Wyróżnienie dla samodzielnego mieszkania

2015-11-21 18:00:00(ost. akt: 2015-11-20 12:34:08)
Nagrodę odbiera dyrektor Leszek Czyżewski

Nagrodę odbiera dyrektor Leszek Czyżewski

Autor zdjęcia: arch. Starostwa Powiatowego

Statuetki i medale „Amicus Bonus” (Dobry Przyjaciel) są przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który jest obchodzony 21 listopada. Wyróżnienie zostało ustanowione dla uhonorowania pracy i zaangażowania pracowników socjalnych z regionu Warmii i Mazur w pomoc potrzebującym. Wśród wyróżnionych w tym roku znalazła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku.
— Czym mogliśmy zachwycić, czy wyróżnić się na tle innych placówek? Zapewne niesztampowym podejściem do dziecka. Każde dziecko jest inną, indywidualną jednostką ze swoją historią, ze swoimi emocjami, schematami poznawczymi, nawykami i pragnieniami. Do każdego więc staramy się dotrzeć inaczej, pracować inaczej — napisali Leszek Czyżewski, dyrektor placówki, i jego pracownicy.

„Samodzielne Mieszkanie” ma za cel jak najlepsze i kompleksowe przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia oraz wyposażenia jej w takie umiejętności, które bez lęku pozwalają podjąć takie życie.

— Wyrażam swoje uznanie za podejmowane działania na rzecz pokonywania trudności życiowych dzieci pozbawionych opieki najbliższych oraz pracę mającą na celu złagodzenie skutków doświadczonej straty. To dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu, dzieci odzyskują radość życia, wiarę w siebie i drugiego człowieka, znajdują swoje miejsce w społeczeństwie i mogą czuć się szczęśliwe — napisała w liście gratulacyjnym Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Źródło: Dziennik Elbląski