Taki jest bilans ostatnich dwóch lat w powiecie elbląskim

2016-12-23 13:40:00(ost. akt: 2016-12-23 13:53:39)

Autor zdjęcia: materiały promocyjne

Ostatnie dwa lata były dla powiatu elbląskiego czasem wielu inwestycji i rozwoju. W naszym raporcie przypominamy najważniejsze wydarzenia z lat 2015 i 2016.
Ostatnie dwa lata to dalszy rozwój Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku. W 2015 r. szpital poszerzył ofertę medyczną w zakresie świadczeń medycznych realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez utworzenie poradni kardiologicznej. Usługi oferowane przez poradnię od samego początku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pacjentów.

— W obiektach szpitala i na jego terenie prowadzono szereg inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego budynków, spełnienie wymagań ogólnobudowlanych, poprawę estetyki i funkcjonalności obiektów. Wykonano m.in. nowe przyłącze elektryczne pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem oddziału pediatrycznego, zrealizowano prace dekarskie na budynku głównym szpitala, wyremontowano część pomieszczeń na I piętrze w budynku głównym placówki — informuje starosta elbląski Maciej Romanowski.


W 2016 r. jednym z głównych przedsięwzięć zrealizowanych był remont i modernizacja bloku operacyjnego. Salę operacyjną wyposażono w m.in. nowy stół operacyjny, klimatyzator, nowoczesne oświetlenie i meble medyczne. Wykonana została również centrala gazów medycznych. Zakupiono m.in.: aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, autoklaw, aparat elektrochirurgiczny, wideokolonoskop, wideogastroskop, serwer do ucyfrowienia RTG, przyrząd służący do plastyki chrząstki w stawie kolanowym, agregat prądotwórczy.
— Prowadzone przez szpital inwestycje, remonty i modernizacje oraz doposażanie szpitala w nowoczesną aparaturę i sprzęt są dowodem na to, że placówka nieustanie podejmuje działania zmierzające do podnoszenia poziomu i standardów oferowanych usług medycznych — dodaje Maciej Romanowski.
Władze powiatu elbląskiego podkreślają także, że na duże uznanie zasługuje również Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Powiatowego w Pasłęku, który uzyskał w 2016 r. certyfikat „Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna”.
— Jest to ogromne wyróżnienie, które stanowi potwierdzenie, że usługi fizjoterapeutyczne świadczone w tej placówce są na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie — podsumowuje starosta elbląski.

Lata 2015–2016 to ważny okres w życiu Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, który funkcjonuje jako Samorządowy Zakład Budżetowy Powiatu Elbląskiego. W tym czasie, staraniem władz powiatu zrealizowano szereg rozwojowych inwestycji, zarówno budowlanych jak i zakupowych, przy zaangażowaniu środków własnych powiatu i PFRON.
— 27 lutego 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku zmodernizowanej kosztem około 120 tys. zł brutto części pralni, w wyniku czego w tej dziedzinie działalności zakładu znalazło dodatkowo zatrudnienie osiem osób niepełnosprawnych, a o blisko 50 procent wzrósł potencjał wykonawczy usług pralniczych — informuje Maciej Romanowski.
Zakład obecnie świadczy usługi na rzecz wielu placówek medycznych, to jest: czterech szpitali, dwóch centrów rehabilitacji i usprawnienia, a także wielu przychodni, hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych.
— Terminowość usług pralniczych dla takich właśnie placówek wymaga zapewnienia m.in. ciągłości dostaw energii elektrycznej. Dlatego już w listopadzie 2015 r. zakład wyposażono w stacjonarny agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi sieciami i instalacjami elektroenergetycznymi, umożliwiającymi prace pralni w przypadku wyłączenia dostawy energii elektrycznej — informuje Starostwo Powiatowe w Elblągu.
To przedsięwzięcie wraz z zakupem agregatu kosztowało 85 tys. zł. Pralnię w 2015 r. wyposażono w szereg nowych urządzeń, m.in. dużą pralnico-wirówkę i nowoczesną suszarkę. To nie wszystko, bo w tym miesiącu zakupione zostaną dwie nowoczesne suszarki bębnowe i duża pralnico-wirówka z barierą higieny za blisko 120 tys. zł. Pieniądze na ten cel będą pochodził z PFRON (50 procent) oraz z kasy powiatu elbląskiego (50 procent).
— Realizowane zadania inwestycyjne pozwalają na uzyskanie i utrzymanie niezbędnych standardów jakościowych wykonywanych usług na konkurencyjnym rynku usług pralniczych — ocenia starosta Romanowski.
Aktualnie Zakład zatrudnia łącznie 58 osób, z tego 42 osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, głownie z upośledzeniami lub chorobami psychicznymi. Najczęściej są to osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie. Władze powiatu przywiązują szczególną wagę do rozwiązywania problemów związanych z tego rodzaju zagrożeniami tworząc warunki dla rozwoju zawodowego i społecznego osób, których problem ten dotyczy.

Domy Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie, prowadzone przez Powiat Elbląski, zrealizowały wiele działań służących utrzymaniu standardu świadczonych usług, takich jak bieżące remonty, zakup mebli i wyposażenia. Wpłynęło to na funkcjonalność i estetykę pomieszczeń, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców podczas codziennych czynności.

