ulicach Zagonowej czy Wyspiańskiego. Dają także zielone światło uchwale związanej z określeniem zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasto Elbląg
  Podjęcie tej uchwały umożliwi podmiotom ubieganie się o dotację celową na w.w prace.
 • 16 lis 2017 14:17
  Po przerwie radni przystępują do pracy. Bez uwag głosują m.in nad uchwałami dotyczącymi przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Elbląga.
  Radni zgodzili się także na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie platana, który rośnie na 12 lutego w Elblągu. Drzewo rośnie w pasie drogowym i mieszkańcy ulicy zgłosili, że drzewo może stwarzać zagrożenie. Korona drzewa jest bowiem silnie przerzedzona w wyniku wyłamania części gałęzi podczas tegorocznych nawałnic.
 • 16 lis 2017 13:27
  Przed rozpoczęciem rozpatrywania i przyjęcia uchwał Przewodniczący RM ogłasza krótką przerwę.
 • 16 lis 2017 13:11
  Jeszcze przed rozpatrywaniem uchwał o głos poprosił Dariusz Rudnik, wojewódzki komendant OHP.
  - Cieszę się, że podjęliście Państwo decyzje o dokonaniu bardzo korzystnej dla miasta i Ochotniczych Hufców Pracy o zamianie gruntów i obiektów. OHP-y to organizacja państwowa która kompleksowo zajmuje się problemami młodzieży, która ma kłopoty z odnalezieniem się w społeczeństwie, szkole czy ogólnie w życiu. To nowoczesna i sprawna organizacja, która znajduje się o krok przed system penitencjarnym. Dajemy także środki pracodawcom, którzy mogą uczyć zawodu młodych ludziom pokiereszowanym przez los. Ten obiekt przy Junaków 5, gdzie w Elblągu obecnie działa OHP znajduje się w technicznie katastrofalnym stanie. Dlatego szukaliśmy w mieście obiektów należących do Skarbu Państwa, by móc przenieść naszą siedzibę. Cieszę się, że udało się je znaleźć na ul. Lotniczej - mówi Dariusz Rudnik.
 • 16 lis 2017 12:44
  Wojciech Rudnicki (SLD):
  - Czy od Nowego Roku pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych może być merytorycznie przygotowana osoba, która nie jest urzędnikiem? Zgłaszam ten wniosek w imieniu środowiska osób niepełnosprawnych - mówi Wiceprzewodniczący Rady.
 • 16 lis 2017 12:41
  Ryszard Klim (SLD):
  - W rejonie ul. Sadowej budowany jest kompleks mieszkalny, mieszkańcy okolicznych ulic zwracają uwagę na uregulowanie infrastruktury osiedlowej, już dziś widoczny jest tam chaos parkujących oraz poniszczone chodniki, razem z kierownictwem kompleksu miasto musi dojść do porozumienia w tej sprawie - wnioskuje radny.
 • 16 lis 2017 12:35
  Antoni Czyżyk (PO):
  - producenci samochodów wyposażają je w specjalne filtry, które mechanicznie zatrzymują drobinki rakotwórczego pyłu. Niestety notorycznie są one usuwane, co jest karalne w krajach Unii Europejskiej. Czy możemy zakupić specjalne dymomierze dla floty elbląskiej policji i straży miejskiej?
 • 16 lis 2017 12:28
  - Jaki jest stan prac adaptacyjnych budynku zakupionego przez miasto od PZU? Pytałam o to już 9 miesięcy temu. W odpowiedzi przekazano, że zawarta umowa na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, pytałam także o ilość miejsc parkingowych. W chwili obecnej budynek stoi pusty, sam sobie, nie zachodzą tam żadne prace. Co się z nim obecnie dzieje? Jaki jest planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych? - to kolejna interpelacja radnej Koseckiej.
 • 16 lis 2017 12:25
  Maria Kosecka (niezrzeszona)
  - Śladem wystąpienia radnego Pawła Kowszyńskiego, ja także występuję w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów. Uważam, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych, ewentualnie też ponadpodstawowych, powinniśmy rozważyć również w Elblągu. Biorąc pod uwagę niezwykle istotny, ze społecznego punktu widzenia aspekt takiej decyzji, wnioskuję o podjęcie uchwały zwalniającej z opłat za przejazdy dzieci i młodzież szkolną oraz uwzględnienie w budżecie począwszy od 2018r kosztów tej decyzji. Z budżetu miasta wydajemy pokaźne kwoty na sprawy marketingowo-promocyjne. To wszystko jest bardzo ważne i dobre, natomiast wydaje się, że Elbląg nie jest w niebezpieczeństwie finansowym i może finansować takie projekty, a gdyby przeznaczyć na to część środków idących na kwestie marketingowe, to byłaby to lepsza akcja promocyjna dla miasta niż niejedna kampania czy reklama - mówi radna.
 • 16 lis 2017 12:17
  Radny Robert Turlej (PO):
  - Coraz więcej miast zachęca miast zachęca swoich mieszkańców do picia kranówki, która jest zdrowa i pełna minerałów. Zwracam się z prośbą o podjęcie działań i poinformowanie elblążan o zaletach picia kranówki, która w Elblągu jest świetnej jakości
  - Zwracam się o przygotowanie specjalnych zapowiedzi świątecznych na elbląskich przystankach. Byłyby to tzw. kolędowe zapowiedzi przystanków, nagrane na melodie polskich kolęd. Radny Wojciech Karpiński obiecał przygotować akompaniament, więc wszystko odbyłoby się bezkosztowo.
 • 16 lis 2017 12:13
  - 2 października Marek Wnuk, dyrektor MOSiR przeszedł na emeryturę, a na to stanowisko został powołany Andrzej Bugajny. Dzień później na emeryturę przeszła Mirosława Grochalska, dyrektor MOPS, a jej miejsce zajęła Beata Kulesza. Jaki jest wymiar etyczny takiego postępowania? Przecież to awanse wewnętrzne, bez ogłaszania konkursu na to stanowisko. Proszę prezydenta o przygotowanie na piśmie liczby osób zatrudnionych w UM i w jednostkach podległych ratuszowi w ramach konkursu i w ramach awansu wewnętrznego - dodaje radny Traks.
 • 16 lis 2017 12:07
  Rafał Traks (PiS):
  - W imieniu elblążan proszę o wyjaśnienie, dlaczego organizacje sportowe podczas rozdziału środków na ich działalność zostały tak nierówno potraktowane? Jak to się stało, że dwa miesiące przed rozdaniem grantów powstaje Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych a jego cele idealnie odpowiadają założeniom nieogłoszonego jeszcze konkursu?
  Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych utworzyły osoby związane z Przedsiębiorstwem Turystycznym Góra Chrobrego, zaś siedziba stowarzyszenia mieści się pod tym samym adresem, co PT Góra Chrobrego, a w jego radzie nadzorczej zasiada m.in. były prezydent Elbląga Henryk Słonina, pana partyjny kolega panie prezydencie Wróblewski - mówi Rafał Traks.
 • 16 lis 2017 12:00
  Radni składają swoje interpelacje i wnioski:

