Prawo.pl: firmom nie opłaca się ignorowanie ankiet statystycznych

2024-01-12 15:12:40(ost. akt: 2024-01-16 15:16:25)   Materiał zewnętrzny
firma

firma

Autor zdjęcia: pixabay.com

Każdy pracodawca, do którego dotarło lub niebawem dotrze zawiadomienie z urzędu statystycznego o objęciu jego firmy nową ankietą okresową, nie powinien tego zlekceważyć. Brak terminowego wzięcia udziału w badaniu lub przekazanie nieprawdziwych danych może bowiem skutkować nałożeniem grzywny - informuje serwis Prawo.pl.
Wiele polskich firm w 2024 roku może po raz pierwszy w swojej historii zostać zobowiązanych do podzielenia się ze stosownym urzędem danymi dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym kryterium typowania przedsiębiorstw do objęcia ich badaniami statystycznymi jest bowiem liczebność personelu - ankieterów interesują głównie podmioty zatrudniające minimum 250 osób. A ten pułap, jak zauważa Prawo.pl, został w ostatnim czasie przekroczony przez wiele dotychczas małych firm, korzystających ze sprzyjającej koniunktury po pandemii.

„Treść ankiet oraz tryb wyboru ich adresatów szczegółowo określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 roku. Warto zaznaczyć, że choć obejmą one głównie większe przedsiębiorstwa, to w skrajnych przypadkach zatrudnienie już nawet jednego pracownika może skutkować objęciem obowiązkowymi badaniami statystycznymi” - czytamy w artykule na Prawo.pl.

Jedną z cyklicznych, comiesięcznych ankiet jest przykładowo badanie koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych numer 1.61.10 (198), obejmujące ok. 20 tys. firm z całej Polski, głównie z branży handlowej, budowlanej, przemysłowej i usługowej.

„Gdy pierwszy raz firma ma obowiązek wypełnienia ankiety statystycznej, musi pamiętać o założeniu profilu i nadaniu upoważnień do obsługi portalu raport.stat.gov.pl. Tylko bowiem osoby upoważnione w imieniu naszej firmy mogą wypełniać dokumenty. Instrukcja zakładania konta, pozyskiwania loginu, upoważniania kolejnych pracowników jest dostępna właśnie na tym portalu” - tłumaczy Prawo.pl.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem ankietowym nie powinni go ignorować, ponieważ ustawa o statystyce publicznej przewiduje za to karę grzywny. Co więcej: należy ściśle przestrzegać zawartych w zawiadomieniu terminów dostarczenia wypełnionych zgodnie ze stanem faktycznym dokumentów.

Prawo.pl podobną postawę co właścicielom firm sugeruje również pracownikom oddelegowanym do wypełnienia ankiety: brak przygotowania odpowiednich informacji, a przez to naruszenie terminowego wypełnienia określonych dokumentów, może skutkować nawet rozwiązaniem umowy w trybie art. 52 kodeksu pracy, czyli dyscyplinarką.

„Pamiętać należy jednak, że pracodawca nie może dawać takich poleceń >>na ostatnią chwilę