Regulamin I Turnieju Drużyn Podwórkowych Dziennika Elbląskiego

2015-06-11 21:28:16(ost. akt: 2015-06-11 21:36:47)
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem I Turnieju Drużyn Podwórkowych Dziennika Elbląskiego jest spółka Edytor, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

II. CEL TURNIEJU
Celem Turnieju jest promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatów elbląskiego i braniewskiego, Elbląga i Braniewa.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Miejsce i termin rozgrywek
a) Miejscem rozgrywek jest kompleks boisk przy ul. Skrzydlatej w Elblągu.
b) Turniej zostanie rozegrany w dniu 20 czerwca 2015 roku.
c) Początek Turnieju przewidziano na godzinę 10.00. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 16.

2. Ubezpieczanie
a) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas rozgrywania zawodów. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą żądać od Organizatorów rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji oraz innych zdarzeń losowych.
b) Organizator zapewnia pomoc medyczną (pierwsza pomoc) na miejscu rozgrywania Turnieju.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie w trakcie Turnieju.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Informacje ogólne

a) Każda z drużyn może zgłosić maksimum 10 zawodników.
b) Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych
— 12 lat i młodsi, tj. wszyscy urodzeni w 2003 roku i młodsi
— 13-16 lat, tj. wszyscy urodzeni w 1999 roku oraz młodsi
— open
c) Każdy z opiekunów drużyn przed turniejem zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na www.dziennikelblaski.pl.
d) Drużyna, która nie wypełni formularza, nie weźmie udziału w Turnieju.
e) Dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole.
f) Wiek piłkarzy będzie sprawdzany tylko na specjalne żądanie drużyny przeciwnej.
g) Opiekun drużyny powinien zapoznać się z Regulaminem Turnieju.
h) W przypadku zawodników w wieku poniżej 18 roku życia o dopuszczeniu do udziału w turnieju decyduje oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna pozwalające na udział w turnieju

2. Zasady gry
a) System rozgrywek zostanie każdej drużynie przedstawiony na odprawie opiekunów o godz. 9:00 w dniu zawodów.
b) Liczba zawodników: 5 w polu+bramkarz+ 4 rezerwowych.
c) Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
d) Czas gry to: 2x7,5 minuty
e) Jeśli mecz w fazie pucharowej zakończy się remisem, to odbywa się seria rzutów karnych (3 kolejki – może je wykonywać każdy z zawodników drużyny).
f) Rozgrywki są sędziowane. Sędziowie mogą ukarać zawodników karami indywidualnymi (żółta, czerwona kartka) lub zespołowymi (rzut wolny, rzut karny).
g) Zawodnik ukarany żółtą kartką za przewinienie dokonane w czasie gry zostaje wykluczony z gry na okres 1 minut w zależności od decyzji sędziego, a przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
h) Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez okres 2 minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik.
i) Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z Turnieju.".

3. Miejsce w tabeli
a) O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
— liczba punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę)
— bezpośrednie spotkanie
— różnica bramek
— większa liczba strzelonych bramek
— mniejsza liczba straconych bramek
— seria rzutów karnych (3)

4. Faza pucharowa:
We wszystkich kategoriach wiekowych do 1/2 finału przechodzą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają o pierwsze miejsce, a przegrani o trzecie.

V. NAGRODY
1. Nagrody zespołowe
a) Za zajęcie 1-3 miejsca na drużyny czekają pamiątkowe medale.
b) Na drużyny, które zajmą pierwsze miejsca czekają nagrody rzeczowe

2. Nagrody indywidualne
a) Najlepsi strzelcy Turnieju otrzymają pamiątkowe puchary i nagrodę rzeczową
b) Najlepsi bramkarze Turnieju otrzymają pamiątkowy puchary i nagrodę rzeczową

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie niezawarte w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów.
2. Wszelkie protesty i kwestie sporne w trakcie rozgrywek są rozstrzygane przez Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.