  Paweł Kowszyński (PiS)
  - W kilku miejscowościach w Polsce uczniowie nie ponoszą kosztów za przejazd komunikacją miejską. Teraz przygotowuje się do tego m.in. samorząd Częstochowy. Wprowadzając takie przejazdy w Elblągu dla przedszkolaków, uczniów publicznych szkół podstawowych i średnich zwiększa się i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną Elbląga. Odkorkujemy także ulice miasta, bo rodzice nie będą musieli dowozić swoje dzieci do szkół - wskazuje radny.
 • 16 lis 2017 11:54
  Na sesji podziękowania od Przewodniczącego i Radnych odbiera Jerzy Chrabąszcz, kierownik Biura Rady Miejskiej, który niedługo odchodzi na emeryturę.
  - Serdecznie dziękuję za prawie 12 lat współpracy. W tym czasie zmieniły się cztery ekipy radnych. Mam nadzieję, że ja i moi współpracownicy byli Państwu użyteczni - mówi Jerzy Chrabąszcz.
 • 16 lis 2017 11:14
  Głos na sesji zabiera insp. Robert Muraszko, Miejski Komendant Policji w Elblągu.
  - Ta lokalizacja na Lotniczej jest dla nas z punktu służbowego dobra, choć nie idealna. Ale ma powstać wiadukt, który przecież skomunikuje Zatorze z pozostałą częścią miasta, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się także dworzec PKP i PKS. Pragnę przypomnieć, że punkty przyjęcia interesantów funkcjonują np. Nad Jarem, Jesteśmy w stanie wybudować na Lotniczej nową siedzibę naszej komendy, więc proszę o pozytywne rozpatrzenie kolejnej uchwały - apeluje komendant.
  W ostatecznym głosowaniu radni przyjęli uchwałę 23 głosami za. Komenda ma zielone światło do budowy na tym 2 hektarowym terenie swojej siedziby.

