Stypendia dla najlepszych uczniów w powiecie

2017-04-03 14:13:27(ost. akt: 2017-04-03 14:14:51)
Uroczyste wręczenie nastąpiło 31 marca podczas XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu

Uroczyste wręczenie nastąpiło 31 marca podczas XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu

Autor zdjęcia: Marek Murdzia

Za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 Zarząd Powiatu w Elblągu przyznał stypendia Starosty Elbląskiego 57 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 oraz ci, którzy zdobyli laury na olimpiadach, konkursach tematycznych, artystycznych i plastycznych o zasięgu okręgowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym oraz wolontariacie.

W Zespole Szkół w Pasłęku pozytywnie zaopiniowano stypendia dla 43 uczniów, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku dla 4 uczniów a w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym przyznano 10 stypendiów.

Wysokość stypendium waha się od 300 do 450 zł.
Informacja Starostwa Powiatowego w Elblągu

Źródło: Dziennik Elbląski