Naprawiaj, przerabiaj, a nie wyrzucaj! Sprzątanie Świata 2016

2016-09-15 09:52:44(ost. akt: 2016-09-15 09:57:09)

Autor zdjęcia: archiwum ZS nr 1

Od 16 do 18 września odbędzie się finał 23 edycji Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Do udziału w akcji organizatorzy zapraszają elblążan, grono pedagogiczne, uczniów szkół.
Tegoroczne hasło „Sprzątania Świata” brzmi: „Podaj dalej...drugie życie odpadów". Ważnym elementem kampanii jest też promowanie postaw, które można nazwać: „naprawiaj, przerabiaj”, a nie wyrzucaj!

„Sprzątanie świata – Polska 2016”, to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Wzorem lat ubiegłych proponujemy w Elblągu objąć sprzątaniem tereny przyległe do posesji szkół, przedszkoli, elbląskie parki, Górę Chrobrego, Bażantarnię, Gęsią Górę, linie brzegowe rzeki Elbląg i rzeki Kumiela, osiedla mieszkaniowe, a także skwery oraz tereny Nadleśnictwa i Parku Krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”.

Praktyczne informacje:
Do 10 września br. Referat Ochrony Środowiska UM przyjmował zgłoszenia od placówek edukacyjnych chcących wziąć udział w akcji (informacja o miejscu sprzątania i ilości uczniów biorących udział w akcji).
Materiały na tegoroczną akcję, tj. worki i rękawice wydawane są w dniach 12-16.09 br. w godz. 8.00-15.00 (piątek do 14.00) w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu (pokój nr 248).
Odpady zebrane w workach należy za zgodą właścicieli bądź zarządców terenów składać przy istniejących pojemnikach. Worki należy odpowiednio zabezpieczyć przed wydostaniem się z nich zebranych odpadów. Odpowiedni dozór nad uczestnikami akcji należy przyjąć jako zasadę podstawową.
W sprawach przeprowadzanej w bieżącym roku akcji Sprzątania Świata można kontaktować się z tut. Referatem (tel. 55 239 31 81) oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”, Zakładem Utylizacji Odpadów.

Statystyki
Aktualnie worki i rękawice dla placówek, które zgłosiły udział w tegorocznej akcji wydaje Referat Ochrony Środowiska UM. Dotychczas wydano 780 worków i 6500 rękawic. Udział w akcji zgłosiły elbląskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki (Areszt Śledczy, PZW). Na chwilę obecną do udziału w akcji zgłosiło się ponad 9.700 osób.
W Elblągu przy akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016” współpracują: Zakład Utylizacji Odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Zarząd Zieleni Miejskiej, Park Krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej” oraz Nadleśnictwo Elbląg.

Źródło: Dziennik Elbląski