Miliony na nadbałtyckie projekty. Podsumowano działalność Euroregionu Bałtyk

2024-04-05 15:07:17(ost. akt: 2024-04-05 15:08:04)

Autor zdjęcia: Euroregion Bałtyk

Projekty za dziesiątki milionów, tysiące zaangażowanych osób. Podsumowano działalność Euroregionu Bałtyk.
Z podsumowania działalności Euroregionu Bałtyk wynika, że stowarzyszenie realizuje obecnie 9 projektów międzynarodowych o łącznej wartości ponad 60 milionów złotych. Do stycznia 2024 roku zostały zrealizowane i rozliczone 27 projektów na kwotę 52 milionów złotych. Zespół stowarzyszenia pracuje obecnie nad dwiema aplikacjami w ramach programu Horyzont Europe o wartości ponad 10 milionów euro.

Z dofinansowań skorzystało blisko 80 podmiotów i były to samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe czy prywatne przedsiębiorstwa. W projektach wzięło udział ponad 6 tysięcy osób z naszego kraju.

Miasto Elbląg jest jednym z kilku najbardziej aktywnych samorządów. Stowarzyszenie jest największym beneficjentem w Polsce środków z programu Interreg. Oprócz tego stowarzyszenie jest jednym z największych beneficjentów środków EOG tak zwanych środków europejskich.

W ostatniej kadencji zarządu stowarzyszenia odbyły się 34 spotkania między regionami władz samorządowych. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest łącznie 41 samorządów i tu nastąpił wzrost z 32 do 41. Gminy członkowskie współpracują i rozwijają ideę samorządności i współpracy transgranicznej działając na rzecz blisko 1,4 miliona ludzi na powierzchni 6694 kilometrów kwadratowych.

Ponadto stowarzyszenie pracuje nad pozyskiwaniem nowych partnerów zagranicznych dla gmin i mowa tu o miastach partnerskich i udziału w sieciach łączących miasta. Jest to współpraca z blisko 1200 podmiotami z całej Europy.

Stowarzyszenie jest otwarte na pracę z wolontariuszami i w związku z tym prowadzi działania projektowe i inne inicjatywy wspierające młodzież. W ramach wolontariatu tylko w ostatnich latach 2021 -2023 wzięło udział 10 osób, z którymi podpisano umowy wolontariackie. Przedsięwzięcie to ma na celu aktywizację młodych ludzi i nauczenie ich współpracy lokalnej i międzynarodowej.

Euroregion Bałtyk pierwotnie miał się nazywać Jantar. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku z inicjatywy Komitetu organizacyjnego Euroregionu Bałtyk. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia przypadło na 17 listopada 1997 rok. W zebraniu wzięło udział 53 reprezentantów gmin z województwa elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i olsztyńskiego.
MK/RAZ