Dziury na elbląskich ulicach. Mieszkańcy tracą cierpliwość, Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego odpowiada

2024-02-16 13:23:06(ost. akt: 2024-02-16 13:27:00)

Autor zdjęcia: nadesłane

Zima to najtrudniejsza pora roku dla utrzymania nawierzchni jezdni. Nagłe zmiany temperatury (plusowe i minusowe), mróz oraz duża ilość opadów (w tym marznących) powodują wiele ubytków.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg, na bieżąco usuwamy te ubytki, które mogą skutkować uszkodzeniem pojazdu. Do napraw na szerszą skalę przystępujemy wczesną wiosną, gdy aura jest bardziej sprzyjająca.

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu pełniący funkcję zarządcy dróg informuje, że w ramach bieżącego utrzymania dróg codziennie monitoruje stan techniczny dróg w mieście oraz przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców, którzy wskazują miejsca, gdzie należy podjąć interwencję. Najczęściej otrzymujemy je telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na podstawie zebranych informacji na bieżąco przystępujemy do remontów cząstkowych dziur w drogach. Zgłoszenie ubytku nie zawsze oznacza, że od razu go naprawiamy. Kolejność wykonywania robót konserwacyjnych zależy od wielkości ubytków, te, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg, są usuwane w pierwszej kolejności, a pozostałe w zależności od kategorii drogi, odpowiednio w późniejszym czasie.

Najwięcej pracy przy naprawie nawierzchni mamy zimą. Dlaczego akurat o tej porze roku ubytków powstaje najwięcej i co sprawia, że one się tworzą?

Na nawierzchnię jezdni wpływa szereg różnych czynników. To m.in. natężenie ruchu (im więcej aut porusza się po danej drodze, tym szybciej ulega ona degradacji), sposób eksploatacji (ograniczenia tonażowe), stan podbudowy drogi czy okres, jaki minął od jej ostatniej kompleksowej przebudowy. Swój ślad zostawiają także poprzednie naprawy jezdni lub biegnących pod nią sieci (gazowej, kanalizacyjnej czy teletechnicznej). Każde związane z tym prace oznaczają ingerencję w infrastrukturę, co sprawia, że potem w takich miejscach asfalt jest bardziej podatny na uszkodzenia.

W efekcie w nawierzchni powstają pęknięcia i rysy. Zima wykorzystuje to bezlitośnie, zamieniając je w coraz większe wykruszenia przeradzające się w dziury. Przyczyna tkwi w tzw. przejściach przez zero. To nic innego jak częste o tej porze roku i w naszym klimacie — wahania temperatury w ciągu doby (w dzień jest powyżej zera, a nocą poniżej), które szczególnie dają się we znaki, kiedy połączone są z opadami.

Zgromadzona w spękaniach woda zamarza i rozsadza nawierzchnię. Im częściej dochodzi do wahań, tym szybciej postępuje proces degradacji. Tej zimy zmiany temperatury z minusowej na dodatnią i odwrotnie następują bardzo często. Zimowe naprawy siłą rzeczy są doraźne i tymczasowe, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników drogi. Stąd też decydujemy się na usuwanie zwłaszcza wykruszeń najgłębszych lub o ostrych brzegach zagrażających bezpieczeństwu.

W okresie zimowym najczęściej wykorzystywanym przez firmę wykonującą roboty na nasze zlecenie jest uzupełnienie ubytku tzw. masą na zimno. Najpierw osuszamy wykruszenie, potem je czyścimy, a następnie układamy na nim specjalną masę bitumiczną, którą odpowiednio rozprowadzamy i dogęszczamy. Wykorzystywana jest również ostudzona masa wyprodukowana przed sezonem zimowym w wytwórniach mas bitumicznych, a w okresie zimowym rozgrzewana w specjalnej maszynie. Metody te mają charakter doraźny, dlatego tak zabezpieczone wykruszenie, już w okresie wiosennym, naprawiamy asfaltem lanym lub przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do napraw nawierzchni na większą skalę przystąpimy najwcześniej w okresie przedwiośnia lub wczesną wiosną, kiedy ustabilizuje się pogoda i ruszą wytwórnie mas bitumicznych, ponieważ w okresie zimowym jest ich przestój. Najważniejsze jest, aby w ciągu doby nie było przymrozków i opadów. Gdy te warunki są spełnione, rozpoczynamy trwałe łatanie ubytków. O ilości i konkretnych robotach konserwacyjnych, które planowane będą do wykonania po zakończeniu okresu zimowego, na ten moment nie możemy zdecydować dlatego, że nie mamy obecnie możliwości przewidzenia i ocenienia pogorszenia się stanu technicznego na poszczególnych odcinkach dróg w mieście Elblągu.

Bieżące utrzymanie nastawione jest na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i koniecznością wykonywania remontów cząstkowych nawet w okresie zimowym.

Informujemy jednocześnie, że poza remontami cząstkowymi, Departament Zarząd Dróg sukcesywnie od wielu lat, w zakresie uzależnionym od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym, realizuje zadania m.in. pn. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, których głównym celem jest kompleksowa wymiana nawierzchni jezdni i chodników na wybranych ulicach lub odcinkach ulic. W latach 2014 – 2023 wykonano kompleksową odnowę nawierzchni na ulicach:
• ul. Czerniakowska
• Korczaka
• Kościuszki (od Bema do 13 Elbląskiego Pułku PLOT)
• Płk. Dąbka (od Królewieckiej do Obrońców Pokoju)
• Nitschmana
• Obrońców Pokoju (od Robotniczej do Płk. Dąbka)
• Robotnicza (od Piłsudskiego do Węgrowskiej)
• Królewiecka (od Fromborskiej do Okrężnej)
• Zielona
• Trybunalska
• Warszawska (od Wyszyńskiego do Orlej)
• Orla
• al. Odrodzenia
• Kościuszki (od Marymonckiej do rz. Kumieli wraz z rondem na skrzyowaniu. z Królewiecką)
• al. Tysiąclecia i Pl. Grunwaldzki (od Hetmańskiej do Polnej)
• Szarych Szeregów (od al. Odrodzenia do Gen. Andersa)
• Kochanowskiego
• Piechoty
• Wspólna
• Warszawska (odc. DW 500, obręb skrzyżowania przy moście kard. Wyszyńskiego)
• Sadowa (od Grunwaldzkiej do Kochanowskiego),
• Leszno,
• Wspólna,
• Kochanowskiego,
• Piechoty,
• Bażyńskiego,
• Fromborska (od Królewieckiej do Ogólnej),
• Skłodowskiej,
• Grochowska,
• Poprzeczna,
• Okrzei (od Daszyńskiego do Rechniewskiego),
• Matejki,
• Wyspiańskiego,
• Chopina (od Kopernika do Szymanowskiego),
• Oboźna.

Kompleksowe remonty z jednej strony są najbardziej kosztowne, z drugiej dają najlepsze efekty i trwałość nawierzchni utrzymuje się najdłużej.

UM Elbląg