Braniewo: Groził, że zabije konkubinę. Groźby kierował także wobec dzieci. Jesteś ofiarą przemocy? Sprawdź, gdzie szukać pomocy

2024-02-16 15:46:25(ost. akt: 2024-02-16 15:48:16)

Autor zdjęcia: PAP

Policjanci z braniewskiej komendy umieścili sprawcę przemocy domowej w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oraz skierowali materiały do prokuratury. Mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
We wtorek (13.02.2024 r.) w godzinach porannych do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił 23-letni sprawca przemocy domowej, który zachowywał się agresywnie wobec swojej konkubiny. Wszczął awanturę domową, w której trakcie znieważał kobietę słowami wulgarnymi i naruszył jej nietykalność cielesną. Groził jej również pozbawieniem życia. Swoje groźby kierował również wobec dzieci znajdujących się w mieszkaniu. Jedynym sposobem, by zapewnić spokój i bezpieczeństwo tej rodzinie było odseparowanie awanturnika od pokrzywdzonych. 23-latek został zatrzymany przez patrol policji i przewieziony do braniewskiej komendy. Funkcjonariusze wdrożyli w rodzinie procedurę Niebieskiej Karty i przyjęli zawiadomienie o znęcaniu od pokrzywdzonej kobiety. Mieszkaniec Braniewa usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą. Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że znęcanie się nad drugim człowiekiem jest przestępstwem, o którym mówi kodeks karny w art. 207: "Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, lub nad inną osobą pozostającą w stałym, lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5".

Procedura Niebieskiej Karty


Policjanci, to zazwyczaj pierwsze osoby, które trafiają do rodzin, gdzie podejmowana jest interwencja domowa. Bardzo często interwencje związane są ze zwykłymi nieporozumieniami między członkami rodziny, ale niejednokrotnie też dotyczą stosowania przemocy przez jednego z członków rodziny. Pierwszą rzeczą, jaką mogą zrobić policjanci w przypadku zaistnienia przemocy domowej, to przede wszystkim sporządzenie formularza Niebieskiej Karty i rozpoczęcia całej procedury w celu udzielenia pomocy ofiarom przemocy. Procedurę tę realizują przede wszystkim dzielnicowi. To oni, w ramach pomocy systematycznie składają wizyty w rodzinie, gdzie stosowana jest przemoc, podczas których udzielają wsparcia ofiarom przemocy domowej i pokazują możliwości uzyskania wszechstronnej pomocy. Inną formą pomocy stosowanej przez policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej jest zatrzymanie agresywnego sprawcy przemocy, który swoim zachowaniem zagraża życiu swojemu bądź całej rodziny. Funkcjonariusze mają również możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do niego, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych osób, a także zakaz kontaktowania się z nimi.


Przemoc może mieć różne oblicza


Przemoc psychiczna, znana również jako przemoc emocjonalna lub psychiczne znęcanie się, to forma przemocy, która nie obejmuje fizycznego uszkodzenia ciała, ale ma na celu szkodzenie psychice i emocjonalnemu dobrostanowi ofiary. Jest to subtelna i często trudna do zidentyfikowania forma przemocy, która może występować w różnych kontekstach, takich jak relacje rodzinne, partnerskie, zawodowe, czy społeczne.

Przemoc psychiczna może przejawiać się na wiele sposobów, w tym:


1. Wyzywanie i poniżanie: Obelgi, obraźliwe uwagi, wyśmiewanie, wyśmiewanie i inne negatywne słowa mogą uszkadzać psychikę ofiary.

2. Manipulacja emocjonalna: Osoba stosująca przemoc psychiczną może próbować kontrolować emocje ofiary, sprawiając, że ta czuje się winna, bezwartościowa lub zagubiona.

3. Wyizolowanie: Przemoc psychiczna może obejmować izolowanie ofiary od rodziny i przyjaciół, co sprawia, że staje się ona bardziej podatna na manipulację i kontrolę ze strony agresora.

4. Groźby i zastraszanie: Groźby lub zastraszanie emocjonalne mogą obejmować zagrożenia przemocą fizyczną, utratą pracy lub innymi negatywnymi konsekwencjami.

5. Kontrola i manipulacja: Osoba stosująca przemoc psychiczną może kontrolować finanse, decyzje życiowe i codzienne życie ofiary, ograniczając jej wolność i niezależność.

6. Ignorowanie i odrzucanie: Ignorowanie, odrzucanie lub zaniedbywanie emocjonalne przez osobę bliską może być również formą przemocy psychicznej.

7. Szkodzenie mieniu osobistemu: Uszkodzenie lub zniszczenie mienia osobistego ofiary może być także formą przemocy psychicznej.


Przemoc psychiczna może być bardzo destrukcyjna dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego ofiary. Może prowadzić do depresji, lęku, obniżonego poczucia własnej wartości i innych problemów psychicznych.


Ważne jest, aby zrozumieć, że przemoc psychiczna jest nieakceptowalna i niezależnie od jej formy powinna być zgłoszona i zwalczana. Wiele krajów ma przepisy prawne i organizacje zajmujące się wsparciem ofiar przemocy psychicznej, które mogą pomóc ofiarom w ochronie siebie i uzyskaniu pomocy.

Przemoc ekonomiczna to forma przemocy domowej lub partnerskiej, która koncentruje się na kontrolowaniu finansów lub ekonomicznym zależności ofiary od sprawcy. Jest to często ukryta i subtelna forma przemocy, która może być trudna do zidentyfikowania, ale ma poważne konsekwencje dla ofiary.

Poniżej znajdują się przykłady zachowań charakterystycznych dla przemocy ekonomicznej:


1. Kontrola finansów: Sprawca może kontrolować dostęp ofiary do środków finansowych, jak np. kontrolować konto bankowe, karty kredytowe czy środki na koncie. Ofiara może być zmuszona do proszenia o pieniądze lub uzyskiwania zgody na wydawanie własnych środków.

2. Uzależnienie ekonomiczne: Przemoc ekonomiczna może prowadzić do uzależnienia ofiary od finansowego wsparcia sprawcy, co ogranicza jej niezależność finansową i zdolność do podjęcia własnych decyzji.

3. Przetrzymywanie dochodów: Sprawca może zmuszać ofiarę do oddawania swoich zarobków lub świadczeń socjalnych, pozostawiając ją bez własnych środków do życia.

4. Niszczenie mienia lub dokumentów finansowych: Sprawca może celowo niszczyć, lub ukrywać dokumenty finansowe ofiary, co utrudnia jej kontrolę nad własnymi finansami.

5. Groźby finansowe: Sprawca może grozić, że pozbawi ofiarę wsparcia finansowego lub zostawi ją bez środków do życia, jeśli nie będzie spełniała jego żądań.

6. Ograniczanie dostępu do zatrudnienia lub edukacji: Sprawca może próbować uniemożliwić ofierze podjęcie pracy, lub edukacji, co utrudnia jej niezależność finansową.

Jesteś ofiarą przemocy? Sprawdź, gdzie szukać pomocy


Przemoc ekonomiczna może prowadzić do dezorganizacji życia ofiary, utraty poczucia własnej wartości, trudności finansowych i innych problemów. Jest to poważne naruszenie praw człowieka i zwykle jest uważane za formę przemocy domowej.

Ważne jest, aby ofiary były świadome swoich praw i szukały pomocy w przypadku doświadczania przemocy ekonomicznej.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, istnieje wiele organizacji i źródeł pomocy, które mogą cię wesprzeć i pomóc w tym trudnym czasie.

Lista placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
1.OPOPP Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel. (55) 642 44 25
2. SOW Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. (55) 255 00 01, (55) 230 60 00
3. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny przy GKRPA, Wilczęta 43a, tel. (55) 249 65 04
4. Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego, Braniewo ul. Plac Józefa Piłsudskiego 2, 55 644 29 55
5. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu, Lokalny Punkt Pomocy Osobom 6. Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 5, tel. 662171076
KPP Braniewo