 • 16 lis 2017 10:58
  W ostatecznym głosowaniu radni zadecydowali zbyć nieruchomości na Lotniczej na rzecz skarbu państwa Z sali rozlegają się głosy: wstyd i hańba. Protestują głośno rodzice dzieci niepełnosprawnych.
  - Zawiódł nas pan, Panie prezydencie i panowie radni - nie kryją rozgoryczenia rodzice i wychodzą z sali sesyjnej.
  Za przyjęciem pierwszej uchwały głosowało 15 radnych. Jeden był przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu.
 • 16 lis 2017 10:54
  - Zgłaszam formalny wniosek, wnoszę o zdjęcie tych dwóch uchwał dotyczących zbycia nieruchomości na ul. Lotniczej z obrad dzisiejszej sesji - apeluje radna Kosecka.
  Radni większością głosów zadecydowali, by jednak nie zdejmować uchwał z porządku obrad.


 • 16 lis 2017 10:50
  Głos zabiera prezydent miasta Witold Wróblewski
  - Uwarunkowania planu zagospodarowania na Lotniczej nie dadzą możliwości prowadzenia tego typu działań, które proponuje stowarzyszenie. My nie oddajemy za złotówkę tego obiektu, bo one mają swoją odpowiednią wartość. Gdybyśmy chcieli nieodpłatnie przekazać organizacji pomieszczenia mielibyśmy ponad 4 mln zł strat - mówi prezydent.

  - My nie chcemy dostać tych budynków za darmo, prosimy o oddanie ich w formie użyczenia. My nie chcemy pomniejszać majątku miasta. Na 1 Maja, na Saperów i na Szarych Szeregów już się nie mieścimy. Po 25 latach z każdym rokiem przybywa nam uczestników. My chcemy w majątku miasta realizować zadania własne miasta tylko rękami organizacji samopomocowej. Przez pół roku na ten obiekt przygotowaliśmy studium wykonalności i z niego wynika, że działalność PSONI tak jak i OHP, który też stara się o te budynki, jest identyczna - podkreśla Beta Strehlau.

 • 16 lis 2017 10:45
  Głos zabierają radni:
  - Odwiedzałam niepełnosprawnych w ich siedzibie i oni potrzebują nowego miejsca do rozwoju. Mam też pytanie, jakie argumenty ma policja by lokalizować na Lotniczej swoją komendę? Co z dojazdem do ewentualnego obiektu? Przez wiadukt? Zagłosuję przeciw tym uchwałom, bo po raz kolejny działamy akcyjnie, zaprzeczając naszym wcześniejszym decyzjom i dalej nie wiemy w jaki sposób będą zagospodarowane wolne powierzchnie lokalowe, które posiadamy - mówi radna Maria Kosecka (niezrzeszona).
  - Klub radnych PiS wnioskuje by prezydent przedstawił stowarzyszenia PSONI do końca roku co najmniej kilka propozycji, z których organizacja mogłaby dokonać wyboru. Ten problem trzeba w naszym mieście w końcu rozwiązać - mówi radny Zenon Lecyk (PiS)

  - Postarajmy się o alternatywę dla stowarzyszenia i o to, by nie przedłużać tej sprawy. Jeśli lokalizacja przy Lotniczej nie jest odpowiednia: słyszeliśmy m.in. że to budynki po byłych koszarach i nie spełniają wymogów - to dajmy inną alternatywę dla stowarzyszenia - dodaje Małgorzata Adamowicz (PO)
 • 16 lis 2017 10:34
  Beata Strehlau kontynuuje:
  - Apeluje do państwa radnych, by jedną z uchwał dotyczących Lotniczej - tą która dotyczy budynku, a nie ziemi - czyli tej, którą ma dostać Komenda Miejskiej Policji, aby rada wstrzymała głosowanie nad uchwałą dotyczącą zbycia budynków na rzecz Ochotniczego Hufca Pracy w Elblągu. Chcemy przestawić radnym w sposób pogłębionych nasz pomysł na zagospodarowanie tych obiektów i tego, co chcemy tam zrobić - dodaje

