Regulamin II Turnieju Drużyn Podwórkowych "Dziennika Elbląskiego"

2017-05-23 09:06:13(ost. akt: 2017-05-23 09:07:54)
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem II Turnieju Drużyn Podwórkowych Dziennika Elbląskiego jest spółka Grupa WM, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

II. CEL TURNIEJU
Celem Turnieju jest promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców województwa Warmińsko – Mazurskiego.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Miejsce i termin rozgrywek
a) Miejscem rozgrywek jest kompleks boisk przy ul. Skrzydlatej w Elblągu.
b) Turniej zostanie rozegrany 17 czerwca 2017 roku.
c) Początek Turnieju przewidziano na godzinę 9.00. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 16.

2. Ubezpieczanie
a) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas rozgrywania zawodów. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą żądać od Organizatorów rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji oraz innych zdarzeń losowych.
b) Organizator zapewnia pomoc medyczną (pierwsza pomoc) na miejscu rozgrywania Turnieju.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie w trakcie Turnieju.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Informacje ogólne
a) Każda z drużyn może zgłosić maksimum 10 zawodników.
b) Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
― 12 lat i młodsi, tj. wszyscy urodzeni w 2005 r. i młodsi
― 13-16 lat, tj. wszyscy urodzeni w 2001 r. i młodsi
― open
c) Każdy z opiekunów drużyn przed turniejem musi wypełnić formularz dostępny na www.dziennikelblaski.pl
d) Drużyna, która nie wypełni formularza, nie weźmie udziału w Turnieju.
e) Dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole.
f) Każdy z zawodników musi posiadać w dniu Turnieju legitymację szkolną/dowód osobisty lub kserokopię powyższego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wieku.
g) Brak dokumentu zawartego w punkcie „f)” uniemożliwi danemu zawodnikowi udział w Turnieju.
h) Opiekun drużyny zobowiązany jest przybyć do stoiska Organizatora ze wszystkimi zawodnikami drużyny i okazać Organizatorowi dokument tożsamości piłkarza w celu potwierdzenia wieku.
i) Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Turnieju.
j) Drużynę można zgłosić do 16 czerwca maja 2017.
k) W przypadku zawodników w wieku poniżej 18 roku życia o dopuszczeniu do udziału w turnieju decyduje oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna pozwalające na udział w turnieju

2. Zasady gry
a) System rozgrywek zostanie każdej drużynie przedstawiony na odprawie opiekunów o godz. 8:30 w dniu zawodów.
b) Liczba zawodników: 5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych.
c) Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
d) Czas gry to: 2x7,5 minuty
e) Jeśli mecz w fazie pucharowej zakończy się remisem to odbywa się seria rzutów karnych (3 kolejki – może je wykonywać każdy z zawodników drużyny).
f) Rozgrywki są sędziowane. Sędziowie mogą ukarać zawodników karami indywidualnymi (żółta, czerwona kartka) lub zespołowymi (rzut wolny, rzut karny).
g) Zawodnik ukarany żółtą kartką za przewinienie dokonane w czasie gry zostaje wykluczony z gry na 1 minutę w zależności od decyzji sędziego, a przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
h) Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 3 minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik.
i) Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z Turnieju.
j) Auty wykonywane są nogą.
k) Gdy piłka wyjdzie na aut bramkowy, to wznowienie następuje z tzw. "piątki".

3. Miejsce w tabeli
a) O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
― liczba punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę)
― bezpośrednie spotkanie
― różnica bramek
― większa liczba strzelonych bramek
― mniejsza liczba straconych bramek
― seria rzutów karnych (3)

4. Faza pucharowa:
We wszystkich kategoriach wiekowych do 1/2 finału przechodzą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają o pierwsze miejsce, a przegrani o trzecie.

V. NAGRODY
1. Nagrody indywidualne
a) Za zajęcie 1-3 miejsca na drużyny czekają pamiątkowe medale.

2. Nagrody indywidualne
a) najlepsi strzelcy Turnieju otrzymają puchary i nagrody rzeczowe
d) Najlepsi bramkarze Turnieju otrzymają puchary i nagrody rzeczowe

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie niezawarte w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów.
2. Wszelkie protesty i kwestie sporne w trakcie rozgrywek są rozstrzygane przez Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.