Ile mieszkańcy Elbląga zapłacili za parkowanie w 2023 roku?

2024-03-06 15:59:19(ost. akt: 2024-03-06 16:01:56)

Autor zdjęcia: EG

2,5 mln zł. Tyle wyniosły łączne wpływy (nie tylko z biletów) ze Strefy Płatnego Parkowania w Elblągu za 2023 rok. Dla porównania łączne wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie za 2023 rok wyniosły w zaokrągleniu 7 mln zł.
Strefa płatnego parkowania w Elblągu w obecnym kształcie funkcjonuje od 2011 roku w oparciu o uchwałę nr VII/180/2011. Jednak w Elblągu początki pobierania opłat za postój sięgają jeszcze lat 90. XX wieku.

Strefę Płatnego Parkowania w Elblągu obsługuje obecnie 61 parkomatów oraz 5 aplikacji mobilnych.

Na przychody Zarządu Komunikacji Miejskiej z opłat za postój w SPP za rok 2023 składają się:
– opłaty jednorazowe (parkomaty, opłaty mobilne, dopłaty za przedłużony czas parkowania) – w 2023 roku wyniosły 1 890 953 zł,
– opłaty abonamentowe – w 2023 roku wyniosły 326 223 zł,
– opłaty dodatkowe wystawione za brak wniesienia opłat za postój – w 2023 roku wyniosły 163 899 zł.

Dodatkowo wskutek windykacji prowadzonej przez Urząd Miejski za opłaty, które nie zostały uiszczone w terminie (trafiają z ZKM do windykacji w Urzędzie Miejskim) – do budżetu miasta wpłynęła kwota 121 761,76 zł.

Dla porównania łączne wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie za 2023 rok wyniosły w zaokrągleniu 7 mln zł.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych opłaty za postój w SPP są przekazywane do budżetu gminy. Nie dotyczą finansowania konkretnych celów. Są przeznaczane na realizację bieżących zadań gminy.


Strefa Płatnego Parkowania w Elblągu – ceny

Minimalny czas, na jaki można wnieść opłatę, wynosi 10 minut. Koszt najkrótszego parkowania to 50 gr.

Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł. Koszt postoju wzrasta proporcjonalnie za każdą kolejną godzinę parkowania. Za drugą godzinę postoju kierowcy muszą zapłacić 3,30 zł, za trzecią – 3,50 zł, a za każdą kolejną dodatkowe 3 zł.

Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty wynosi 90 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – jest pomniejszana o 50 proc. (co stanowi 45 zł).
Fot. EG