  Głos zabiera wiceprezydent Jacek Boruszko
  - Miasto jest zainteresowane potrzebami wszystkich mieszkańców Elbląga. Zapewniam, że w chwili obecnej potrzeby dzieci i młodzieży po 25 roku życia są zapewniane: są warsztaty terapii zajęciowej, pomoc którą niesie dom Lazarus. Samorząd rozważa także wprowadzenie tzw. usług wytchnieniowych - wsparcia tych osób. PSOUU ma pod swoja opieką 7 proc populacji dzieci do 25 roku życia. Resztą opiekuje się samorząd miejski. W budynkach na ul. 1 Maja, Saperów i na Szarych Szeregów jest zapewniana taka pomoc - mówi wiceprezydent
 • 16 lis 2017 10:26
  Stowarzyszenie PSONI wystąpiło z prośbą o udzielenie głosu na sesji
  - Jestem matka obecnej tu Bereniki Strehlau. 27 lat temu urodziłam córkę z zespołem Downa. Jesteśmy tu dziś dlatego, że dzieci tak jak moja córka przestały być dziećmi - stały się dorosłymi. Prowadzimy sześć placówek, w której znajduje się ponad 120 osób, w tym 70 to osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Dziś miasto nie ma dla takich osób żadnej oferty wsparcia: mieszkań, czy ofert pracy. My nie będziemy wieczni - co się stanie z naszymi dziećmi, gdy nas już zabraknie. Stąd od 5 lat zbiegamy o budynki na ul. Lotniczej. To są budynku, w których możemy stworzyć przyszłość naszych dzieci - mówi Beata Strehlau, Przewodnicząca zarządu w PSOUU koło w Elblągu.
 • 16 lis 2017 10:11
  Na sesji pojawili się rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wraz ze swoimi podopiecznymi - łącznie kilkadziesiąt osób. Z tego względu Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak proponuje nieco zmodyfikować przebieg dzisiejszej sesji i w pierwszej kolejności procedować te uchwały, które dotyczą zbycia nieruchomości na ul. Lotniczej.
 • 16 lis 2017 10:03
  Radni podejmą także uchwałę dotyczącą zmiany nazwy ulicy 12 Lutego... na 12 Lutego. W kwietniu 2016 r. przegłosowano ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów plac. Chodzi o to, że nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. W ten sposób nowe nazwy dostały już cztery ulice w Elblągu. Jak się jednak okazuje, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej mieli także wątpliwości co do nazwy jeszcze jednej ulicy - 12 Lutego. Ta została nadana w celu upamiętnienia daty zdobycia zamku krzyżackiego przez elblążan, co miało miejsce 12 lutego 1454 r.
  — Takie też wyjaśnienia skierowaliśmy do IPN — mówi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Elblągu. — Otrzymaliśmy jednak pismo od wojewody warmińsko-mazurskiego informujące, że Rada Miejska musi przyjąć uchwałę wyraźnie precyzującą do jakiego wydarzenia odnosi się ta data.
  Ostatnie kilkanaście uchwał będą dotyczyć przekształcenie sześcioletnich podstawówek w ośmioletnie szkoły podstawowe. Zmiany spowodowane są likwidacją gimnazjów i reformą oświaty.

 • 16 lis 2017 10:02
  Wśród rozpatrywanych uchwał znajdzie się także rezolucja dotycząca wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Podstawą do zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania z komunikacji miejskiej będzie tu legitymacja "Zasłużony Dawca Przeszczepu". Osoby posiadające taki tytuł, aby mogły korzystać z bezpłatnego przejazdu będą musiały okazać w czasie kontroli również dokument stwierdzający tożsamość lub imienną Elbląską Kartę Miejską z uprawnieniem zapisanym na podstawie wskazanej Legitymacji. Przypomnijmy, że we wrześniu br. z interpelacją ws. darmowej komunikacji miejskiej dla dawców szpiku kostnego wystąpił radny Antoni Czyżyk