Rok 2015, pierwszy rok po wyborach samorządowych w 2014 r., to czas analizowania możliwości finansowych Powiatu Elbląskiego i Starostwa Powiatowego w Elblągu w kontekście planów rozwojowych i modernizacyjnych samego urzędu. Siedziba Starostwa Powiatowego, adaptowana na cele urzędu w 1999 r., z uwagi na upływ czasu wymaga prac remontowych. Zarówno oczekiwania interesantów, zasoby kadrowe, jak i rosnące potrzeby w zakresie pomieszczeń archiwalnych spowodowały powstanie planów i koncepcji nabycia części budynku przyległego do Starostwa Powiatowego (wcześniej zajmowanego przez placówkę oświatową).
— W wyniku tych planów i przygotowań do ich realizacji już w styczniu 2016 r. możliwe było przystąpienie do zmian wizerunkowych w urzędzie. W styczniu tego roku rozpoczęła się modernizacja korytarza na parterze, a następnie na przełomie lutego i marca na I piętrze budynku – odnowiono podłogi i ściany oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Koszt remontu zamknął się kwotą ok. 60 tys. zł — informuje Starostwo Powiatowe w Elblągu.

W sierpniu tego roku Powiat Elbląski odkupił od Elbląga (za kwotę 796.383 zł) część budynku po byłej szkole średniej. W wyniku transakcji powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych urzędu zwiększyła się o 423,4 m kw. W tym samym miesiącu rozpoczęto adaptację pozyskanych pomieszczeń na III kondygnacji budynku, na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który do tej pory funkcjonował przy ul. Tysiąclecia 11. Koszt adaptacji szacuje się na 105 tys. zł.

Powiat Elbląski w 2015 r., po raz czwarty, znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich, zajmując 10. miejsce wśród powiatów do 60 tys. mieszkańców.

Od stycznia tego roku w urzędzie funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego e-PUAP, dzięki realizacji projektu informatycznego pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Elblągu”.
Starostwo Powiatowe jest trzecim w Elblągu urzędem, po ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, który oferuje usługę potwierdzania Profilu Zaufanego. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania.
W październiku 2015 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa testowany był przez trzy miesiące system kolejkowy, który został zakupiony w styczniu 2016 r.
— System kolejkowy zastąpił dotychczasową formę osobistego lub telefonicznego umawiania się na termin załatwienia sprawy, co znaczenie skróciło czas oczekiwania i wyeliminowało odległe terminy, które często wynosiły 2-3 tygodnie oraz przyspieszyło obsługę klientów wydziału. Wprowadzono również możliwość internetowej rezerwacji wizyt — informuje Starostwo Powiatowe w Elblągu. — Funkcjonalność nowoczesnego systemu kolejkowego pozwala jednocześnie wyświetlać dodatkowe komunikaty i instrukcje ułatwiające poruszanie się po wydziale, co w znaczny sposób przyśpiesza proces obsługi.
Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania systemu to przede wszystkim możliwość łatwego skierowania klienta do odpowiedniego stanowiska oraz zapewnienie klientom spokojnego i komfortowego środowiska oczekiwania na obsługę, zaś dla pracowników dobrze zorganizowanego oraz efektywnego środowiska pracy.

Powiat Elbląski był gospodarzem i organizatorem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 25-27 września 2015 r. Obchody pod hasłem „Miliard turystów, miliard możliwości” składały się z dwóch części – konferencyjnej oraz ogólnodostępnej części rekreacyjno-turystycznej. Zarówno część konferencyjna, jak i wszystkie imprezy rekreacyjno-turystyczne, towarzyszące Wojewódzkim Obchodom Światowego Dnia Turystyki, były bardzo udane. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wzajemnej współpracy partnerów obchody przyczyniły się do promocji Elbląga, powiatu elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego.

Sporo podczas dwóch ostatnich lat działo się edukacji. W 2015 r. realizowane było zadanie „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym”. Całkowity koszt zadania 700 718 zł, w tym 400 tys. zł wyniosło dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo przeprowadzono remont drogi wewnętrznej oraz remont nawierzchni asfaltowej na terenie placówki za kwotę około 80 tys. zł. Szkoła została rozbudowana o cztery pracownie artystyczne, co znacząco poprawiło warunki nauczania przedmiotów artystycznych w szkole.
Od roku szkolnego 2014/2015 uruchomiono w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodzie kucharz. Dało to szansę kontynuacji nauki części wychowanków w Ośrodku i uzyskanie wyższych kwalifikacji.

