Konferencja o niepodległej Polsce na inaugurację projektu

2017-11-03 14:43:14(ost. akt: 2017-11-04 09:46:30)
W imieniu wiceministra Jarosława Sellina głos na konferencji zabrał jego asystent, Dawid Krupiej

W imieniu wiceministra Jarosława Sellina głos na konferencji zabrał jego asystent, Dawid Krupiej

Autor zdjęcia: Aleksandra Szymańska

W przyszłym roku będziemy świętowali 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Elblągu obchody tej uroczystości rozpoczęły się już w piątek (3.11), a to za sprawą projektu „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”.
Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. W Elblągu jego obchody rozpoczęły się już dzisiaj o godz. 12 od uroczystej konferencji w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Projekt „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” realizują wspólnie III Liceum Ogólnokształcące, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

— Być może ktoś zdziwi się, że zaczynamy świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości już dziś i organizujemy konferencję z okazji tego jubileuszu. Ale to nie pomyłka. Mottem naszego przedsięwzięcia są słowa Jana Pawła II „Wolność jest nam dana, ale i zadana”. Wiemy, że nasze pokolenie otrzymało od przodków ogromny dar - wolność. Aby w pełni zrozumieć doniosłość wydarzeń z 1918 roku musimy wykonać konkretne zadania, solidnie przygotować się do świadomego przeżycia 100-lecia Niepodległej. I właśnie do tego potrzebny jest ten rok i projekt, którego realizację rozpoczynamy dzisiaj — mówi Beata Orzech, dyrektor III LO im. Jana Pawła II w Elblągu.

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. Program jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga, okolic oraz mieszkańców miasta, a jego realizację zaplanowano na lata 2017/2018.

— Dzięki projektowi pragniemy łączyć wspólnotę lokalną w ramach obchodów święta narodowego. Wydarzenia sprzed 100 lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granicę, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo o oświatę a poprzez literaturę, sztukę architekturę czy muzykę znaleźli drogi w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem ale zachętą do tworzenia i rozwoju — mówili dziś uczniowie III LO.

Gościem honorowym piątkowej konferencji był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, którego jednak obowiązki zatrzymały w tym dniu w Warszawie. W liście odczytanym podczas konferencji przekazał swoje podziękowania za organizację projektu.

— Zaplanowane w projekcie konkursy, warsztaty oraz festiwal piosenek i pieśni niepodległościowych, w których będą zaangażowane szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie, wyrażają troskę organizatorów o edukację patriotyczną młodzieży. Kształtowanie wartościowych postaw wśród młodego pokolenia jest niejako obowiązkiem przekazanym nam przez bohaterów z okresu starań o niepodległość Polski. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt uczestnictwa w tym projekcie szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą zaangażowani w pielęgnowanie pamięci o ważnych dla nas wszystkich wydarzeniach historycznych — podkreślał Jarosław Sellin.

— Bez znajomości przeszłości trudno budować przyszłość i trudno odnaleźć się w teraźniejszości. Jestem przekonana, że ten cykl, który rozpoczyna się dzisiaj posłuży wszystkim młodym ludziom i nie tylko za podstawę do tego, by zgłębiać wiedzę o przeszłości, by fakty historyczne stały się dla nas początkiem realizowania naszej przyszłej drogi, którą każdy z nas buduje indywidualnie w odniesieniu do tego, co poznał i jak jest on ukształtowany. Myślę że dzisiejsza konferencja pozwoli nam zrozumieć niektóre sprawy dogłębnie i będziemy przekonani co do tego, że wybranie swojej drogi nie oznacza, że należy krytykować drogę innych. Każda droga ma swój cel - ważne, by był on celem służącym społeczności, w której żyjemy — dodała Grażyna Kluge, w imieniu Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

W programie piątkowej konferencji znalazł się m.in. koncert pt. „Ojczyzna Niepodległa” w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, a także wykłady zaproszonych gości: Wiesława Łacha, prof. UWM oraz Artura Chomicza z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
as


Źródło: Dziennik Elbląski