Dokończenie inwestycji w elbląskim porcie ma być głównym celem polityków z regionu

2024-01-23 10:15:34(ost. akt: 2024-01-23 10:21:04)
Samorządowcy i politycy z regionu za kluczową uznali kwestię dokończenia inwestycji w porcie w Elblągu

Samorządowcy i politycy z regionu za kluczową uznali kwestię dokończenia inwestycji w porcie w Elblągu

Autor zdjęcia: UM Elbląg

Ukończenie inwestycji w porcie w Elblągu i powołanie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego we Fromborku to jedne z celów parlamentarnego zespołu polityków z woj. warmińsko-mazurskiego.
Prezydent Witold Wróblewski i wiceprezydent Michał Missan uczestniczyli w poniedziałek w pierwszym spotkaniu parlamentarzystów z regionu z marszałkiem, wojewodą i samorządowcami.

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, szef warmińsko-mazurskiej PO Jacek Protas poinformował, że zespół ustalił priorytety dla regionu, o których realizację będą zabiegali politycy z zespołu.

— To, co nas wyróżnia to unikalny krajobraz, środowisko naturalne i wykluczenie komunikacyjne wynikające z naszego pereferyjnego położenia na mapie kraju i Unii Europejskiej, po części też z bliskości granicy z Rosją, która to granica jest naszą barierą rozwojową — powiedział Protas.

Podkreślił, że w ostatnich latach Warmińsko-Mazurskie było traktowane dużo gorzej, niż porównywalne regiony np. Lubelszczyzna i Podkarpacie, które np. z programu Polski Ład dostawały dwukrotnie więcej, niż Warmia i Mazury.

Samorządowcy i politycy z regionu za kluczową uznali kwestię dokończenia inwestycji w porcie w Elblągu — po wykonaniu przekopu Mierzi Wiślanej statki nie mogą wpływać do elbląskiego portu, ponieważ rząd nie sfinansował ostatnich kilkaset metrów tej części inwestycji, a samorząd nie ma na to pieniędzy.

Wskazano także, że należy rozwijać zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Żuławach Wiślanych.

Za kluczowe kwestie dla rozwoju regionu uznano także inwestycje na Kanale Elbląskim oraz na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Marszałek Marcin Kuchciński wśród najważniejszych do rozwiązania spraw wymienił też poprawę infrastruktury zdrowotnej i wzrost liczby osób kształconych na kierunkach medycznych.

— Ważny jest także rozwój infrastruktury drogowej, zwłaszcza dróg S5 do Grudziądza i S16 oraz poprawa jakości dróg wojewódzkich zwłaszcza na wschodzie regionu — wymienił Kuchciński.

Jako kolejny ważny aspekt prorozwojowy wskazano poprawę warunków funkcjonowania lotniska w Szymanach, w tym polepszenie warunków dojazdu do tego portu lotniczego.

Wśród priorytetów dla regionu marszałek Kuchciński wymienił także inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym rozwój sieci przesyłowych i OZE.

Jako ostatnie wymieniono powołanie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego we Fromborku.

Sekretarz Zbigniew Ziejewski podkreślał, że z powodu wyludniania się regionu będą prowadzone inwestycje, które mają sprzyjać dzietności, m.in. zakładane będą żłobki i przedszkola.

— Chcemy też wyrównać subwencje dla samorządów na cele inwestycyjne — zapowiedział.

— Pokazaliśmy, że dotrzymujemy obietnic, że dowozimy to, co obiecujemy i w tym wypadku także tak będzie — deklarował sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcin Kulasek.

Ziejewski zaprosił do prac zespołu parlamentarnego dla regionu także parlamentarzystów PiS. Do zespołu zapisała się, jak powiedział, tylko posłanka Olga Semeniuk-Patkowska, ale zastrzegł, że nie brała ona udziału w żadnym z posiedzeń tego gremium.
red./ PAP