Przy aktywnej współpracy z firmą Sery ICC Pasłęk uruchomiono od roku szkolnego 2015/2016 kształcenie w technikum w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
— Uczniowie z powiatu elbląskiego w maju 2016 r. zajęli drugie miejsce w województwie pod względem zdawalności matur. Wynik ten był o 8,5 pkt procentowych wyższy od średniej wojewódzkiej i o 5 pkt procentowych wyższy od średniej krajowej. Po uwzględnieniu egzaminów poprawkowych uzyskane wyniki przez maturzystów ze szkół naszego powiatu były jeszcze wyższe tj. o 10 pkt% od średniej wojewódzkiej i o 6 pkt % od średniej krajowej — informuje Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Bardzo dobrze układała się współpraca z organizacjami samorządowymi. Za całokształt współpracy Powiat Elbląski w 2015 r. uzyskał tytuł „Godni Naśladowania” nadany przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat powiat wspierał finansowo organizacje pozarządowe, udzielając dotacji na realizację 57 zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki na łączną kwotę ponad 297 tys. zł.

Kontynuowany był konkurs „Wieś z inicjatywą” cieszący się dużym zainteresowaniem wsi powiatu elbląskiego. Każdego roku do konkursu zgłasza się od 10 do 15 miejscowości. Łącznie od 2011 r. tj. od chwili ogłoszenia pierwszej edycji konkursu „Wieś z inicjatywą” stanęło do rywalizacji 41 miejscowości tj. 25 procent wszystkich wsi sołeckich w powiecie elbląskim.
40-lecie działalności obchodził w czerwcu tego roku Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Corocznie Starostwo Powiatowe w Elblągu organizuje wiele wydarzeń cyklicznych, takich jak: obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Dożynki Powiatowe, konkurs plastyczny dla dzieci w ramach komisji Bezpieczny Dom i Zagroda pn. „Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj”, Olimpiadę „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego” skierowaną do dzieci i młodzieży wszystkich szkół funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego.
Starostwo podjęło działania zmierzające do rozbudowy Przystani Morskiej w Nadbrzeżu w zakresie wyposażenia i modernizacji obiektów oraz w pozyskania środków z funduszy europejskich na ten cel.

Dane o budżecie
• 2015 r.
Dochody: 52.641.791 zł
Wydatki: 50.003.912 zł
Nadwyżki: 2.637.879 zł
Z nadwyżki spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji, w łącznej wysokości 909.766 zł. Ponadto zostały wykupione obligacje na kwotę 610 tys. zł. Pozostała część kwoty zasiliła budżet na 2016 r.
• 2016
Dochody: 58.215.475 zł
Wydatki: 57.430.347 zł
Nadwyżka: 785.128 zł.
Z nadwyżki oraz z wolnych środków z lat ubiegłych będą spłacone raty kredytów, w łącznej wysokości 1.580.772 zł. Ponadto przypadający na rok 2016 wykup obligacji, został określony na kwotę 610.000 zł.
Wynik finansowy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań, zamknie się deficytem 1.405.644 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych (wolne środki). Dług powiatu na 31 grudnia 2016 r. będzie wynosił 16.922.067 zł. Ostateczna spłata wszystkich zobowiązań jest przewidziana w 2029 r.

Inwestycje i remonty dróg w 2015 r.
• Ogólna kwota 5.737.526,02 zł;
Z tego:
— 2.510.859,00 zł środki zewnętrzne (w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz Nadleśnictw Lasów Państwowych)
— 1.709.770,91zł środki powiatu
— 1.516.896,11zł środki gmin
Liczba przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych: 8,36 km
Liczba przebudowanych i wyremontowanych chodników: 4428,40 m kw.
Liczba przebudowanych i wyremontowanych mostów: 2
Liczba przebudowanych i wyremontowanych przepustów: 1
Dokumentacje projektowe: 3.

Największe zadania drogowe zrealizowane w 2015 r.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin - dr. woj. nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne-Nowina (od dr. pow. nr 1139N ul. Szafirowa do drogi gmin.101010N). W ramach zadania wykonano: przebudowę 2,3 km drogi, 2732,4m kw chodników i jeden most. Inwestycja kosztowała 2.749.866,22 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławka Szt.) Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk – Żółwiniec - Jurandowo od km 4+495 do km 7+625 o dług. 3,130 km
W ramach zadania wykonano: przebudowę 3,13 km drogi i 1245 m kw chodników. Inwestycja kosztowała 2.104.357,04 zł.

Inwestycje i remonty dróg w 2016 r.
• Ogólna kwota 7.604.343,62 zł
Z tego:
— 3.349.404,00 zł środki zewnętrzne (w tym Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Nadleśnictwa Lasów Państwowych)
— 2.650.012,66 zł środki powiatu
— 1.604.926,96 zł środki gmin
Liczba przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych: 5,52 km
Liczba przebudowanych i wyremontowanych chodników: 4585 m kw.
Liczba przebudowanych i wyremontowanych mostów: 1
Liczba przebudowanych i wyremontowanych przepustów: 1
Dokumentacje projektowe: 1

Największe zadania drogowe zrealizowane w 2016 r.
• przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo – Marianka – Pasłęk. Inwestycja kosztowała 333.909,10 zł.
• przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach zadania wykonano na odcinku ulicy powiatowej od 3. Maja do ul. Ogrodowej oraz na gminnym odcinku ul. Polnej łącznie: przebudowę 607 metrów drogi i 2270 m kw. chodników, kanalizację deszczową i oświetlenie. Wartość zadania 1.945.645,00 zł. Zadanie jest w trakcie rozliczenia końcowego.