Piątek, 28 lutego 2020. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

29,5 milionów na gospodarkę wodno-ściekową i ponad 30 milionów na energię odnawialną

2020-01-20 21:00:00 (ost. akt: 2020-01-20 15:36:23)

Autor zdjęcia: pixabay

Kolejne projekty, których celem jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych mają szansę na unijne wsparcie. Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć i konkurs na dofinansowanie projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowionych na terenie aglomeracji.

29,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowionych na terenie aglomeracji.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządów, przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji związanych z gospodarką odpadami ściekowymi, a także na zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody oraz wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody.

- To są bardzo potrzebne inwestycje – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Ich realizacja oznacza więcej oczyszczonych ścieków i lepszą jakość wody. Wartość dofinansowania podpisanych do tej pory umów to ponad 51 mln zł.

W tym konkursie do rozdysponowania jest 29,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 24 lutego do 23 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne tutaj.

Ponad 30 milionów zł na energię odnawialną

Kolejne projekty, których celem jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych mają szansę na unijne wsparcie. Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć.

Ponad 2 mln zł przeznaczono na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury, mające na celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach wiatrowych. Na budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przeznaczono blisko 28 mln zł.

- Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym ma w naszym regionie szczególne znaczenie – podkreśla marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski można składać od 28 lutego do 23 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB