Docenione projekty Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

2016-08-08 14:45:04(ost. akt: 2016-08-08 14:48:24)
Elbląska Orkiestra Kameralna

Elbląska Orkiestra Kameralna

Autor zdjęcia: arch. EOK

Elbląska Orkiestra Kameralna znalazła się w nielicznym gronie beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie projektów w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa”. Elbląska instytucja jest jedyną orkiestrą, która otrzymała wsparcie ministerstwa. Wynosi ono 135 300 zł.
Do programu orkiestra zgłosiła dwa projekty, zakładające kulturalną współpracę międzynarodową. Pierwszy z nich to „Polsko-węgierski muzyczny dialog na Music Vintage Festival 2017”. Głównym jego celem jest kooperacja artystyczna Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z Pannon Filharmonikusok z Węgier. Zakończona zostanie wspólnym koncertem na „Music Vintage Festival” październiku 2017 r. w programie, którego znajdą się dzieła wybitnych polskich i węgierskich kompozytorów.

Przy wsparciu Ministra EOK będzie także realizował ,,Polish Music at the International Autumn Tibilisi Festival 2017". Projekt zakłada przygotowanie wydarzenia artystycznego we współpracy z partnerem strategicznym z Gruzji – LEPL Tibilisi State Chamber Orchestra i zaprezentowanie efektów tejże współpracy podczas XXV edycji „International Tibilisi Festival” we wrześniu 2017 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Promesy” promuje najlepsze projekty, które kreują pozytywny wizerunek Polski poza granicami kraju oraz prowadzą do trwałego zakorzenienia wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.
EOK

Źródło: Dziennik Elbląski