 • 16 lis 2017 09:58
  Radni zagłosują także nad dwiema uchwałami dotyczącymi zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Lotniczej. Działki są zabudowane jest kilkoma budynkami, m. in. obiektem po dawnych koszarach, kuchnią żołnierską, magazynem oraz warsztatem. Nieruchomości chciałby zagospodarować Ochotniczy Hufiec Pracy, którego budynek obecnie znajduje się przy ulicy Junaków 5, a także Komenda Miejska Policji w Elblągu, motywując swoją prośbę planowaną budową swojej nowej siedziby, co ma wiązać się z przeniesieniem i tym samym połączeniem dwóch Komend z ul. Tysiąclecia 3 i ul. Królewieckiej 106, a także zaplecza policyjnego, położonego przy ul. Strażniczej 2. Miasto chce zbyć nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za 1 zł. Operacja byłaby zgodna z prawem, bo zarówno OHP jak i policja są finansowane przez państwo.
  Uchwała może jednak wzbudzić wiele dyskusji podczas dzisiejszej sesji. Bowiem od kilku lat o przekazanie budynków przy ul. Lotniczej zabiega Stowarzyszenie PSONI, które chce tam stworzyć centrum integracji dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przedstawiciele rodziców niepełnosprawnych dzieci występowali w tej sprawie podczas obrad sesji w 2016 roku, jednak ich apel pozostał wtedy bez odzewu władz. Dziś wystąpią podczas sesji raz jeszcze. Do radnych zaapelowała także Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego by nie podejmowali dziś decyzji w sprawie Lotniczej. Poparła projekt przekazania tych terenów stowarzyszeniu PSONI i napisała wniosek do prezydenta o stworzenie w Elblągu kompleksowego programu na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • 16 lis 2017 09:57
  Witamy na obradach 31. sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Dzisiejsza sesja bez wątpienia będzie jedną z najdłuższych w tej kadencji, bo elbląscy radni zagłosują aż nad 64 uchwałami, które zostaną rozpatrzone podczas obrad. Jedną z najważniejszych będą na pewno rezolucja dotycząca zatwierdzenia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. Obecnie elblążanie płacą za wodę 4,27 zł/m sześcienny, a za ścieki 3,83 zł/m sześcienny, czyli łącznie 8,10 zł/m sześć. brutto. Te ceny od 1 stycznia mają pójść w górę: planowana przez EPWiK podwyżka to 21 groszy za wodę i 54 grosze za ścieki. Łącznie cena wody i ścieków dla mieszkańca Elbląga ma wynieść 8,85 zł/m sześć. brutto, co oznacza wzrost o 9,3 procent.
  Jak tłumaczył prezydent Elbląga Witold Wróblewski, podwyżka związana jest koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków, która zbudowana została w 1976 r.
  — Oczyszczalnia ścieków jest w bardzo złym stanie technicznym. Elbląskiej oczyszczalni ścieków grozi katastrofa budowlana, a okolicy ekologiczna. Zmusza nas to do zdecydowanych działań inwestycyjnych, a ich brak będzie równoznaczny z nieodpowiedzialnością. Z tą decyzją nie można już czekać — wskazywał prezydent.
  Elbląg otrzymał 56 mln zł na modernizację oczyszczalni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednak, aby inwestycja została zrealizowana EPWIK potrzebuje jeszcze 52 mln zł jako wkład własny do projektu.
  — Żeby skorzystać z projektu musimy wyłożyć te 52 mln zł. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić bez podniesienia taryfy opłat za wodę i ścieki. Obecne ceny wody i ścieków nie pokrywają nawet kosztów eksploatacji, a w tej kadencji nie było jeszcze podwyżek — mówi dyrektor EPWiK Andrzej Kurkiewicz.
  Jeśli umowa na dofinansowanie do modernizacji zostanie podpisana planowo, czyli jeszcze w grudniu, to inwestycja ruszy w drugiej połowie przyszłego roku. Na razie jednak, na zmianę taryfy cen muszą się zgodzić elbląscy radni.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ryszard Klim #2375949 | 188.146.*.* 16 lis 2017 19:56

  Mówiąc o zmniejszeniu czynszów odwoływałem się do przykładu z przeszłości . Na dzisiaj proponowałem m.in zmniejszenie opłat za ciepło , operując konkretnymi danymi. Pozdrawiam.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz