Wtorek, 20 sierpnia 2019. Imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela

Stop Smog z dofinansowaniem!

2019-06-14 09:36:28 (ost. akt: 2019-06-14 09:38:52)
Smog w Olsztynie

Smog w Olsztynie

Autor zdjęcia: arch. GO

Sezon remontowy trwa, a więc przypominamy mieszkańcom o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania.

Myślisz o dofinansowaniu do wymiany pieca? Złóż wniosek!Prezydent Elbląga informuje, że od stycznia br. ponownie ruszył nabór wniosków na dotacje inwestycji służącym ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej), usunięciu szkodliwego azbestu, które realizowane są w 2019 roku.

Wnioski można pobrać:
osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
• Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101)
• Referacie Ochrony Środowiska – Budynek "B" (pok. 242, 246)

oraz internetowo na poniższych stronach:
• Wniosek o dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania,
• Wniosek o dofinansowanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
• Wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2019 roku .

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców:

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.eu – w zakładce - MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
• Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza;
• Regulamin dotacji dla inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi;
• Regulamin dotacji do usunięcie szkodliwego azbestu.

2. Pobierz wniosek na dotację: internetowo lub osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
• Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101)
• Referacie Ochrony Środowiska – Budynek "B" (pok. 242, 246)

3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny "A" (pok. nr 101).
Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed ich wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.

4. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji.
Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!

5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji - przystęp do realizacji inwestycji!
Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!

6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz z fakturami/rachunkami wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.

7. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.

Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!Ponadto informujemy, że można już ponownie składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”.Program Czyste Powietrze 2019 - kto może skorzystać?

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.Program Czyste Powietrze 2019 - na co będzie dofinansowanie?

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

· wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,

· docieplenie przegród budynku

· wymianę okien i drzwi

· montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

· instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej

· montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Czyste Powietrze krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania Zdobądź wiedzę.

1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem.

2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód).

4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).

8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.Dla mieszkańców Elbląga właściwym jest:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ , http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/52101 , oraz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji pod nr telefonów: 89-522-02-15, 89-522-02-27, 89-522-02-38, 89-522-02-39, 89-522-02-77, 89-522-02-08, 89-522-02-79, 89-522-02-87

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB