Europarlament za zaostrzeniem zasad transportu odpadów

2024-02-29 17:49:53(ost. akt: 2024-02-29 17:49:34)
European Union 2012 – EP

European Union 2012 – EP

Transport odpadów pomiędzy krajami UE będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach, a eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie całkowicie zabroniony - europarlament przyjął surowsze przepisy.
We wtorek Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zasady eksportu odpadów z UE do krajów trzecich będą bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

Ponadto uzgodniono, że wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie w UE zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego rejestru elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju unijnym będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.
Zdaniem europoseł Pernille Weiss (EPL) zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność właściwego zarządzania naszymi odpadami, bez względu na to, dokąd zostaną wysłane.

— UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu — podkreśliła duńska eurodeputowana.

Eurostat
Eurostat

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów określa procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów, a także rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16% światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby UE zaostrzyła normy środowiskowe związane z przemieszczaniem odpadów zarówno w UE, jak i do państw trzecich, oraz egzekwowała bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu powstrzymania nielegalnego wywozu, jak wyrażono w propozycjach 5(11) i 20(2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Źródło informacji: EuroPAP News