Niepełnosprawni mieszkańcy Pasłęka ze wsparciem

2024-04-22 11:19:53(ost. akt: 2024-04-22 11:22:34)
Rodziny osób parających się z niepełnosprawnościami z Pasłęka zyskają wsparcie. Gmina przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
Radni z Pasłęka podjęli decyzję w sprawie: przystąpienia Gminy Pasłęk w 2024 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jak wyjaśniają, program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 podobnie jak w latach ubiegłych, zapewnia wsparcie asystenta osobom z niepełnosprawnością w tym: dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności".

— Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu dzieci z niepełnosprawnością do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej oraz odbieraniu ich — czytamy w uzasadnieniu do decyzji radnych.

Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku i w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

opr. raz